En av livets insikter är att man hela tiden träffar människor som är smartare än vad man själv är. Men för oss andra medelmåttor finns det faktiskt några handfasta tips som gör att vi i alla fall lyckas lura några stackare.
Le. Se inte så bister ut om du vill framstå som smart.
1 AV 2
En av livets insikter är att man hela tiden träffar människor som är smartare än vad man själv är. Men för oss andra medelmåttor finns det faktiskt några handfasta tips som gör att vi i alla fall lyckas lura några stackare.
Foto: Colourbox
2 AV 2
Le. Se inte så bister ut om du vill framstå som smart.
Foto: Colourbox

12 tips för att framstå som smartare än du är

Okej, så du vill framstå som om du är smart.

Kanske till och med lite klyftigare än vad du är.

Nåja, ingenting är omöjligt.

Här är 12 tips som faktiskt har stöd inom forskningen.

En av livets insikter är att man hela tiden träffar människor som är smartare än vad man själv är.

Några har begåvats med bättre gener. Andra har ägnat sig åt studier och förfinat sina utförsgåvor.

Men för oss andra medelmåttor finns det faktiskt några handfasta tips som gör att vi i alla fall lyckas lura några stackare.

Det fina i kråksången är att alla dessa tips har stöd i den vetenskapliga forskningen.

Det är sajten Business Insider som samlat ihop 12 av dessa råd.

 

Håll inte en ölsejdel i handen.

Att alkohol grumlar omdömet borde vara bekant vid det här laget.

Men visste du att det kan räcka med att bara hålla i ett ölglas eller en ölburk för att framstå som mindre begåvad?

”Folk som håller i en alkoholhaltig dryck uppfattas som mindre intelligenta än dem som inte gör det, något vi benämner som ”insupa idiotiska fördomar”, skriver forskarna Scott Rick och Maurice Schweitzer vid Universiteten i Michigan och Pennsylvania.

I ett experiment lät forskarna 300 chefer titta på bilder och läsa utskrifter från ett antal middagssamtal. Resultatet visade att cheferna uppfattade kandidaterna som drack alkohol i stället för läsk eller sodavatten som betydligt mindre begåvade och anställningsbara.

 

Promenera i samma takt som alla andra.

Det låter helgalet men en studie ledd av professor Carey Morewedge vid universitetet i Boston kunde slå fast att man kunde framstå som korkad om man gick snabbare eller långsammare än andra.

49 universitetsstudenter fick titta på filmer där gångtrafikanterna antingen gick långsammare, snabbare eller lika fort som majoriteten. Därefter fick de uppskatta deras kompetens och intelligens.

Resultatet visade att folk som gick i samma takt som andra uppfattades som smartare och mer kompetenta.

 

Skaffa glasögon med tjocka bågar.

Här står vi inför ett knepigt val. Studier visar nämligen att vi ser mer begåvade ut i glasögon men inte lika attraktiva.

I en förvisso liten studie från universitetet i Wien lät några forskare 76 deltagare titta på 78 bilder av ansikten utan glasögon, med båglösa glasögon och glasögon med bågar. Därefter fick de uppskatta personernas egenskaper utifrån bland annat intelligens och attraktionskraft.

Glasögonprydda uppfattades som smarta. De utan var däremot snyggare.

Ett tips om du ska på arbetsintervju: skaffa glasögon.

 

Skaffa en initial mellan dit förnamn och efternamn.

Det borde egentligen räcka med att säga Leif GW Persson.

Eller John F. Kennedy.

Initialen får oss att framstå som mer intellektuella.

– Folks initial i mitten av namnet har en särskild och mycket kraftfull effekt på hur människor uppfattas av andra, säger psykologerna Wijnand A.P. Van Tilburg och Eric R. Igou.

(Ni ser att de i alla fall tar det här med initialer på allvar.)

Forskarna lät 85 studenter läsa en essä om Einsteins relativitetsteori och betygsätta den utifrån dess kvalitet. Olika författare stod som upphovsmän till essäerna. Det var en David Clark, en David F. Clark, en David F.P. Clark samt en David F.P.R. Clark.

David F. Clark fick bättre betyg än David Clark. Men David F.P.R. Clark fick bäst betyg av alla.

 

Skriv enkelt.

Att skryta med sitt omfattande ordförråd har länge varit ett sätt att framstå som begåvad och beläst. Men nu visar det sig att just mångordigheten kan slå tillbaka mot dig själv.

En studie från Princeton-universitetet i USA visade att personer som använder långa och krångliga ord kan uppfattas som mindre intelligenta.

Forskarna lät en grupp deltagare ta del av ett utdrag ur en avhandling i sociologi. Texten var full av långa, knepiga ord. Därefter lät man byta ut alla ord med nio eller fler bokstäver till synonymer med färre bokstäver.

35 studenter fick sedan läsa de olika versionerna och bedöma dem utifrån författarens intelligens och hur svårt språket var.

Den förenklade varianten uppfattades som mindre komplex och dess författare ansågs vara betydligt mer intelligent.

 

Använd diagram.

Några forskare vid Cornell-universitetet kunde slå fast att ett påstående ansågs mer sannolikt om det ”luktade och såg ut som” om det var vetenskapligt, alltså som om man använde sig att ett diagram eller en graf.

I ett experiment fick två grupper om 30 försöksdeltagare var ta del av information om ett nytt läkemedel mot vanlig förkylning. I det ena fallet ackompanjerades texten av ett diagram medan den andra texten saknade grafik. 68 procent av försöksdeltagarna som läste texten utan grafik trodde på läkemedlet, medan hela 97 procent av de som tog del av diagrammet trodde på läkemedlets möjligheter att lindra förkylningar.

 

Tala uttrycksfullt.

Folk som pratar monotont uppfattas som tråkiga.

”Om två talare säger exakt samma sak men den ena pratar lite snabbare och högre med färre pauser och större variation i volym, så kommer den talaren uppfattas som mer energisk, kunnigare och intelligentare”, skriver forskaren Leonard Mlodinow, författaren till boken ”Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavoir.

”Uttrycksfullt och modulerat tal med variation i tonhöjd och volym och ett minimum av märkbara pauser stärker trovärdigheten och ökar intrycket av intelligens”.

 

Se folk i ögonen.

Titta folk i ögonen när du pratar med dem. Då kommer du uppfattas som smartare. Det är i alla fall vad en studie från Loyola Marymount University kommit fram till.

I ett experiment delades 182 studenter in i par. I varje par instruerades en person att försöka se smart och kompetent ut. Den andra personen fick ingen regi alls.

Forskarna filmade sedan paren under fem minuter i en förväg bestämd konversation. Därefter fick varje partner uppskatta den andra personens intelligens.

Sedan fick en panel bedöma filminspelningarna. Det var framför allt en egenskap som panelen uppfattade som mer intelligent hos deltagarna. De som såg sin partner i ögonen ansågs vara mer begåvade än de som inte gjorde det.

 

Klä dig snyggt.

Studier visar att sättet vi klär oss på formar andras uppfattning om vår duglighet. Till exempel så uppfattas lärarassistenter som klär sig formellt som mer intelligenta – men mindre intressanta – än dem som väljer en mer ledig stil.

En studie från Northwestern University kom fram till att folk som klädde sig i vita labbrockar presterade bättre på prov som ställde höga krav på koncentration.

”Kläderna vi bär har makt inte bara över andra, utan även över oss själva”, skriver forskarna Hajo Adam och Adam Galinsky.

 

Le.

Se inte så bister ut om du vill framstå som smart.

Några forskare vid universitet Karlsuniversitetet i Prag lät 160 deltagare titta på 80 porträttbilder av studenter och bedöma dessa utifrån egenskaper som bland annat intelligens.

”Ansikten med ”hög intelligens” förefaller le i högre grad än dem med ”låg intelligens”, skriver forskarna.

 

Plocka bort dina piercingar från ansiktet.

Det är möjligt att piercingar i ansiktet uppfattas som modigt eller tufft hos många, men det är knappas något för den som vill uppfattas som högintelligent.

Forskare vid Anglia Ruskin University i Storbritannien lät 440 deltagare titta på bilder av en man och en kvinna med varierande grad av piercingar i ansiktet och bedöma personerna utifrån intelligens och attraktionskraft.

Resultatet: Piercingar gav dåliga betyg vad gällde båda egenskaperna. Ju fler piercingar desto sämre betyg.

 

Var rolig.

Humor kan ofta vara ett tecken på intelligens.

Vid en mindre studie fick en man som satt på ett uteställe dra ett roligt skämt för sina två manliga kamrater samtidigt som en kvinna satt vid ett bord intill. Sedan skulle männen, en efter en, gå fram till kvinnan och be henne om telefonnumret.

Därefter vände sig försöksledaren sig till kvinnan och bad henne gradera männen efter attraktionskraft och intelligens.

Resultatet visade att de män som drog skämten uppfattades som både intelligenta och attraktiva.

En extra bonus: Skämtarna hade dessutom en tre gånger större chans att få kvinnans telefonnummer än de som inte skämtade.