Vätterns vatten föreslås bli skyddat

Foto: Kajsa Hallberg

JÖNKÖPING.

En kvarts miljon människor i elva kommuner får sitt dricksvatten från Vättern. Nu föreslår kommunerna att hela Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön blir ett vattenskyddsområde för att långsiktigt säkra en god vattenkvalitet.

Länsstyrelserna i Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland meddelar att beslut i frågan väntas hösten 2013. Innan dess ska synpunkter hämtas in från fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till berörd mark.