Lena Britz, 40, i Stockholm lider av von Willebrands sjukdom. Med hjälp av läkemedel som hjälper blodet att levra sig gick allt bra när lille Leo föddes för åtta månader sen. Många vet inte om att de har sjukdomen. Den som ofta har näsblod eller kvinnor med kraftig mens borde låta testa sig, säger hon.
Lena Britz, 40, i Stockholm lider av von Willebrands sjukdom. Med hjälp av läkemedel som hjälper blodet att levra sig gick allt bra när lille Leo föddes för åtta månader sen. Många vet inte om att de har sjukdomen. Den som ofta har näsblod eller kvinnor med kraftig mens borde låta testa sig, säger hon. Foto: LEMBERG JONAS

Blödande tandkött kan vara dold sjukdom

Kraftig mens, näsblod, blåmärken och blödande tandkött.

Omkring 100 000 svenskar är drabbade av blödarsjukan von Willebrand.

Men de flesta vet inte om det.

- Vid olyckor och operationer kan blödningarna bli livshotande, säger professor Erik Berntorp.

Omkring 1000 svenskar har diagnosen von Willebrands sjukdom - en benägenhet att få långvariga och stora blödningar. Men mörkertalet är stort - antalet drabbade kan vara 100 000. - Det här är en dold sjukdom. De som har fått diagnos är toppen på ett isberg. Kunskapen inom vården generellt är mycket dålig, säger professor Erik Berntorp, expert på blödarsjuka vid universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Många lider i onödan

 Blödningar från slemhinnorna - som näsblod och riklig mens - är vanligt. - Många lider helt i onödan. Vissa har så kraftiga blödningar att de får kronisk blodbrist. En del måste till och med få blodtransfusioner, berättar Erik Berntorp. Ibland upptäcks sjukdomen först i samband med operationer eller olyckor. Och von Willebrand misstolkas lätt. - Ett tydligt exempel är kvinnor som fått sin livmoder bortopererad på grund av sina kraftiga mensblödningar. De har genomgått ett stympande ingrepp helt i onödan, säger Erik Berntorp. En vanlig föreställning är att bara män har blödarsjuka. Men von Willebrands sjukdom drabbar kvinnor och män lika ofta.

Ökar risken för missfall

 Lena Britz, 40, har von Willebrands sjukdom. Hon måste ta järntillskott och medicin för att inte få blodbrist när hon har mens. Sjukdomen kan öka risken för missfall och Lena har haft två missfall med dramatiska blödningar. Men på sjukhuset var kunskapen dålig. - Jag ville ha mer information om sjukdomen men barnmorskan tyckte att jag skulle vända mig till en psykolog. Tredje gången jag blev gravid fick jag tjata till mig en plats hos specialistmödravården. Med hjälp av läkemedel gick allt bra och för åtta månader sen föddes lille Leo. Nu har Lena startat ett nätverk för blödarsjuka kvinnor. - Vi vill stötta kvinnorna och sprida information till sjukvården, säger hon.