För Ann Schärlin, 34, från Göteborg, har döttrarna Moa, snart sex, och Stella tre, gett ny självkännedom: "Man vet at man klarar mer än vad man tror." Barnens pappa heter Petur Olafsson, 34.
För Ann Schärlin, 34, från Göteborg, har döttrarna Moa, snart sex, och Stella tre, gett ny självkännedom: "Man vet at man klarar mer än vad man tror." Barnens pappa heter Petur Olafsson, 34. Foto: LINDEN LARSERIC

Att föda barn gör dig smart och stark

Kvinnor blir klokare och starkare av att föda barn.

Det visar en ny svensk studie.

- Visst känner jag en styrka när jag tänker på vad jag klarade av, säger Anna Schärlin, 34, mamma till två döttrar.

En förlossning kan göra dig klokare och starkare. Det är slutsatsen av en svensk studie av Ingela Lundgren, barnmorska och lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. 

Ingela Lundgren, lektor i vårdvetenskap.

Bättre självkänsla

 Studien publicerades förra året, och bygger på intervjuer med ett tiotal kvinnor som valt att föda på den nu nedlagda ABC-kliniken i Göteborg. Två år efter förlossningen hade de intervjuade fått bättre självkänsla -även om förlossningen inte blev som de hade tänkt.

Blir stärkt

 - En arbetsam upplevelse kan ändå stärka dig, och det kan vara en potential för växande, säger Ingela Lundgren. Anna Schärlin, 34, har fött två flickor. Tillsammans med pappa Petur Olafsson, 34, består familjen av Moa och Stella Petursdottir, snart sex och tre år. Förlossningarna har förändrat henne.

Lugn trots smärtan

 - Framför allt när det gäller Stellas förlossning gick jag in i ett väldigt lugn. Det kan jag se som en styrka i dag - att jag klarade att behålla koncentrationen trots att det gjorde väldigt ont och att jag inte visste vad som skulle hända, säger Anna Schärlin. Efteråt vet man att styrkan finns - en kunskap som ger trygghet i andra situationer i livet.

Skräckfylld upplevelse

 Men det finns också kvinnor som bara minns skräck, övergivenhet och smärta av förlossningen. - Barnmorskan måste se till att det inte blir för smärtsamt att föda. Det får inte bli ett traumatiskt lidande. Viktigt för hur man upplever förlossningen är hur man kan påverka och vilket bemötande man får av personalen, säger Ingela Lundgren.