Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Västsvenska paketet kan bli omförhandlat

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) öppnar för en omförhandling av den stora infrastruktursatsningen.
Foto: Jan Wiriden

Västsvenska paketet är avtalat sedan länge, projekterat och påbörjat.

Efter att göteborgarna röstat nej till trängselskatten öppnar nu infrastrukturminister Anna Johansson (S) för en omförhandling av den stora infrastruktursatsningen.

– Det är klart att vi ska hålla alla dörrar öppna, säger hon.

Den rådgivande folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg innebar en tydlig seger för nej-sidan – 57 procent var emot. Anna Johansson, tidigare kommunalråd i Göteborg och numera infrastrukturminister, är en av de politiker som har kämpat för att driva igenom trängselskatten.

Men om folkviljan ska följas eller inte vill hon inte uttala sig om.

– Jag tänker inte ha någon tydlig uppfattning. Det är nu Göteborgs kommunfullmäktige som får ta ställning till hur man ska hantera resultatet. Svårigheten är att det är en folkomröstning om en redan beslutad fråga där åtgärder redan påbörjats, säger Anna Johansson.

"Inte regeringens fråga"

Efter att frågan behandlats av kommunfullmäktige kan den gå vidare till regeringen, där Anna Johansson kan bli den som förhandlar med Göteborgs stad.

– Just nu är det inte regeringens fråga, säger hon.

Trängselskatten förväntas stå för 14 miljarder av finansieringen av det Västsvenska paketet – där den sex kilometer långa järnvägstunneln Västlänken är en av huvuddelarna.

Vad ser du för finansieringsalternativ till trängselskatten?

– Jag ser egentligen inte att det finns så många alternativ. Men det är som sagt en fråga som vi får titta på utifrån olika aspekter efter att kommunfullmäktige i Göteborg tagit ställning till den.

Kan den nya regeringen tänka sig att omförhandla det Västsvenska paketet?

– Det är ingen som har bett oss om det än, så jag kan inte ta ställning till det.

Men skulle det vara en möjlighet?

– Med tanke på de delar som utgör paketet, har jag svårt att se att en omförhandling kan ge så mycket. Men det är klart att vi ska hålla alla dörrar öppna. Men just nu har vi inte fått frågan, säger Anna Johansson.

Skulle staten kunna stå för en större del av finansieringen om trängselskatten försvinner?

– Det har jag väldigt svårt att se. Men vi tar ställning till det när frågan kommer.

Elva procent av de väljare som röstade nej till trängselskatten säger i en opinionsundersökning att det berodde på missnöje med politikerna.

Anna Johansson anser nu i efterhand att politikerna borde ha varit tydligare med vad det Västsvenska paketet innehåller, vad det ska åstadkomma och vad syftet är med att föreslå det.

– Där har det funnits en del osäkerhet, exempelvis när det gäller Västlänken. Behovet av information och svårigheten att nå ut med information får vi ta med oss i framtiden.

Hon tillägger att det Västsvenska paketet kan ha klubbats igenom för snabbt.

– Föreberedelserna pågick länge, men själva beslutet fattades hastigt. Vi hade behövt längre tid att nå ut med information och dialog.

Ökad statlig finansiering

Enligt Anna Johansson kommer den S-ledda regeringen jobba för en ökad statlig finansiering av nationellt viktiga infrastrukturprojekt.

– Det kan finnas lägen där olika typer och alternativ av finansiering är önskvärd. Men att det i huvudsak är staten som ansvarar. Det betyder inte att man inte kan använda trängselskatt, som också är statliga pengar, säger hon och tillägger:

– De uppgörelser som redan har medfinansiering ligger fast.