Allt fler unga får lugnande medel

Användningen av sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland Sveriges tonåringar.

Också mycket små barn ordineras piller - trots bristande kunskaper om hur en växande kropp påverkas.

Antidepressiva läkemedel kan leda till självmord

Barn som tar antidepressiva läkemedel löper stor risk att begå självmord. Det varnar det amerikanska läkemedelsverket FDA:s rådgivande kommitté för.  Sambandet har upptäckts genom en studie gjord på Columbia University i USA. Testerna visade att barn som tagit medicinerna i större utsträckning tänker på möjligheten att begå självmord.  Cirka sju procent av alla recept på antidepressiva läkemedel som skrivs ut i USA skrivs ut till barn mellan 1 och 17 år.  Störst risk var sambandet hos barn som tog medicinerna Luvox, Effexor och Paxil.

Ökning med 216% åren 96-01

 Från 1996 till 2001 ökade antalet recept på antidepressiva läkemedel till barn mellan 10 och 14 år med 213 procent. På senare år har användningen minskat något. Dock syns en tydlig ökning av användningen av sömnmedel och lugnande medel bland de äldre barnen. För 15-19-åringarna ökade antalet recept på sömnmedel/ lugnande medel med 29 procent 2003-2005. Under samma period och för samma åldersgrupp ökade antalet recept på de läkemedel som klassas som renodlat lugnande med 24 procent.

Kämpa för att först och främst få en bra samtalskontakt till barnet.  Bedömer läkare att barnet dessutom behöver psykofarmaka - se till att samtalskontakten ändå fortsätter. Källa: Eva Waltré, psykolog på Bris.