Vd:n sparkas nästa vecka - får miljoner

HAR FÅTT BESKED. Renovas vd Christian Baarlid har fått veta att han ska bytas ut efter tolv år. Men beslutet fattas först på fredag i nästa vecka.
Foto: Leif Jacobsson

GÖTEBORG. GT kan i dag avslöja att kommunala miljö- och renhållningsföretaget Renovas vd Christian Baarlid, 56, kommer att få sparken - om en vecka.

Det är den rödgröna majoriteten i styrelsen som vill ha bort honom.

Beslutet kommer att kosta skattebetalarna cirka fem miljoner kronor.

Det formella beslutet om att sparka Christian Baarlid kommer att fattas på Renovas styrelsemöte på fredag nästa vecka.

Det är Renovas styrelseordförande, det socialdemokratiska kommunalrådet Marina Johansson som drivit frågan.

- Christian Baarlid har varit vd i tolv år och Renova står inför en stor omorganisation. Då har jag kommit fram till att det är dags att göra en förnyelse i ledarskapet, säger hon till GT.

Omorganisationen innebär att hela Renovakoncernen ska stöpas om för att motsvara en ny EU-lagstiftning.

Vad säger du om kritiken att ärendet om vd-bytet inte har diskuterats i styrelsen.

- Styrelsen har diskuterat detta, säger Marina Johansson.

Vid vilket styrelsemöte diskuterade ni Christian Baarlids framtid?

- Vi har inte diskuterat det i själva styrelsen, utan i styrelsemedlemmarnas politiska grupper.

Är Baarlid informerad om att han måste sluta?

- Ja, han har fått veta att styrelsen kommer att fatta det beslutet vid nästa möte. Det är ingen större dramatik i det.

Ekonomiska problem

GT har uppgifter om att anledningen att till Christian Baarlid får gå är att Renova är ekonomiskt illa ute och att grannkommunerna är missnöjda med att de får betala för dyrt för sopförbränningen?

- Nej, så är det inte. Det handlar om att det är viktigt att göra förnyelser på vd-poster emellanåt och även inom politiken.

Alliansen stöttar Baarlid

Vice ordförande i Renovas styrelse är moderaten Kjell Svensson.

- Vi inom allianspartierna motsätter oss att man avskedar Christian Baarlid. Vi tycker att tidpunkten är illa vald och att han gjort och gör ett fantastiskt arbete.

En annan moderat, Kjell Carlsson, som representerar Kungsbacka i Renovas styrelse är kritisk till hur ärendet skötts:

- Jag är förvånad att jag fick besked på telefon utan att styrelsen har haft sammanträde.

Renovas vd har en månadslön på 110 000 kronor i månaden.

Tanken är att han ska sluta 1 juli. Baarlid har ett avtal som ger honom en uppsägningstid på sex månader och därefter ett avgångsvederlag som motsvarar två årslöner.

Det blir 30 månadslöner som totalt uppgår till 3,3 miljoner.

Men sociala avgifter kommer det hela att kosta skattebetalarna strax under fem miljoner kronor.

Får behålla lönen

I Christian Baarlids avtal finns heller ingen avräkningsklausul. Det innebär att han kan ta ett nytt jobb och ändå få fullt avgångsvederlag.

GT har sökt Baarlid upprepade gånger, men han valt att inte kommentera uppgifterna.

Ägs av 11 kommuner

Renova ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Bolaget har drygt 800 anställda och behandlade förra året 833 000 ton avfall och återvinningsmaterial.

Renovas avfallsförbränningsanläggning i Sävenäs producerar fjärrvärme och el.