Västtrafiks plan för att komma åt fuskåkarna

Västtrafik kan ha en ny plan för att komma åt alla dem som plankar på bussar och spårvagnar.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
I våras höjdes bötesbeloppet för fuskåkare – de som ertappas med att åka utan biljett med Västtrafik får numera ett straff på 1 500 kronor.
Foto: THOMAS HARRYSSON/VÄSTTRAFIK

Västtrafik kan ha en ny plan för att komma åt alla dem som plankar på bussar och spårvagnar:

Att bara låta passagerarna kliva på genom dörrarna längst fram.

– Det finns internationella studier som visar att spärrar och påstigning längst fram är det mest verkningsfulla för att hålla ned fuskåkning, säger Västtrafiks Maria Björner Brauer till Göteborgs-Posten.

I våras höjdes bötesbeloppet för fuskåkare – de som ertappas med att åka utan biljett med Västtrafik får numera ett straff på 1 500 kronor.

Men det är ingenting som hjälpt för att få alla att resa på ett ärligt sätt. Västtrafik utreder hur man ska komma till bukt med problemet – och nu skriver GP att det i framtiden kan bli så kallad sluten påstigning på bussarna.

Det vill säga att färre dörrar öppnas varje gång fordonet ska släppa på och av folk och att man exempelvis bara använder de som är längst fram, vid föraren.

– Hela Västra Götaland har ju sluten påstigning och det är egentligen Västtrafiks grund och så ska det vara. Men i Göteborg har det inte varit möjligt på grund av trafikflöden och hållplatser, säger Marina Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik, till GP.

Fyrdubblar antalet kontroller

GP hänvisar till en intern rapport i vilken Västtrafik skriver att sluten påstigning på vissa linjer kan innebära att biljettkontrollantens insatser kan koncentreras och ge större effekt.

– Vi kan vara tydliga med att det kommer att fortsätta vara öppen påstigning i centrala Göteborg på de flesta linjer. Något annat kommer inte vara möjligt, säger Marina Björner Brauer till GP.

Samtidigt kommer Västtrafik att fyrdubbla antalet kontroller – och framöver ska 10 miljoner biljetter kontrolleras årligen.

– Det är ett efterlängtat besked som ger oss rätt förutsättningar att minska fuskåkningen. Nu inväntar vi överklagansperioden innan vi kan sätta i gång. Vi är övertygade om att fler synliga kontrollanter motverkar fuskåkning, precis på samma sätt som fartkameror motverkar fortkörning på vägarna, har Peter Hermansson (M), styrelseordförande i Västtrafik, tidigare sagt i ett pressmeddelande.

Även det faktiska antalet kontroller kan komma att öka.