ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Akutmedicin kan rädda din hörsel

Allt fler unda i Sverige drabbas av tinnitus, enligt professor Ulf Rosenhall på Karolinska universitetssjukhuset.

Allt fler unda i Sverige drabbas av tinnitus, enligt professor Ulf Rosenhall på Karolinska universitetssjukhuset.

1/1

Foto: Christian Örnberg

Akutmedicin kan rädda din hörsel

Skydda hörseln - med antioxidanter. En ny svensk studie visar att risken för hörselskador kan minskas med hjälp av en antioxidant, acetylcystein.
Inom försvaret ges därför antioxidanten nu som akutmedicin till personer som utsatts för kraftigt buller.
- Även antioxidanter i kost, som frukt och grönsaker, skulle kunna skydda hörseln, säger professor Ulf Rosenhall.

Hörselskador är ett folkhälsoproblem. 1,3 miljoner svenskar har någon form av hörselnedsättning, enligt Hörselskadades riksförbund. Lika många svenskar lider av tinnitus - många av dem har också nedsatt hörsel.
- Vi har sett att tinnitus ökar bland tonåringar och unga vuxna, vilket är alarmerande, säger Ulf Rosenhall, professor emeritus i klinisk audiologi och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.
Buller, både i arbetslivet och så kallat fritidsbuller, som hög musik, är stora bovar bakom både hörselnedsättning och tinnitus. Forskarna försöker därför hitta nya metoder för att skydda de som drabbats av buller från bestående hörselproblem. Antioxidanter är ett intressant område, tycker Ulf Rosenhall.
I en ny studie, som kommer att publiceras i tidskriften Noise & Health, har de svenska forskarna visat att antioxidanten acetylcystein, som i dag är ett vanligt slemlösande läkemedel, kan skydda hörseln mot bullerskador.

Försvarets medicinskåp

Ett trettiotal officerare som deltog i en skjutövning, och därmed utsattes för kraftigt buller, ingick i studien. Med hjälp av känslig teknik, som också kan upptäcka mycket små hörselnedsättningar, mättes hörseln före och efter. Studien visar att acetylcystein kunde skydda officerarnas hörsel när det gavs inom en timme efter bullerexponeringen.
Och redan nu finns direktiv om att antioxidanten ska finnas i försvarets medicinskåp.
- Det har en skyddseffekt. Därför ska det ges så snabbt som möjligt, inom fyra timmar, vid så kallade akustiska olycksfall, säger Ulf Rosenhall.
Men antioxidanter finns också i maten vi äter. C, A och E-vitaminer är några viktiga antioxidanter. Ulf Rosenhall tror därför att också kosten har betydelse för risken att utveckla hörselproblem.