”På många håll övervakas personalen med GPS och ska checka in och ut på exakta tider hos de äldre”, skriver Expressens krönikör Anna Bäsén om att anställda inte vill jobba kvar inom äldreomsorgen.
”På många håll övervakas personalen med GPS och ska checka in och ut på exakta tider hos de äldre”, skriver Expressens krönikör Anna Bäsén om att anställda inte vill jobba kvar inom äldreomsorgen.

Inte konstigt att varannan i äldreomsorgen vill sluta

Löpandebandprincip, minutövervakning och detaljkontroll.

Det är inte konstigt att varannan anställd i hemtjänsten och på äldreboenden funderar allvarligt på att sluta. 

Både personal och gamla far illa. För människor är inte maskiner. 

Det är dags för politikerna att förstå det också.

"Jag har haft magkatarr och hjärtklappning." "Jag lämnade hemtjänsten efter ett halvårs sjukskrivning." "Det ska räknas minuter och sekunder // varje dag blir ett enda långt stressmoment."

Citaten kommer från en Facebookgrupp för personal i äldreomsorgen. Personalen har fått nog nu, funderar på att lämna yrket. Andelen som allvarligt överväger att sluta har ökat från 40 procent år 2005 till 49 procent år 2015. Högsta andelen som vill hoppa av finns hos personalen med längst utbildning. De flesta har också lång erfarenhet, oftast mellan sex och nio år i yrket. 

Det här visar en studie som Marta Szebehely, professor vid Stockholms universitet, gjort. Marta Szebehely, som forskat om äldreomsorg sedan 1980-talet, berättar att arbetet har blivit så tungt och svårt att personalen helt enkelt inte orkar längre. 

Vi närmar oss en katastrofal personalkris i äldreomsorgen. De flesta kommuner har brist på personal redan i dag. Och för att klara vårdbehoven behövs 100 000 fler i äldreomsorgen de närmaste åren. "Det här är väldigt allvarligt." säger Marta Szebehely med oro i rösten. 

Forskare och fackförbund har larmat om utvecklingen i många år, jag och andra journalister har rapporterat. Men politikerna, både på riksnivå och lokalt, har inte lyssnat. Istället har resurserna till äldreomsorgen minskat, sett till hur mycket pengar som läggs på varje äldre. Resultatet är att personalen måste springa snabbare och att de gamla får mindre hjälp. I hemtjänsten har exempelvis antalet äldre personalen tar hand om varje dag ökat från nio till tolv. Ofta gör de mer än femton besök per dag. Många av besöken är korta, mer än hälften är under femton minuter. 

Allt fler kommuner har infört schablontider och minutövervakning av vad hemtjänsten ska göra. I en kommun får exempelvis på- och avklädning ta fem minuter, toabesök med blöjbyte får också ta fem minuter och en dusch femton minuter.   

På många håll övervakas personalen med GPS och ska checka in och ut på exakta tider hos de äldre. Jag var själv med om det när jag för fyra somrar sen tog jobb hos det privata hemtjänsföretaget Bonitas i Stockholm. Tid är pengar - och pengar är vinst för företaget. 

Privatiseringen har bidragit till minutkontrollen i hemtjänsten, anser Marta Szebehely. Detta på grund av att kommunen köper en tjänst utifrån och vill ha redovisat exakt att de fått utfört det de betalat för.  

Schablontiderna är extremt cyniska när de klistras på alla äldre. Ovärdiga. En kvinna i hemtjänsten beskriver i en facebookgrupp hur omöjlig deras arbetssituation kan vara. Att hon, med bara femton minuters duschhjälp till en blind och svårt hjärtsjuk person med ledgångsreumatism, ska hinna hjälpa denne med "avklädning, ledsagning in till duschen, dusch och hårtvätt, torka av kroppen, hjälp med stödstrumpor och påklädning". Äldre är människor med olika behov, inte maskiner. 

Är det någon vettig människa som tycker att det är värdigt för den äldre att behoven ska räknas i minuter och i så få minuter som möjligt? Att t.ex en blind person med svåra hjärtproblem och ledgångsreumatism får 15 min av kommunen i tid för "duschhjälp"? Där hjälp med avklädning, ledsagning in till duschen, dusch&hårtvätt, torka av kroppen, hjälp med stödstrumpor, påklädning m.m ingår? 

Och hela det tajta tidsschemat rasar om Emma måste trugas att äta eller om Axel bajsat ner både sig själv och hela golvet. "Att man tycker att man inte kan ge de äldre tillräckligt bra hjälp är en anledning till att vilja sluta." säger Marta Szebehely. 

Att jobba med äldre är ett fantastiskt viktigt och fint jobb, det ger oerhört mycket tillbaka. Men personalen i äldreomsorgen måste få rimliga arbetsförhållanden, så de orkar. Politikerna måste fatta det, och det snabbt!

Aktuellt just nu