Annika Dahlqvist känner sig knäckt efter att ha fått utmärkelsen Årets förvillare.
Annika Dahlqvist känner sig knäckt efter att ha fått utmärkelsen Årets förvillare. Foto: Robin Nordlund

Annika Dahlqvist utsedd till årets förvillare

Annika Dahlqvist är knäckt över beskedet: 

Hon är Årets förvillare, enligt Vetenskap och Folkbildning. 

Föreningen menar att fettdoktorns kostråd är ovetenskapliga - och dödliga. 

- Jag får fundera över vad jag ska göra med resten av mitt liv, säger Annika Dahlqvist.

Carl V Andersson

FAKTA

VOF:S MOTIVERING


Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.
Annika Dahlqvist har också spridit egendomliga påståenden om kopplingen mellan kosten och cancer. Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer. Bakom myndigheternas råd ser hon en konspiration av industriintressen. Hon påstår att "etablissemangets" kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas. Ett sådant uttalande riskerar att leda till att kvinnor avstår från mammografi och till att fler fall av bröstcancer inte upptäcks i tid. I stället för att förstå att det ligger diskussioner bakom varje beslut, där fördelar vägs mot nackdelar med de rekommendationer som ges, föredrar Annika Dahlqvist konspirationsteorier.
Som läkare har Annika Dahlqvist ett särskilt ansvar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att i stället sprida okunnigt tyckande och direkta felaktigheter är att missbruka sin ställning och det motiverar att hon får utmärkelsen årets Förvillare.

Läkaren Annika Dahlqvist, kallad ”fettdoktorn”, har stått upp mot etablissemanget med sina kostråd och gjort kontroversiella uttalanden kring kost och hälsa.

 Nu utses hon till Årets förvillare av föreningen Vetenskap och Folkbildning.

 En utmärkelse som knäckt Annika Dahlqvist.

 - Det känns som en stor skam. Jag bara gråter. Det är svårt att prata om, säger Annika Dahlqvist.

 Aija Sadurskis, vice ordförande i Vetenskap och Folkbildning:

 - Det förvånar mig litegrann att hon tar det så hårt. Vi gör ju inte det här för att såra någon utan för att markera.

Gäller uttalanden om cancer

 Utmärkelsen gäller inte Annika Dahlqvists kostråd kring viktnedgång, utan hennes uttalanden kring svininfluensa, mammografi och cancer.

 - Vi ger inte priset till någon som ingen tar på allvar. Eftersom hon är läkare med stort medialt genomslag har det stor betydelse vad hon sagt i frågan om vaccinering mot svininfluensan, likaså om hur man kan skydda sig mot cancer, säger Aija Sadurskis.

 Annika Dahlqvist menar att utmärkelsen beror på att hon feltolkats.

 Bland annat menar läkaren att hon aldrig avrått någon från vaccinering mot svininfluensa, utan bara upplyst om riskerna och argumenterat för att det inte ska vara skamligt att inte vaccinera sig.

 Annika Dahlqvist tänker nu över hur hon ska gå vidare med sitt liv. Kanske tystnar hon i viktdebatten.

 - Nu kommer etablissemanget med hänförelse säga att jag utsetts till Årets förvillare. Det blir ett argument för dem mot LCHF. Det känns tråkigt, säger Annika Dahlqvist.

 Om att priset fått Annika Dahlqvist att fundera över sitt liv säger Aija Sadurskis:

 - Vi vill att den som får ett sådant här pris tar och tänker efter och lär sig något.

 

 Till Årets folkbildare 2009 utses evolutionsbiologen och författaren Staffan Ulfstrand.