Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
GOD NATT. Många, särskilt kvinnor, sover dåligt utan att veta om det och tror att deras dåliga minne beror på begynnande demens.
GOD NATT. Många, särskilt kvinnor, sover dåligt utan att veta om det och tror att deras dåliga minne beror på begynnande demens.
GOD NATT. Många, särskilt kvinnor, sover dåligt utan att veta om det och tror att deras dåliga minne beror på begynnande demens.
GOD NATT. Många, särskilt kvinnor, sover dåligt utan att veta om det och tror att deras dåliga minne beror på begynnande demens. Foto: Annett Vauteck

Dålig sömn kan ge demenssymtom

Glömsk, virrig, trött och okoncentrerad.  

Vanliga sömnproblem som snarkning kan misstas som minnesproblem och begynnande demens. 

- Väldigt många svenskar har dålig sömnkvalitet utan att veta om det, säger sömnprofessor Torbjörn Åkerstedt.  

Nästan varannan svensk - ungefär 40 procent - känner sig trötta. I de flesta fall så beror tröttheten på sömnstörningar av olika slag, som snarkning, andningsuppehåll och täta uppvaknanden. 

 

 - Trötthet är vår stora folksjukdom. Och det är många som inte vet att de har dålig sömnkvalitet. Det kan vara snarkare som bor ensamma och inte vet om att de snarkar eller överstressade människor som har tolv "mikrouppvaknanden" i timmen varje natt utan att de märker det, säger Torbjörn Åkerstedt, sömnprofessor på Karolinska institutet.

 En av sömnens huvuduppgifter är att ladda hjärnan med energi för dagen.

 - Och om man inte sover så får man helt enkelt svårare att hitta i hjärnans minnesförråd, säger Torbjörn Åkerstedt.

Många mikrouppvaknanden

 Stress kan leda till frekventa mikrouppvaknanden nattetid - som man inte minns dagen efter. Normalt är att vakna sex gånger i timmen per natt, men färska svenska studier visar att utbrända vaknar dubbelt så ofta vilket ger sämre sömnkvalitet och återhämtning. Ensamboende snarkare och de som störs av buller nattetid är andra grupper som ofta har dolda sömnproblem.

 

 Kvinnors sömnapné är dessutom mer svårupptäckta för vården. Ofta snarkar kvinnor inte lika högt som män, deras sömn är mer lättstörd och de vaknar till av sina andningsuppehåll. 

 - Sannolikt underskattar vi i dag de hälsoproblem kvinnor drabbas av på grund sömnapné, eftersom den inte upptäcks och behandlas lika ofta som hos män, säger Torbjörn Åkerstedt. 

 

 Minnesproblem, virrighet och koncentrationssvårigheter kan vara tecken på dålig sömn. Och hos äldre kan detta ibland misstas för demenssjukdomar.

 - Mycket av det vi tror är demenssymtom är orsakat av sömnstörningar. När man behandlar äldre snarkare med andningsuppehåll så blir de jättepigga och klara.

Kan leda till fel diagnos

 Men frågan är vad som är hönan eller ägget. En del forskare menar att sömnstörningar som snarkning kan orsaka demens. En färsk studie av 82-åriga amerikanska kvinnor visar att ungefär var tredje hade nattliga andningsuppehåll, sömnapné. Kvinnorna med sömnapné hade nästan dubbelt så hög risk att vid senare tester ha drabbats av nedsatta kognitiva funktioner och demens.

 

 I vilket fall är det viktigt att uppmärksamma och utreda sömnproblem, poängterar Torbjörn Åkerstedt.

 - Om man är så trött att det påverkar ens förmåga att klara de dagliga sysslorna, som exempelvis arbete eller skola, då ska man söka hjälp.

FAKTA

Tecken på att du har dålig sömnkvalitet


Sömnprofessor Torbjörn Åkerstedt listar de nio viktigaste tecknen på dålig sömnkvalitet:

1 Din partner störs av att du snarkar kraftigt. Det innebär att man också har en ökad risk för att ha andningsuppehåll under sömnen.
2 Din partner märker att du flämtar till eller slutar andas under sömnen. Detta kallas andningsuppehåll, sömnapné.
3 Du vaknar ofta utan att känna dig utvilad.
4 Du känner dig mycket torr i munnen när du vaknar.
5 Du känner dig ofta mycket sömnig under dagen.
6 Du nickar till, särskilt vid monotona situationer.
7 Du har svårt att koncentrera dig under längre stunder.
8 Du har ofta huvudvärk.
9 Du blir inte mindre trött trots att du försöker förlänga tiden du sover.