ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Anorexi - ett livshotande tillstånd

Anorexi - ett livshotande tillstånd

Stark ångest inför att äta
Sjukdomen anorexia nervosa är ett livshotande tillstånd som ofta börjar med en vanlig bantning. Tillståndet övergår smygande till en sjuklig kropps- och viktfixering med stark ångest inför att äta.

Svälttillståndet kan leda till bestående hjärnskador
Undervikten kan leda till allvarliga fysiska symtom. Karies och tandlossning, muskelsvaghet, hårväxt, blodbrist, utebliven mens och hjärtrytmrubbningar är några av dessa.
Svälttillståndet kan också leda till bestående hjärnskador och dödlig hjärtsvikt.

BMI 18,5 gränsvärde för undernäring
Världshälsoorganisationen WHO har BMI 18,5 som ett undre gränsvärde för undernäring.
I Spanien och Italien har modeller med ett BMI under 18 förbjudits att delta i modevisningar.

Psykoterapeuten Louise Hallins fyra råd till föräldrar

1.  Ägna tid åt dina barn. Köp dig inte fri med datorer och pengar.
2.  Se till att barnen får vettiga värderingar, genom att prata om ihåligheten i de rådande idealen.
3.  Prata om vad idealen leder till, psykiskt och ekonomiskt, och om känslan att inte duga för sig själv.
4.  Se till att barnen har andra kloka vuxna omkring sig. Det är viktigt för unga att kunna prata med andra vuxna än sina föräldrar.