Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 14 okt 2008 06:11

Uppdaterad 14 okt 2008 22:49

Är det bara ytan som ska räknas?

Kvinnan på bilden signalerar hög utbildning och powerjobb. I själva verket är hon naken -  kroppsmålad av en konstnär. På samma sätt är jämlikheten inom svensk bröstcancersjukvård också en illusion.
Målning: Carl Johan Rehbinder, www.multiart.nu/bodyart

Kvinnan på bilden signalerar hög utbildning och powerjobb. I själva verket är hon naken - kroppsmålad av en konstnär. På samma sätt är jämlikheten inom svensk bröstcancersjukvård också en illusion. Målning: Carl Johan Rehbinder, www.multiart.nu/bodyart

Foto: Magnus Jönsson

Kvinnor med pengar och utbildning har större chans att överleva bröstcancer. Nu vet forskarna varför. - Alla, oavsett bakgrund, borde få samma chans till bot, säger epidemiologen Sonja Eaker.
Kvinnan på bilden signalerar hög utbildning och powerjobb. I själva verket är hon naken - kroppsmålad av en konstnär. På samma sätt är jämlikheten inom svensk bröstcancersjukvård också en illusion. I dag drabbas var nionde svensk kvinna - men alla behandlas inte lika. Hur bra vård du får beror på vem du är. En unik svensk studie visar att välutbildade kvinnor utreds noggrannare, får oftare strålbehandling och cellgifter - och lever längre - än kvinnor med kort utbildning. Ska det vara så?
Cancerdrabbade kvinnor med högskole- eller universitetsutbildning har 35 procents lägre risk att dö av sin bröstcancer, fem år efter diagnos, än kvinnor med högst grundskoleutbildning.
Det visar en unik svensk studie. Forskarna vet sen tidigare att jobb, utbildning och ekonomi påverkar överlevnaden i bröstcancer - men har inte känt till varför.


Undersöks mer sällan

En orsak är att kvinnor med låg utbildning inte kommer till mammografiundersökning i lika hög utsträckning. Tumören har hunnit växa sig större när kvinnorna får sin diagnos och chanserna att bota sjukdomen minskar.
- De var inte lika vanligt att de lågutbildade kvinnorna i vår studie fick diagnos när cancern var i sitt tidigaste stadium. Ju tidigare man upptäcker en tumör desto bättre är det för prognosen. De här skillnaderna är oroväckande, säger Sonja Eaker, forskare och epidemiolog vid Uppsala universitet.


Olika behandling

Men det finns också skillnader i utredning och behandling. Läkarna utreder mer sällan lågutbildade kvinnor än högutbildade för om tumören är hormonkänslig eller inte. Något som naturligtvis kan påverka vilka mediciner kvinnan får.
Kvinnor med låg utbildning fick dessutom mer sällan livräddande behandling med strålning eller cellgifter, cytostatika. Exempelvis fick 55 procent av de lågutbildade kvinnorna mellan 66 och 79 år strålbehandling, jämfört med 61 procent av de högutbildade kvinnorna i samma ålder.


"Ställer mer krav"

Undersöker vården. Forskaren Sonja Eakers studie visar att cancervården är ojämlik. Foto: Mikael Wallerstedt Sonja Eaker har ingen förklaring till vad skillnaderna beror på. En orsak kan vara att fler lågutbildade kvinnor har dålig hälsa och därför inte får lika tuff cancerbehandling som högutbildade.
- Det kan också vara så att högutbildade kvinnor har större kunskap och ställer mer krav på vården, kanske propsar på en viss utredning eller behandling. Kanske de också kommunicerar på ett annat sätt med läkaren än lågutbildade.
- Det är viktigt att nu fortsätta forska om vad skillnaderna beror på. Målet är att alla, oavsett bakgrund, ska få en likvärdig behandling och samma chans till bot, säger Sonja Eaker.