Chansen att överleva cancer ökar i Sverige

STOCKHOLM. Diagnosen om en cancersjukdom måste inte längre på något sätt vara en dödsdom. Överlevnaden ökar i mycket snabb takt i Sverige.

Chansen att överleva för patienter – jämfört med andra med samma ålder och kön – efter en diagnos ökar stadigt när alla cirka 200 cancersjukdomar räknas ihop, visar ännu opublicerad statistik som TT tagit del av ur skriften Cancer i siffror 2013 från Cancerfonden och Socialstyrelsen.

– Vi hittar fler fall i ett tidigt stadium, människor är mer uppmärksamma och vi får nya läkemedel och behandlingar, säger Jan Zedenius, docent vid Karolinska institutet och biträdande sekreterare i Cancerfondens vetenskapliga sekretariat, till TT.

Ljusare siffror

Siffrorna för 2011 visar att 72,5 procent av manliga och 71 procent av kvinnliga patienter var vid liv fem år efter diagnos, en ökning från 66,9 respektive 67,3 procent 2007. Efter tio år levde 65,2 procent av männen och 65,7 procent av kvinnorna, upp från 55 respektive 60,2 procent 2007.

Bättre och mer individualiserad behandling samt nya målsökande läkemedel är alltså viktigt.

En grupp som visar klart ljusare siffror är patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML), där femårig överlevnad gått upp till cirka 90 procent.

– Där finns nya mediciner som har inneburit en revolution, säger Zedenius.

Koncentrerad kompetens

För cancer i ändtarmen har tioårig överlevnad på 30 år ökat med cirka 20 procentenheter till klart över 50 procent. Orsakerna är bättre behandlings- och operationsmetoder samt en koncentration av kompetens till vissa sjukhus, säger Zedenius.

Han ser också med spänning fram emot framtida forskning om orsakerna till minskningen av cancer i äggstock, magsäck och matstrupe.

Ännu är bröstcancer den vanligaste cancern för kvinnor, men också här kommer nya mediciner att påverka positivt. I kampen mot bröstcancer ska screeningen fortsätta, men ännu finns inget sådant beslut om prostatacancer – som är vanligast för män, påpekar Zedenius.

"Stadig förbättring"

– Jag tror att vi väntar på att få mycket vassare test för prostatacancer än vi har i dag för att få veta vilka patienter som gagnas av aktiv behandling.

Han vågar inte definiera hur mycket överlevnaden har förbättrats om ytterligare några år.

– Men att vi kommer att få en stadig förbättring, det törs jag lova.

Fakta: Cancer 2011

2011 ställdes 57 726 cancerdiagnoser hos drygt 55 000 personer i Sverige – 30 038 på män och 27 688 diagnoser på kvinnor. Samma år dog 11 384 män och 10 351 kvinnor i cancer.

 

De vanligaste cancerformerna för män respektive kvinnor i antal och i procent av samtliga cancerdiagnoser per kön 2011:

 

Män:

Form Antal Procent
Prostata 9 663 32,2
Hudcancer 4 935 16,4
Tjocktarm 2 081 6,9
Urinvägar 2 049 6,8
Lungor 1 869 6,2

 

Kvinnor:

Form Antal Procent
Bröst 8 382 30,3
Hudcancer 4 163 15
Tjocktarm 2 102 7,6
Lungor 1 783 6,4
Livmoder 1 431 5,2

 

Källa: Cancerfonden, Socialstyrelsen (TT)

Om cancer

  • Cirka 200 sjukdomar räknas som cancer, där cellerna börjar dela sig okontrollerat någonstans i kroppen.
  • Med ökad medelålder i befolkningen ökar antalet cancerfall, bland annat för att cellernas DNA-skador blir fler med åldern och att cellernas förmåga att reparera skadorna försämras. Cirka 65 procent av de som drabbades av cancer i Sverige 2011 var 65 år eller äldre.
  • Fem–tio procent av all cancer anses bero på ärftlighet.
  • Cirka 15 procent av fallen anses ha koppling till rökning – bland annat cancer i lungor men också i matstrupe och urinvägar.
  • Andra riskfaktorer är hög alkoholkonsumtion, onyttiga matvanor, låg fysisk aktivitet, övervikt, mycket solande och att utsättas för vissa bakterier.

Källa: Cancerfonden, Socialstyrelsen (TT)