Vilks stoppas från att föreläsa vid universitet

Lars Vilks planerade föreläsning på Karlstads universitet stoppas.
Foto: Christer Wahlgren
Lars VIlks kommenterar avbokningen på sin blogg. "Yttrandefriheten vid universiteten bestäms med andra ord genom tillräckligt mycket våld. Det kan också finnas andra skäl", skriver konstnären.
Foto: Rob Schoenbaum

Konstnären Lars Vilks planerade föreläsning på Karlstads universitet stoppas.

– Vi kan inte garantera säkerheten, säger universitetets säkerhetssamordnare Jan Gambring till Nya Wermlands-Tidningen. 

Lars Vilks skulle ha hållit sin föreläsning den 17 mars. På torsdagen kom Karlstads universitet med beskedet - konstnären stoppas.

– Det stämmer. Bokningen gjordes den 16 februari, bara några dagar efter attackerna i Köpenhamn. Vi har haft överläggningar och kommit fram till att vi inte kan garantera säkerheten i lokalen, det handlar alltså inte om innehållet i föreläsningen, säger Jan Gambring till NWT. 

Vilks: Kan finnas andra skäl

Föreläsningen hade bokats av Utrikespolitiska föreningen. På sin blogg kommenterar Lars Vilks att den nu inte blir av.

"Jag fick tidigare idag (eller rättare sagt igår) besked om att Universitetet i Karlstad inte längre ville genomföra den planerade föreläsningen för Utrikespolitiska Föreningen. Säkerhetsskäl, säger man. Vad jag vet är det inte polisens uppfattning utan rektorns egna spekulationer. Yttrandefriheten vid universiteten bestäms med andra ord genom tillräckligt mycket våld. Det kan också finnas andra skäl", skriver Vilks.

Attackerades med ägg

En beskrivning av händelseförloppet som universitet vänder sig emot. Överläggningarna ska ha skett i samråd med både rektorn och polisen i Värmland.

– Vi har gjort en samlad bedömning av säkerheten och det är inte arrangemanget i sig det handlar om, utan säkerheten i lokalen, säger säkerhetssamordnare Jan Gambring till NWT.

När Lars Vilks för tre år sedan besökte universitetet i Karlstad fick hans föreläsning avbrytas efter 20 minuter. Konstnärens vakter fick ingripa när han attackerades med ägg.