Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Wilma, 12, dog – efter gruppboendets missar

Wilma, 12, dog efter ett hjärtstopp i december 2017. Foto: PRIVAT
Wilma, 12, var multihandikappad och var i behov av mycket hjälp. Foto: PRIVAT
Gunilla Hulander, 49, från Kungsbacka förlorade sin dotter. Foto: PRIVAT
Wilma, 12, tillsammans med sin mamma Gunilla. Foto: PRIVAT

I december 2017 vändes Gunilla Hulanders liv upp och ned.

Då dog hennes dotter Wilma, 12, efter att ha drabbats av ett hjärtstopp på det gruppboende där hon bodde.

Hon anmälde vårdgivaren till Ivo, som nu kommit med sitt beslut – där det riktas kritik mot boendet på en rad punkter.

– Jag har haft enorma skuldkänslor för att jag svek Wilma, säger Gunilla.

Tolvåriga Wilma från Vallda i Kungsbacka föddes med ett multifunktionshandikapp.

Hon satt i rullstol, kunde varken prata eller röra sig och var i vardagen i stort behov av assistans.

I mars 2016 flyttade hon därför in på ett gruppboende i Kungsbacka – för att föräldrarna skulle få hjälp med avlastning och för att ha ork till roliga saker med Wilma när hon var hemma.

Sedan dess har hon varit hemma varje onsdag samt varannan helg.

Wilma, 12, var multihandikappad och var i behov av mycket hjälp. Foto: PRIVAT

Men i december 2017 fick familjen ett besked som vände upp och ned på deras värld: Wilma hade drabbats av ett hjärtstopp orsakat av andnöd, när hon befann sig under gruppboendets vård.

– Hela vår värld rasade samman. Vi förlitade oss på att de hade barnen under uppsikt och att de följde de instruktioner vi lämnat muntligen vid ett flertal tillfällen, säger hon.

Anledningen till dödsfallet, menar mamma Gunilla Hulander, är att vårdgivaren inte följt de angivna instruktionerna.

Anmält till Ivo

Hon har anmält vårdgivaren Kungsbacka kommun till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I anmälan skriver hon att Wilma, som vid tillfället var förkyld och rosslig, inte fick tillräcklig hjälp.

”Det finns ingen registrering att masken tagits av under natten för att inhalera som skall göras vid infektion. Ingen lägesändring, till exempel från rygg till sida, som också är ordinerat verkar heller ha gjorts under natten.

Det är vår uppfattning att dessa brister är orsaken till det luftstopp och påföljande hjärtstopp som orsakade Wilmas död.”

– Man kan inte låta dem med andningssvårigheter ligga ned, utan de måste vara i sittande ställning. Det hade de underlåtit att göra trots att det står i hennes journaler, säger Gunilla Hulander.

Förklarades hjärndöd

Efter fem dygn på sjukhus konstaterades Wilma död den 19 december.

Då gjordes två tester för att säkerställa om det fanns något hopp till liv. Hon förklarades hjärndöd på grund av syrebrist.

– Hon var en kämpe, en riktig fajter, och var väldigt levnadsglad. Att en förkylning skulle bli slutet, med tanke på allt annat hon gått igenom med svåra operationer och så, känns så futtigt, säger Gunilla Hulander.

Hon tillägger:

– Helt plötsligt står man bara här, utan sin dotter. Det är en tuff resa.

Mitt i den kritik hon riktar mot vårdgivaren känner hon samtidigt en enorm egen skuldkänsla, berättar hon.

Att hon inte ställde högre krav, att hon inte ifrågasatte jävlades mer för Wilmas skull, till exempel.

– Jag har skuldkänslor för att jag svek Wilma. Under dygnen på sjukhuset försökte jag förklara för henne och be om ursäkt för att jag inte hade orkat, säger hon.

Hon fortsätter:

– Det bär jag med mig resten av livet, att jag inte räckte till.

Lillasyster har varit räddningen

Hur har ni orkat kämpa vidare?

– Litegrann är lillasyster räddningen. Man kan inte bara lägga sig ned och inte vilja gå upp på morgonen, även om man kanske hade velat. Det känns inte rätt mot mig själv heller, jag har alltid varit en fajter. Det finns bara en väg och det är framåt, säger Gunilla Hulander.

I mitten av april kom Ivos beslut i Wilmas fall.

Wilma, 12, tillsammans med sin mamma Gunilla. Foto: PRIVAT

Där konstaterar de att det inte kunnat klarläggas vilka insatser som vidtogs av personalen, på grund av brister i dokumentationen.

De skriver också att det var en brist att boendet inte kontaktade en sjuksköterska med anledning av flickans hälsotillstånd.

Till sist skriver de också att det förekommit brister i övergången från egenvård till kommunal hälso- och sjukvård.

Mamman: ”Ett icke-beslut”

Gunilla Hulander tycker att det känns som ett ”icke-beslut”.

– Jag har svårt att till 100 procent säga vad det är de fattat beslut om. De lämnar det med att det är bristande dokumentation, men skriver inget om personalens agerande eller att de uppenbarligen ljugit om vad som hände, säger hon.

Gunilla Hulander, 49, från Kungsbacka förlorade sin dotter. Foto: PRIVAT

Det hon syftar på är det andningshjälpmedel Wilma hade under natten.

Enligt personalen togs den av vid åttatiden på morgonen, men enligt det inbyggda minneskortet ska detta ha skett redan tre timmar tidigare.

I så fall ska Wilma alltså ha legat utan andningshjälp i flera timmar.

Så här skriver Ivo:

”Anledningen till de olika tidsuppgifterna är att klockan i apparaten inte var kalibrerad så att de stämmer med den verkliga tiden på dygnet.”

En förklaring Gunilla Hulander inte ger mycket för.

– Det är bara en efterhandskonstruktion. Alla andra tider en månad bakåt i tiden är rätt, säger hon.

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder

GT har varit i kontakt med enhetschefen för det aktuella boendet samt den tillförordnade verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun.

De har i sin tur hänvisat vidare till Jerk Jakobs, Socialt ansvarig samordnare.

I ett mejlsvar skriver han:

”Det är en väldigt tragisk händelse som vi djupt beklagar. Den har inneburit att åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med de brister som uppmärksammades i vårdgivarens utredning och som påpekats av Ivo. Det går inte att säga om den tragiska händelsen hade kunnat undvikas, något som även Ivo framför.

Däremot så är det viktigt att vi tar vara på vad en sådan här händelse kan lära oss, för att minimera risker som uppstår utifrån de brister som framkom i utredningen. Vad gäller bemötandet från boendet så beklagar vi också det och har med anledning av denna händelse tagit fram en rutin som ska stötta enhetschefer i sådana här svåra situationer.”