Det är slut för vanliga värktabletter som Alvedon  i mataffären.
1 av 3: Det är slut för vanliga värktabletter som Alvedon i mataffären.
Mona Landin-Olsson, överläkare i Lund.
2 av 3: Mona Landin-Olsson, överläkare i Lund. Foto: Privat
3 av 3 Foto: Krister Larsson

Beskedet: Stopp för paracetamol i butiker

Det är slut för vanliga värktabletter som Alvedon och Panodil i mataffären.

Läkemedelsverket har fattat beslut om försäljningsstopp för paracetamol i tablettform i detaljhandeln från och med november.

Orsaken: Allt fler förgiftats av värktabletter sedan försäljning tilläts utanför apotek – framför allt unga kvinnor som medvetet försöker skada sig själva.

– Förgiftningsfallen är både lömska och obehagliga och kommer smygande efter något dygn, säger Mona Landin-Olsson, överläkare i Lund till Expressen.

Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket, förklarar hur man har resonerat kring Alvedonstoppet.

– Vi vill vidta en åtgärd som har så stark effekt som möjligt på de här impulshandlingarna och så liten effekt som möjligt på den normala användningen.

Förbudet börjar gälla den 1 november. Beslutet rör enbart vanliga tabletter som man sväljer hela, och inte exempelvis suppositorier, lösningar, munsönderfallande tabletter och brustabletter.

Trendbrott

Bakgrunden är en studie som Läkemedelsverket gjort och som visar att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och 2013. Ett tydligt trendbrott ses efter 2009 då paracetamol började säljas även utanför apotek. Sedan dess har antalet personer som förgiftats ökat med 40 procent – från cirka 1 100 till drygt 1 500.

– Det här är både bra och dåligt, säger Mona Landin-Olsson, överläkare i Lund. Alvedon är ett jättebra smärtstillande läkemedel. Men baksidan är de här förgiftningsfallen som är både lömska och obehagliga och kommer smygande efter något dygn. Om man får i sig en toppkoncentration och kommer in försent för att få ut läkemedlet ur kroppen – då får man en leverskada.

Vissa personer reagerar redan vid mindre överdoseringar, säger hon:

– Det är en individuell känslighet, barn tål mindre, det är även relaterat till kroppsvikt.

Slutsatsen är att det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och antalet som blir förgiftade.

– Vi ser en tydlig ökning av antalet förgiftningsfall som huvudsakligen är självskadehandlingar, det vill säga impulshandlingar där man vet att det finns en koppling till tillgänglighet. När tillgängligheten ökade så ökade också det här problemet, säger Rolf Gedeborg.

Det bedöms inte som troligt att ökningen skulle bero på slumpen och inte heller på att det finns mer paracetamol i samhället totalt.

Att det i stort sett bara är receptförskriven paracetamol som har ökat i försäljning under perioden – och som alltså inte går att köpa på exempelvis bensinmackar och i snabbköpet – spelar enligt Läkemedelsverket ingen roll.

– Det är ett missförstånd att det skulle finnas en direkt koppling mellan hur mycket paracetamol som används normalt och antalet förgiftningar. Den absoluta majoriteten av den normala användningen är inget problem, och det är inte heller så att man skulle ha en ökad tendens att förgifta sig för att fler andra använder paracetamol normalt, säger Rolf Gedeborg.

Oklar effekt

Vilken effekt åtgärden kan få på antalet förgiftningsfall kan Läkemedelsverket ännu inte bedöma.

– Vi får följa hur det här problemet utvecklas.

Hur ser du på risken att det ökar användningen av andra receptfria läkemedel mot smärta och feber, som också kan ha negativa konsekvenser för hälsan?

– Det är viktigt att komma ihåg att paracetamol fortfarande kommer att finnas tillgängligt utanför apotek i andra former. Vad gäller alternativa läkemedel som finns för försäljning utanför apotek har de bedömts som säkra och det är inte beroende av vilka andra produkter som säljs, säger Rolf Gedeborg.