1 av 2
2 av 2 Foto: Shutterstock

10 frågor och svar om svininfluensan

Hur farlig är egentligen svininfluensan? Vilka bör vaccinera sig och hur sprider sig smittan?

Här är frågor och svar om svininfluensan.

Karin Thurfjell

När får de som inte tillhör någon riskgrupp vaccinera sig mot svininfluensa?

Det varierar från landsting till landsting. Många erbjuder vaccin till barn och ungdomar från och med den här veckan. Vänd dig till ditt landsting för besked, nästan alla har bra information på sina hemsidor. De flesta landsting beräknar inte att erbjuda vaccin till vuxna utanför riskgruppen förrän om ytterligare några veckor.

Sker vaccineringen genom skolan eller måste jag själv se till att mitt barn vaccineras?

Vissa landsting låter skolhälsovården vaccinera eleverna, medan andra skickar ut kallelser och sköter det genom vårdcentraler och barnavårdscentraler.

Kan vaccinet ge biverkningar?

Läkemedelsverket har tagit emot runt 650 rapporter om biverkningar. De allra flesta gällde mildare biverkningar som rodnad, smärta i armen och influensaliknande symptom. Runt 20 fall är allvarliga misstänkta biverkningar. Fem personer har dött mellan tolv timmar och fyra dagar efter vaccinering. I samtliga fall rör det sig om personer med kroniska sjukdomar och det är fortfarande oklart om vaccinet ligger bakom något av dödsfallen.

Hur farlig är svininfluensan?

För de allra flesta som drabbas innebär viruset bara runt en veckas influensa med feber, men dödsfall och fall som kräver sjukhusvård har inträffat. De som blir svårt sjuka är ofta relativt unga, mellan 20 och 40 år.

Varför drabbas barn och unga värre än äldre?

Yngre har inte lika bra immunförsvar som äldre, som i högre grad upplevt tidigare influensor. Smittspridningen är i dag störst i åldrarna fem till 14 år.

Hur många har dött i svininfluensan?

Den 29 oktober rapporterade Europeiska läkemedelsverket att det fram till då dött 5 729 människor i hela världen, och 292 i Europa.

Hur smittas man av den nya influensan?

Genom droppar från saliv, nysningar och hosta. Virus kan också fastna på olika ytor, men inte färdas långa vägar i luften.

Jag misstänker att jag redan har haft svininfluensan, kan jag ta reda på om det stämmer?

Nej. Sjukvården kommer inte att testa friska människor.

Jag tillhör ingen riskgrupp och är vuxen, bör jag vaccinera mig?

Ja, lyder rådet från socialstyrelsen. Visserligen får de flesta som drabbas i dag milda symptom, men viruset kan i framtiden förändras och bli farligare. Den som vaccinerar sig skyddar dessutom inte bara sig själv, utan bidrar också till att minska smittspridningen i samhället.

Var kan jag vända mig för att få mer information?

Mycket av olika myndigheters information om influensan och vaccinet är samlat på sajten http://www.krisinformation.se

Källor:
Krisinformation.se, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet.