Aikido

Aikido passar grubblartyper med mycket tålamod. Kräver att du vill träna både hjärna och kropp.

Betyder: Vägen till harmoni genom livs-kraft.  Ursprung: Japan. Grundaren Morihei Ueshiba bildade sin första klubb.  Grundtanke: Att flytta på sig, få den du tränar med ur balans med så lite kraft som möjligt.  Kondition: Du kan faktiskt vara duktig på aikido utan att vara vare sig vältränad eller vig. Den enklaste och energisnålaste rörelsen är oftast den rätta. Med ökad skicklighet ökar tempot och då blir det också jobbigare.  Koordination: Kan vara ganska komplicerat att lära sig. Stor vikt läggs vid att hitta rätt balans, ditt tyngdpunktscentrum.  Hjärngympa: De första terminerna lär du dig fallteknik och grundrörelser. Det krävs tålamod. Oändliga variationer finns av alla tekniker.  Självförsvar: Ska fungera, även om inre harmoni är ett viktigare mål med träningen.  Tävling: Nej, i aikido anses det fult att tävla, utom möjligen med sig själv.

Utrustning: Vit dräkt, högre grader har vida svarta byxor som kallas hakama. Träning med träsvärd "bokken" och trästav "jo", är ett sätt att nöta in viktiga grundrörelser.

Kontakt: 

www.budo.se/aikido