Bäsén: Den drabbade kan bli utnyttjad

Det är fullt förståeligt att man söker alternativa vägar när man drabbas av cancer.

Särskilt när strålning och cellgifter inte har god effekt.

Men jag hoppas att Kim Anderzon har en riktigt klok och bra cancerläkare att diskutera sin alternativbehandling med.

För det finns risker man inte ska bortse från.

Kim Anderzon är en fantastisk skådespelerska och en helt enastående person. Jag har haft turen att träffa henne genom jobbet ibland och charmats av hennes fantastiska värme, energi och optimism. Därför blev jag ledsen när jag fick veta att hon drabbats av cancer.

Kim Anderzon är en kämpe. Nu har hon bestämt sig för att ta fighten mot tumören med komplementär, och kostsam behandling, på en klinik i Tyskland.

Det är inte konstigt. Att cancerdrabbade använder komplementär eller alternativ behandling är väldigt vanligt.

Den som är drabbad av cancer är extremt utsatt. Ofta är man beredd att pröva precis allt för att bli frisk. Och om man har cancer i avancerat stadium, och om vanlig sjukvård inte har mer att erbjuda, är det än mer begripligt att man försöker hitta andra vägar.

Men orsaken till att komplementära och alternativa behandlingar inte används inom vanlig sjukvård är att de inte är vetenskapligt belagda när det gäller effekt och säkerhet. Det finns inte studier, eller inte tillräckligt bra studier, som visar att de fungerar.

 

En del behandlingar i svensk cancersjukvård har startat som komplementära metoder. Dit hör exempelvis akupunktur som i vetenskapliga studier visat sig kunna minska illamående efter cytostatikabehandling. Vissa komplementära behandlingar kan alltså bli en del av den vanliga vården, i framtiden, när det finns tillräckligt med bevis.

För den som är cancerdrabbad kan beslutet att välja komplementär vård vara svårt. Att bestämma vilken behandling man ska testa är förstås besvärligt när det inte finns gedigen kunskap eller forskning. Och det kan bli väldigt dyrt. De är i regel inte offentligt finansierade. Kim Anderzon måste sälja sin båt för att ha råd.

Det finns också många avarter, kliniker och terapeuter som lovar mirakel, utan att ha något underlag.

Risken är stor att den cancerdrabbade blir utnyttjad, känslomässigt, tidsmässigt och inte minst ekonomiskt.

 

Man ska också veta att komplementär behandling kan ha risker. Allvarligt är om alternativ behandling väljs i stället för bevisat effektiv vård. Då är det dödligt farligt. En del komplementära preparat kan också vara skadliga i sig. Andra kan påverka effekten av cancermediciner negativt, och därmed ge livshotande biverkningar.

Därför är det enormt viktigt att man som cancerpatient diskuterar med sin läkare först. En klok cancerläkare ska kunna resonera om alternativen med patienten, utan att döma.

Jag hoppas Kim Anderzon har haft ett sådant samtal med en riktigt bra cancerläkare. Och jag hoppas innerligt att hon, på något sätt, vinner kampen mot cancern.

Aktuellt just nu