Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel.
Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel.
Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel.
Johan Fastbom, läkare och läkemedelsexpert.
Johan Fastbom, läkare och läkemedelsexpert.
Johan Fastbom, läkare och läkemedelsexpert.
1 AV 2
Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel.
Foto: Colourbox
2 AV 2
Johan Fastbom, läkare och läkemedelsexpert.

Massmedicinering är ett hot mot äldre

Allt fler äldre massmedicineras. 

Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel. Äldre kvinnor får fler läkemedel än män.  

En sådan medicincocktail kan vara farlig. Ju fler läkemedel desto större risk för biverkningar och andra oönskade effekter. 

Och vården är långt ifrån jämlik. Nya siffror avslöjar att skillnaderna mellan kommunerna är väldigt stor.

Nästan var tionde akutinläggning av äldre på sjukhus, åtta procent, orsakas av läkemedelsbiverkningar. De flesta av de här inläggningarna skulle kunna förebyggas. Äldre blir sjuka av sina mediciner helt i onödan. 

Vanliga biverkningar som leder till sjukhusvård är lågt blodtryck, fallolyckor, förvirring, hjärtrytmrubbningar och lågt blodsocker. Ofta är det mediciner mot hjärtkärlsjukdomar och blodproppar, smärtstillande mediciner, psykofarmaka och läkemedel vid diabetes som orsakar problemen. 

Trenden är att äldre allt oftare får väldigt många läkemedel utskrivna. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting. På riksnivå hade 13,6 av alla äldre över 75 år tio eller fler läkemedel sista kvartalet 2017. 

Fortsätter öka

I äldreomsorgen är siffran ännu högre och andelen som massmedicineras fortsätter öka. Av äldre som är 75 år och äldre och har hemtjänst hade 24,2 procent tio eller fler läkemedel. Det är en ökning med nästan 3 procentenheter sen förra åren. I särskilt boende är det ännu fler som får många olika mediciner. 31,9 procent hade tio eller fler läkemedel. Det är sex procentenheter högre jämfört med föregående år. 

Skillnaderna mellan kommunerna är väldigt stora. I Arjeplog hade 14,0 procent av de äldre med hemtjänst många mediciner. I Dals-Ed är siffran 45,6 procent. När det gäller äldre i särskilt boende är Färgelanda värst. Mer än hälften, 57,6 procent, hade tio eller fler läkemedel. I Borgholm är andelen bara 12,1 procent.

Johan Fastbom, läkare och läkemedelsexpert. Foto: ULF SIRBORN

Massmedicinering, eller polyfarmaci som det också kallas, är riskabelt. Faran är att läkemedel påverkar varandra, och att biverkningarna blir fler. Läkemedel kan också ha additiva effekter, att de samverkar med förstärkt effekt som följd. Det betyder att om man tar två lugnande preparat samtidigt så blir effekten ungefär dubbelt så stor. 

Om man har tio eller fler läkemedel är det ganska vanligt att något av dem är olämpligt och att några inte passar ihop, säger läkaren och läkemedelsexperten Johan Fastbom på Socialstyrelsen. Det är också svårt att veta vilken effekt medicinerna får. ”Det är inte så väl studerat. Om man har en sådan mix av läkemedel är det ofta okänt vad som blir nettoresultatet.”

Det behöver inte vara fel att ha så många mediciner, poängterar Johan Fastbom på Socialstyrelsen, om läkaren gjort en bedömning av att alla preparat behövs och att nyttan av all behandling överväger risken. "Men tyvärr görs oftast inte någon sådan analys."  

Läkemedelsbehandlingen är inte jämlik över landet. Lars-Åke Söderlund på Apoteket är  ordförande för samarbetsprojektet Koll på Läkemedel, är kritisk till de stora variationerna. ”Höga siffror är ett mått på dålig vårdkvalitet” tycker han.  

Ju fler läkemedel desto viktigare är att läkaren följer upp, utvärderar och omprövar behandlingen. Men det görs tyvärr alltför sällan. Enligt en kommande rapport från Koll på läkemedel saknar landstingen ofta en systematisk rutin för att följa upp läkemedel. Äldre med många läkemedel blir inte tillfrågade om de vill ha en läkemedelsgenomgång, något de egentligen har rätt till. Nu ska Socialstyrelsen granska hur ofta läkemedelsgenomgångar görs. 

Mildred Bergström, 80, pensionär, Piteå: ”Paracetamol får jag blåsor i munnen av. Det är ingen som tror på mig, och läkarna säger att det måste vara någonting annat. Men jag vet att det beror på det.” Foto: Alex Ljungdahl

Äldre har oftare fler hälsoproblem och möter kanske flera olika läkare. Lars-Åke Söderlund påpekar att det finns en tradition av att läkare drar sig för att ta bort en medicin som en annan läkare skrivit ut. Resultatet blir att läkarna bara lägger till fler och fler mediciner - och kanske även får nya mediciner mot biverkningarna man får av sina gamla läkemedel. 

Den nya statistiken visar också att fler äldre får behandling med flera olika psykofarmaka, som antidepressiva, lugnande och sömnmedel. Psykofarmaka ligger ofta bakom fallolyckor. Nästan var femte äldre i särskilt boende och var tionde i hemtjänsten har tre eller fler psykofarmaka. Äldre kvinnor får oftare psykofarma än män. Även geografiskt finns stora skillnader. Exempelvis har Västra Götaland haft hög utskrivning av sådana preparat i många år, så pass att läkare ibland talar om ”bensobältet”. 

Alla experter jag talar med är eniga – läkemedelsbehandlingen av äldre måste bli bättre. Kommuner och landsting med dåliga resultat måste bättra sig. Läkarna måste skärpa sig och ta ansvar för helheten. 

Men både äldre patienter och vi yngre som är anhöriga kan driva på. Var frågvis och nyfiken! Ställ krav på att läkare går igenom dina läkemedel och följer upp effekten av dem. Och säg till direkt om du misstänker att du fått biverkningar av din medicin! 

Eva Wenman, 80, pensionär, Stockholm: ”Jag får biverkningar av nästan alla antiinflammatoriska mediciner och även antibiotika, i form av klåda i halsen och svårt att svälja. Jag har ont i mina leder men det är bara Alvedon jag kan använda.” Foto: Alex Ljungdahl

Att tänka på om läkemedel

Bästa sätt att kolla sin läkemedelslista är att använda E-hälsomyndighetens eller apoteksaktörernas tjänster – då kan man se hela läkemedelslistan.

Om du är äldre och använder mediciner – gå igenom listan över olämpliga läkemedel och se om du har någon av medicinerna där. 

När du behandlas med läkemedel måste du få veta varför du får dem, hur de verkar, hur stor dos du ska ta samt på vilket sätt, när och hur länge du ska ta dem.

Du behöver också information om vilka biverkningar dina läkemedel kan ge och om mat, dryck eller andra läkemedel kan påverka effekten.

Med kunskap om dina läkemedel kan du lättare upptäcka om du reagerar på ett annat sätt än det som förväntas och om du får biverkningar.

Om du är inlagd på sjukhus, vårdas i särskilt boende eller hemma och personalen ger dig läkemedel kan det vara bra om du säger till om • något läkemedel ser annorlunda ut än det brukar • du får en annan mängd läkemedel än du brukar • läkemedel ges på en annan tidpunkt än vanligt.

Samma läkemedel kan ha olika namn. Finns ett likvärdigt läkemedel från en annan tillverkare som är billigare ska apoteket erbjuda det. Ibland kan läkemedlet inte bytas ut och då står det på receptet. Du kan motsätta dig utbyte, men måste då betala mellanskillnaden själv.

Det är viktigt att du tillsammans med den som ansvarar för din vård följer upp hur du använder dina läkemedel och hur de fungerar. Du kan själv be om en genomgång. 

Patienter som är 75 år eller äldre och som har fler än fem läkemedel förskrivna ska erbjudas en läkemedelsgenomgång minst en gång per år. 

Läs mer på sajten kollpalakemedel.se Koll på läkemedel är ett samarbete mellan SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB.

Du hittar också mer information om läkemedel på: 

www.fass.se Information om godkända läkemedel i Sverige. 

www.lakemedelsverket.se/allmanhet Information om läkemedel som har likvärdig effekt.

www.tlv.se Information om vad läkemedel och förbrukningsartiklar kostar.

www.1177 Vårdguiden Information om läkemedel för behandling av olika sjukdomar.

Källor: Koll på läkemedel - https://www.kollpalakemedel.se, Min guide till Säker vård från Socialstyrelsen. 

Anna-Lena Nordin, 58, undersköterska, Kilafors: ”Jag äter blodförtunnande, Trombyl och en till sort för mina trånga blodkärl och det har förstörd mina tarmar och magen helt. Läkarna håller på att utreda det och har under tiden skrivit ut något för magen som inte alls hjälper.” Foto: Alex Ljungdahl

Svarta listan! Mediciner med hög risk för biverkningar:

Socialstyrelsen har tagit fram en lista över olämpliga läkemedel. Det är mediciner som har hög risk för biverkningar hos äldre. De ska bara användas om det finns särskilda skäl. Behandling med dessa läkemedel ska följas upp och omprövas ofta.

Långverkande bensodiazepiner: Diazepam, Stesolid, Apodorm, Mogadon, Nitrazepam, Flunitrazepam.

Smärtläkemedel: Tramadol, Dolatramyl, Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan.

Sömnmedel: Propiomazin, Propavan.

Läkemedel med antikolinerga effekter, används ex vid urininkontinens, som lugnande medel och vissa smärtläkemedel: Akineton, Alimemazin, Amitryptilin, Anafranil, Atarax, Atropin, Atyxine, Buscopan, Calma, Clozapine, Desentol, Detrusitol, Ditropan, Durbis, Egazil, Emselex, Hydroxyzine, Kentera, Ketogan, Klomipramin, Leponex, Lergigan, Levomepromazine, Ludiomil, Maprotilin, Metylskopolamin, Morfin-Skopolamin, Nozinan, Oxibutynin, Oxikodon-hyoscin, Oxybutynin, Pargitan, Proklorperazin, Robinul, Saroten, Scopoderm, Sensaval, Spasmofen, Theralen, Tolterodin, TOVIAZ, Truxal, Vesicare.

Källa: Olämpliga läkemedel för äldre, Socialstyrelsen, juni 2016.

Axel Brattberg, 74, läkare, Uppsala: ”Jag blev ljuskänslig och tappade naglarna en gång av Doxycyklin som är ett antibiotikum. Man kan inte använda det ute i solen, men detta var i mitten av Juni så jag hade svårt att undvika det.” Foto: Alex Ljungdahl

Ställ frågor till din läkare

Bra frågor som du bör ta för vana att ställa till din läkare vid varje tillfälle när du får nya mediciner utskrivna, eller när dina gamla recept förnyas:

1. Hur vet jag att jag har nytta av den här medicinen?

2. Vad händer om jag avstår från medicinen?

3. Är det något särskilt som jag skall tänka på då jag tar den här medicinen?

4. Är det bra att jag har så här många mediciner?

5. Tar du ansvar för helheten?

Källa: Koll på läkemedel