Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Wannholt: Miljarderna som inte finns i budget

Martin Wannholt tänker yrka på en återremiss i kommunstyrelsen på onsdag för att inarbeta de kostnader han menar saknas i Västlänkens budget.
Foto: Lennart Rehnman
Enligt Wannholt kommer förverkligandet av Västlänken gå minst sju miljarder kronor över budget.
Foto: Per Wissing
I faktarutan här i artikeln förklarar han var dessa miljarder kommer ifrån.
Foto: Per Wissing

Enligt Martin Wannholt kommer Västlänken att bli minst sju miljarder kronor dyrare än lagd budget.

För GT berättar han nu exakt var han hämtat den siffran – och mörkningen han tror ligger bakom.

– Min bedömning är att alla inblandade politiker mycket väl känner till alla dessa kostnadsposter, allt annat vore ju tjänstefel, säger Martin Wannholt.

Inför valet i höstas skrev han att kostnaderna för Västlänken ökat med fem miljarder över budget – nu höjer kommunalrådet Martin Wannholt den siffran till sju miljarder i en debattartikel i GP.

Han menar att de sju miljarderna är summan av de ohanterade kostnader som kommunens tjänstemän fått in från alla förvaltningar och bolag. Kostnader som alltså saknar finansiering i dagsläget.

"Håller sifferexercisen borta"

– De här kostnaderna kommer att uppkomma om Västlänken skulle byggas. Detta måste naturligtvis hanteras i avtal med Trafikverket innan järnvägsplanen kan godkännas, säger Martin Wannholt.

För att kunna göra sin samlade bedömning så har Wannholt begärt ut information från stadsledningskontoret.

Varför får inte kommunstyrelsen löpande rapporter om alla tillkommande kostnader?

– Bra fråga, det hade ju varit det normala. Min bedömning är att alla inblandade politiker mycket väl känner till alla dessa kostnadsposter, allt annat vore ju tjänstefel. Samtidigt vet de att det inte finns minsta utrymme i Trafikverkets utlovade kalkyl om 20 miljarder. Alltså gäller det att hålla sifferexercisen borta tills projektet kommit i gång om några år, och då svårligen kan backas, än mindre kontrolleras.

Du menar alltså att det handlar om ren mörkning?

– Det är dina ord, inte mina.

I ljuset av de sju miljarderna så tänker Martin Wannholt yrka på en återremiss i kommunstyrelsen på onsdag för att inarbeta de kostnader han menar saknas i Västlänkens budget.

"Gigantiska belopp"

– Det är oerhört viktigt att staden sätter ner foten och kräver att projektet hanterar de kostnader som det genererar. Annars får ju pengarna tas ifrån välfärden i Göteborg, det vill säga skola, förskola och äldreomsorg. Det är gigantiska belopp vi pratar om, säger Wannholt.

Du kräver också en oberoende granskningskommission – varför?

– Det är av största vikt för förtroendet. De som fortfarande tror att Västlänken är bra, skulle ju kunna få detta bekräftat. Vi som är kritiska vill ha en granskning för att låta oberoende experter räkna på Västlänkens kostnader och risker, verkliga samhällsnyttor samt genomlysning av alternativen och dess nyttor, säger Martin Wannholt.

Det här ingår i de sju miljarder som Wannholt lyfter fram:

# 2 miljarder kronor i kommunala ersättningsanspråk

# 1 miljard kronor i ledningsomläggningar

# 1,3 miljarder kronor i tillfälligt markintrång

# 0,3 miljarder i extra kommunala personalkostnader

# 2,5 miljarder för fyrspår i Haga och Korsvägen

# Utöver detta finns mycket mer som ännu inte kvantifierats i pengar, t ex att söka ersättningsplatser för de 1 300 parkeringsplatser i centrala lägen som skulle försvinna under byggtiden.