Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator

Anna Bäsén: Skam att ­gamla ­behandlas ­sämre än djur

Bensår som vansköts så oerhört länge att det växer till maskar i dem.

Gamla som faller ur stolar och sängar och slår sig utan att någon märker det. Personal som är så överstressad att de drar ut larmklockan och lämnar en sjuk kvinna helt hjälplös.

En chef som skäller ut den sjuksköterska som gör det enda rätta - ringer på ambulans när någon blir akut hjärtsjuk.

Det här är den iskalla verkligheten på ett vinstdrivande äldreboende i Stockholm. Jag är övertygad om att de oacceptabla missförhållanden som läkaren, sjuksköterskan, akutpersonalen och de anhöriga vittnar om är sanna. Jag misstänker att det kan ha hänt ännu fler saker, sådant som ännu inte kommit fram i ljuset.

För tystnadens kultur råder i äldreomsorgen. Både personalen och de anhöriga är rädda för att klaga, av rädsla för att bli straffade. Och de gamla själva kan inte föra sin egen talan.

Det ska extremt mycket till innan någon slår larm. Jag vet det efter att ha jobbat som undersköterska i äldreomsorgen i många år, även inom Attendo, och efter att ha bevakat äldreomsorgen i tretton år som journalist.

Jag vet också att tystnadens kultur om­huldas extra väl inom privat äldreomsorg. När jag jobbade på Attendo fick personalen brev om vikten av att vara lojal med företaget. Kritik kunde tolkas som illojalitet och var man illojal kunde man få sparken.

Personalbrist är den vanligaste orsaken till vanvård. Personal är den största kostnaden. Ska ett företag tjäna pengar på äldreomsorg och få en fin vinst behöver man i regel minska personalen. Och de som drabbas hårdast av det är förstås de äldre.

Det är en skam att gamla människor, som jobbat hårt och betalat skatt i hela sina liv, behandlas sämre än djur vid livets slut. Det är fullständigt ovärdigt ett rikt land som Sverige.

Rosengården är inte det enda äldreboendet som vanvårdat gamla. Det är ännu ett i raden av privata och ­kommunala skandal­boenden. Nu måste hela äldreomsorgen ses över: vem ska få utföra äldreomsorg, vad ska den få kosta och hur ska den granskas?

Vi måste säga stopp nu. Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar.