Jag är fullt frisk – men de beskriver mig som allvarligt sjuk

Jag är frisk. Det har jag papper på. Före den här artikelserien gjorde jag mitt livs mest noggranna läkarundersökning. Inga tecken på vare sig infektioner eller andra allvarliga hälsoproblem, som hjärtkärlsjukdomar.

Men när jag sedan gick till sex olika alternativmedicinare beskrev de mig som allvarligt sjuk. Jag fick 83 olika nya diagnoser. Allt ifrån infektioner med bakterier parasiter och virus till hotande hjärtinfarkt. Hade jag haft bara en bråkdel av dem hade jag varit död.

Jag rekommenderades också 37 olika preparat för att bli "frisk". De flesta onödiga, en del av dem direkt farliga.

Notan för att få diagnoser på sjukdomar jag inte har, verkningslösa behandlingar och onödiga piller landade på nästan 25 000 kronor. Skulle jag ha följt terapeuternas olika råd skulle mitt liv förändrats markant till det sämre. Jag skulle knapra mängder av piller, ta lavemang och inte kunna äta vanlig mat. Framför allt skulle jag behöva lägga en stor del av lönen på ännu mer behandlingar och ännu fler piller.

Alternativmedicinen är en mångmiljardindustri. Bara försäljningen av naturmedel och kosttillskott är över 2,8 miljarder per år. Stockholmarna lägger mer pengar ur egen ficka på alternativmedicin än på vanlig medicin.

Samtidigt är alternativterapeuternas verksamhet stängd från insyn. Ingen vet egentligen vad som händer bakom behandlingsrummens stängda dörrar. Hela branschen är undergranskad, både av myndigheter och medier. 

Attityden är många gånger nonchalant. Alternativmedicin avfärdas som harmlöst hokus pokus.

Det är en farlig inställning. Alternativterapeuterna påverkar människors liv och hälsa.

Visst finns det alternativmedicinare som försöker vara seriösa och kan få människor att känna sig stärkta. Men dåliga och oseriösa alternativmedicinare tillåts härja fritt. Förutom att blåsa folk på pengar kan de ställa till med stor skada. De som är sjuka på riktigt kan få sin diagnos försenad. Risken är att också att de avstår verkligt verksam behandling, vilket kan leda till att de blir ännu sjukare eller dör. Viss alternativmedicin är dessutom bevisat farlig i sig.

Samvetslösa terapeuter får människor att känna sig mycket sjukare än de egentligen är genom hitte-på diagnoser. Man mår helt enkelt dåligt för att en auktoritet sagt att man är sjuk. Det kallas nocebo, och är placeboeffektens onda storasyster.

Man kapitaliserar cyniskt och brutalt på oroliga och desperata människor.

Oroliga sjukförklarade söker sig sen ofta till den vanliga sjukvården. Läkare får lägga mycket tid och resurser för att undersöka så att de drabbade inte har de påstådda sjukdomarna. Skattepengar slösas bort.

Expressen har granskat sex olika alternativmedicinska terapeuter eller företag.

För att få veta vad som verkligen pågår, och komma in bakom de annars stängda dörrarna, har vi använt dold kamera.

Under sex dagar rapporterar jag och Expressens fotograf Robban Andersson om alternativterapeuterna som sjukstämplar friska och kränger dyra bluffbehandlingar.

Aktuellt just nu