Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vetenskapsskolan stängs – blir av med tillståndet

IS-återvändare undervisar barn på Vetenskapsskolan – GT:s Daniel Olsson har granskat skolan.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Abdel Nasser El Nadi var rektor fram till i somras.

Den hårt kritiserade Vetenskapsskolan i Göteborg stängs.

Det beslutar Skolinspektionen.

– Skälet är att vi har gjort en bedömning att den nya ägaren inte intar en helt självständig ställning till den tidigare ägaren, säger Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt.

Enligt Säkerhetspolisen har den nya ägaren agerat bulvan åt den tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi och eleverna på skolan riskerar fortfarande ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”.

Vetenskapsskolan, som under hösten bytte namn till Safirskolan, grundades och hade fram till i somras Abdel Nasser El Nadi som rektor. 

El Nadi var en av de flera islamistiska imamer som på Säkerhetspolisens uppmaning togs i förvar under våren.

I flera granskningar har GT tillsammans med stiftelsen Doku kunnat avslöja missförhållanden inom skolan. Bland annat har återvändare från terrorstaten IS fått anställning vid skolan, i flera fall som lärare, efter återkomsten till Sverige.

Så sent som i september kunde vi avslöja att det på den personallistan som den nya ägaren lämnat in till Skolinspektionen fanns flera av återvändarna kvar.

Risk för radikalisering och rekrytering

GT har också tillsammans med stiftelsen Doku kunnat avslöja hur mångmiljonbelopp förts ut från skolan till konton i Saudiarabien och på Malta.

Nu konstaterar Skolinspektionen efter en så kallad ägar- och ledningsprövning att Safirskolans nya ägare inte visat att de tillräckligt kapat banden till den gamla ägaren. 

Enligt Säkerhetspolisen, som citeras i beslutet, finns risk för eleverna på skolan att ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”.

Tillståndet att bedriva skola dras därför tillbaka. 

– Vi har gjort en bedömning att den nya ägaren inte intar en helt självständig ställning till den tidigare ägaren, säger Skolinspektionens avdelningsjurist Johan Kylenfelt.

Hemligstämplade skrivelser med analyser från Säkerhetspolisen har haft betydelse för Skolinspektionens beslut.
Foto: Daniel Olsson

Säkerhetspolisens har rådfrågats

Abdel Nasser El Nadi har pekats ut av regeringen som ett hot mot rikets säkerhet. 

Nu konstaterar Skolinspektionen att den nya ägaren har en långsiktig koppling till Abdel Nasser El Nadi.

”Eftersom kopplingar finns till tidigare ägare som bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet bedömer Skolinspektionen att det finns en allvarlig risk för skolans elever”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

I den akt hos Skolinspektionen som GT tagit del av finns flera handlingar från Säkerhetspolisen som inte lämnats ut. Av Skolinspektionens beslut framgår att de tagit del av bedömningar från Säkerhetspolisen, som haft betydelse för beslutet. Bland annat ett brev från El Nadi till den nya ägaren som han skrev under tiden i förvar. Utifrån bland annat innehållet i det brevet bedömer Säkerhetspolisen att den nya ägaren ”agerar bulvan” åt El Nadi och att han ”fortfarande är kopplad till skolan”.

El Nadi kan antas styra skolan

Såväl Skolinspektionen som Säkerhetspolisen bedömer att Abdel Nasser El Nadi ”även efter den överlåtelse som skett, utövar ett inflytande över huvudmannen och därmed över verksamheten vid skolorna”.

Därmed menar Säkerhetspolisen, enligt Skolinspektionens beslut, att eleverna ”även i fortsättningen [riskerar] att utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”.

– Det är klart att det tillmäts stor betydelse när Säkerhetspolisen uttalar en bedömning. Det är klart att det är något som vi måste tillmäta betydelse men vi har också i det här fallet annan bevisning också, säger Johan Kylenfelt vid Skolinspektionen.

Sven-Erik Berg, skolans rektor, är kortfattad när GT når honom.

– Vi är jättebesvikna, det är egentligen allt jag vill säga. Alla övriga frågor hänvisar jag till skolans huvudman eftersom det rör sig om en ägar- och ledningsprövning.  

Kan överklaga

Enligt ett pressmeddelande från Skolinspektionen under måndagen tvingas nu alla skolans 450 elever att flytta.

Respektive elevs hemkommuner blir skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Detta blir aktuellt under nästa år, då tillståndet fortsätter gälla året ut.

”Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut. 

Skolan har också möjlighet att överklaga beslutet.

GT söker skolans ägare för en kommentar.