Rolf Karlsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, ser terapin som en bättre utväg för barn som mår dåligt. Han vägrar skriva ut psykofarmaka.
Rolf Karlsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, ser terapin som en bättre utväg för barn som mår dåligt. Han vägrar skriva ut psykofarmaka. Foto: JÖNSSON MAGNUS

Barn fastnar i nya pillerfällan

Medicinerna är utprovade på vuxna.

Ändå skrivs psykofarmaka ut till barn i alla åldrar.

- Den växande hjärnan kan reagera annorlunda än den vuxna, fullmogna hjärnan. Vi vet fortfarande inte så mycket om hur barn påverkas av preparaten, säger Anders Rane, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet.

Det förekommer speciella biverkningar hos barn, till exempel påverkan på längdtillväxt, som nyligen observerats hos barn som fått Fluoxetin och Fluvoxamin, två antidepressiva preparat som tillhör den moderna SSRI-undergruppen. - Huruvida de andra preparaten ger samma effekt är än så länge okänt, säger Anders Rane. Nästa år börjar EU:s nya krav på att utprova läkemedel på både barn och vuxna att gälla. - Det är viktigt att läkemedelsföretagen planerar sina studier till att omfatta både vuxna och barn, säger Anders Rane.

Vägrar skriva ut åt barn

 Nyligen godkände det europeiska läkemedelsverket det antidepressiva läkemedlet Fontex för behandling av barn över åtta år. Rolf Karlsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, vägrar att skriva ut psykofarmaka till barn. - Det är en oroande trend som råder. Medlen är inte utprövade på barns omogna kroppar, och genom biverkningar kan barnets kommande utveckling påverkas på ett allvarligt sätt, säger han.

Mår sämre i dag

 I sitt arbete har Rolf Karlsson märkt att barn i dag mår mycket sämre än tidigare. Ökad stress och minskade resurser inom områden som gäller barn menar han är en förklaring. - Även om barnet mår bättre av en tillförd substans, har du inte berört orsaken till barnets livssituation. Han konstaterar att det är billigare att skriva ut ett recept än att erbjuda terapi. - För 15 år sedan var det väldigt vanligt med individuell barnpsykoterapi till dem som behövde. Sedan blev det sämre med resurser och man sa att gruppterapi är mycket bättre. Nu har det gått så långt att terapi godkänns av cheferna innan man erbjuder det. - Man sträcker ut handen till läkemedelsindustrin, som förstås alltid vill sälja mer.  - Nu är det barnen man ska åt, säger Rolf Karlsson.