En highly sensitive person känner lätt av andra människors känslor.
En highly sensitive person känner lätt av andra människors känslor. Foto: Thinkstock

Är du en highly sensitive person?

Har du alltid känt att du är känsligare än andra? Då kan du vara en HSP -  highly sensitive person.

Om du hanterar det på rätt sätt finns det  många fördelar med din extra känslighet.

Att vara HSP, highly sensitive person eller högkänslig person, innebär till exempel att du lätt kan känna av andra människors känslor, blir extra starkt berörd av musik eller har svårt för stökiga miljöer och höga ljud. Du tar in fler intryck och bearbetar dem djupare.
- Om du är högkänslig har du ett rikt inre liv. Därför är den högkänslige lämpad till jobb där det gäller att få originella idéer. Dessutom gör högkänsligheten nytta om du har att göra med andra människor. Du har en god intuition och känsla för den andres behov, säger den danska psykoterapeuten Ilse Sand som har skrivit boken "Älska dig själv - en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar".

Inte en sjukdom

HSP är varken ett sjukdomstillstånd eller ett syndrom. Det är snarare ett personlighetsdrag. Men att hela tiden ta in många intryck och bearbeta dem kan ta mycket energi.
Därför kan du som högkänslig lätt känna dig överstimulerad och få lust att dra dig tillbaka.
- HSP är inte en sjukdom som kräver behandling. Men du behöver inrätta ditt liv så att du inte blir överstimulerad. Det är viktigt att du säger nej till saker du inte orkar.
Andra kan lätt uppfatta en högkänslig person som pjoskig, överkänslig eller osällskaplig. Därför är det bra att förklara hur du funkar, speciellt för familj och kolleger.
Ungefär 30 procent av alla högkänsliga personer är samtidigt tydligt­ utåtriktade.

Stark och skör

 

Journalisten Maggan Hägglund och författaren Doris ­Dahlin räknar sig till dem, tillsammans har de skrivit boken "Drunkna inte i dina känslor". De benämner sig själva som starksköra.
Maggan skapade begreppet starkskör när hon förstod att hon var en högkänslig person. Hon är utåtriktad och social och kan ­variera mellan att känna sig stark och skör. Ena dagen som Stålmannen och andra dagen som en våt fläck.
- Det kan göra det extra knepigt både för dig själv och andra. Men när du accepterar att du är så här blir det också lättare för omgivningen. Det är inget fel på dig, säger Maggan.
- Även om det kan vara jobbigt vill jag inte vara annorlunda. En stor fördel är ju förmågan att kunna njuta av saker, säger Doris.

"Ta inte ansvar för andra"

Med insikten om att de är starksköra har de lättare att acceptera känslornas berg-och-dal-bana. Och att anpassa livet efter det, till exempel att inte ta på sig för mycket och ha tid för återhämtning.
De har lärt sig att inte bearbeta alla andra människors känslor. Även om de känner av stämningar kan de släppa det.
- Du kan lära dig att skärma av, vi kallar det registrera men lämna utan åtgärd. Du ska inte ta ansvar för något som är andras ansvar, säger Doris.
De tycker också att det är bra att veta att man inte är ensam.
- Det har pratats mycket om att det är viktigt att vara framåt, man ska vara tuff i arbetslivet och ha en stark yta. Det är dags att uppmärksamma att alla inte är sådana personer, säger Maggan.

De har skrivit om HSP

Ilse Sand har skrivit boken "Älska dig själv - en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar".

 

Författaren Doris Dahlin har skrivit boken "Drunkna inte i dina känslor" tillsammans med...

 

Journalisten Maggan Hägglund, som också myntade­ ­begreppet ­starkskör.

Högkänslighet lika vanligt hos män som hos kvinnor

➽ Begreppet HSP, highly sensitive person, myntades av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine Aron som skrivit flera böcker om ämnet. Hon menar att upp mot en femtedel av oss är mer eller mindre högkänsliga och det är lika vanligt hos män som hos ­kvinnor.
➽ Det som utmärker högkänsliga personer är att de har svårare att filtrera intryck, de bearbetar också intrycken på ett djupare plan. Detta kan leda till att de lätt blir överstimulerade och behöver dra sig undan. Högkänsliga personer är oftast också kreativa, intuitiva, begåvade och djupsinniga människor med stor inlevelseförmåga.
➽ Forskning har visat att samma beteende finns hos djur. Bland djur har de högkänsliga en evolutionär funktion eftersom de kan vara mindre risk­benägna och mer uppmärksamma på faror.