Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Anna Bäsén: Låt oss göra äldreomsorgen till en stor och viktig fråga i valet nästa år

Inlåsta, ensamma, passiviserade, sjuka och neddrogade.

Tusentals gamla far illa i svensk äldreomsorg.

HÄR ÄR SOCIALSTYRELSENS NYA KRAV

Den 1 januari träder socialstyrelsens nya föreskrifter för dem som har "ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden" i kraft.

Socialstyrelsen räknar med att de nya föreskrifterna kommer att innebära ökade kostnader för flera kommuner. Här är några av de viktigaste nya kraven.

Måste ha en plan för bemanningen

"Den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende bör enligt författningen med varje genomförandeplan som underlag analysera behovet av omsorgspersonal och ta ställning till hur varje boendeenhet ska bemannas för att behoven hos varje person med demenssjukdom ska kunna tillgodoses."

Bättre beräkning av hur lång tid ett jobb tar

"Man kan även behöva beräkna personaltiden för andra typer av arbetsuppgifter som måste utföras. Det kan till exempel röra sig om tid när omsorgspersonalen utför hälso-och sjukvårdsuppgifter som har delegerats, för dokumentation, samtal med närstående till personerna med demenssjukdom, tid för beställning av varor och städning av gemensamma lokaler."

Ansvar för att bemanna dygnet runt

"Både socialnämnden och den som bedriver socialtjänst i ett särskilda boenden har ett ansvar för att det särskilda boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa."

Kossor har större rättigheter än äldre. Det är raka fakta. Jordbruksverket har detaljerade regler för hur svenska kossor har rätt att beta utomhus, få motion och sol under sommarhalvåret. För äldre saknas sådana tydliga regler för stimulans, aktivitet och utevistelse.

Det enda våra gamla fått av politikerna är fluffiga och till intet förpliktande skrivningar. Tandlösa papperstigrar och poänglösa miljonsatsningar.

Regeringen vill exempelvis "stimulera" kommunerna att frivilligt införa "lokala värdighetsgarantier" i äldreomsorgen. De flesta kommuner har, två år efteråt, inte lyckats införa några sådana, trots pengamorötter. För det man garanterar måste man kanske hålla...

I stället stjälper många kommuner i väg äldreomsorgen till den billigaste leverantören, alldeles oavsett hur dålig kvaliteten blir. Precis som gamla tiders fattigauktioner.

Kommuner tillåts spara hämningslöst på de gamlas bekostnad. Mest sparar man på personal, eftersom det är största utgiften. Jag har arbetat som undersköterska i äldreomsorgen i många år, och bevakat den som medicinreporter i över tretton år. Jag har sett hur både röda och blå regeringar misslyckats totalt med äldreomsorgsfrågan. Politiskt mod och handlingskraft fattas i båda blocken.

Frågan om hur vi ska säkra en bra och värdig äldreomsorg är svår, men helt nödvändig att besvara. Andelen äldre i befolkningen har ökat och kommer att fortsätta öka. Fler ska försörja färre och behovet av äldreomsorg växer ännu mer.

 

Fram till 2030 beräknas antalet personer över 65 år beräknas öka från knappt 1,8 till knappt 2,3 miljoner. Enligt vissa beräkningar kommer hälften av de som föds i dag leva längre än 100 år.

Hade barn behandlats på samma sätt som äldre behandlas skulle vi redan fått se rättegångar, lagändringar och ministeravsättningar. Varför ska vi låta våra gamla föräldrar, som arbetat hårt och betalat skatt hela sitt liv, behandlas sämre än djur? Det är bedrövligt och en skam för ett så rikt land som Sverige.

Det är dags för oss medborgare att säga ifrån! Vi måste ta det ansvar sittande politiker inte vågar ta. Låt oss göra äldreomsorgen till en stor och viktig valfråga!