Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Västlänkens pris hålls hemligt för väljarna

VILL HEMLIGHÅLLA. Bo Larson, projektchef för Västlänken vill hålla kostnaderna för Västlänken hemliga. "Vi håller budget", säger han.
Foto: Per Wissing
VILL PUBLICERA. Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström offentliggöra kostnaderna.
Foto: Lennart Rehnman
Vill du få besked om Västlänken innan valet?Sladjana Jajcanin, 37, beteendevetare, Kortedala.– Det är ju självklart att vilja vara insatt i vad som händer i staden. Det brukar ju vara så att de släpper information lite för sent så att folk inte hinner bilda en uppfattning.
Foto: Lennart Rehnman
Vill du få besked om Västlänken innan valet?Markus Ulenius, 26, managementkonsult, Linné.–Just före valet spelar det inte så stor roll för mig. Det är en infrastrukturfråga och jag tycker det finns mycket viktigare frågor i ett politiskt val. Annars tycker jag att jag har tillräckligt med information och jag vet att jag kan hitta mer om jag vill.
Foto: Lennart Rehnman
Vill du få besked om Västlänken innan valet?Effie Varnerfeldt, 59, säljare, Kungsbacka.– Ja, det kostar ju pengar. Det är klart att svenskarna vill veta hur det ska gå till.
Foto: Lennart Rehnman
Vill du få besked om Västlänken innan valet?Yngve Olsson, pensionär, 74, centrum.– Information är alltid nödvändigt och jag tycker det har varit väldigt magert med det. Att lämna mer information i december är ju för sent. Då har ju valet redan varit. Det är lite mysko tycker jag.
Foto: Lennart Rehnman

Kostnaderna för Västlänken har fram till nu hållits hemliga för göteborgarna.

Nu vill Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström offentliggöra dem.

Men miljardsatsningens projektchef vägrar.

– Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Ett uttalande som får statsvetaren Jan Turvall att gå i taket.

De senaste veckorna har debattvågorna kring Västlänken gått höga i Göteborg och flera kritiska röster har höjts mot pendeltågstunneln. Trafikverket och ledande politiker står benhårt fast vid att budgeten på 20 miljarder kommer att hållas. Men med bara dagar kvar till folkomröstningen om trängselskatten och i förlängningen hela Västsvenska paketet har inga siffror presenterats som styrker detta.  Från Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström får GT beskedet att det finns en kalkyl som uppdaterades så sent som i juni i år.

– Projektchefen Bo Larsson har den. Han kan mycket väl förse dig med den. Det går jättebra, säger Håkan Wennerström, regiondirektör.

Men när GT når projektchef Bo Larsson möts vi av helt andra tongångar.

– Det kommer när vi presenterar järnvägsplanen i december. Siffrorna är sammanställda i ett excelark som är ett arbetsmaterial som inte är klart, säger Larsson.

Stor förvirring

Förvirringen kring vad som gäller är alltså av allt att döma stor på Trafikverket. Men Larssons nej står fast. Den enda budgetkalkyl för Västlänken som GT får ut är daterad 2009. I den kan myndigheten bara med 50 procents säkerhet garantera att budgeten på 20 miljarder kommer att hållas. Projektchefen Bo Larsson menar att den inte längre är aktuell.

– Vi har mycket mer uppdaterade siffror i dag, säger han och upprepar att budgeten kommer att hållas.

Men underlaget för det påståendet får alltså varken GT eller göteborgarna ta del av. Något som i skarpa ordalag kritiseras av Jan Turvall, lektor vid Göteborgs universitet och expert på offentlighetsprincipen.

– Det underminerar hela demokratin och hela tanken bakom folkomröstningar. Det gäller ju även allmänna val att man måste ha ett sakligt underlag att ställning till. Här finns inte den möjligheten, säger han.

Starkt frågande

Turvall ställer sig också starkt frågande till att projektchef Bo Larsson säger nej till att offentliggöra uppgifterna efter att regiondirektören först sagt ja.

– Jag menar att det är fel. Det är ju samma organisation vi talar om, så är det klart att man måste vara överens om vilket material som ska lämnas ut eller inte.

– Den som är överordnad, i det här fallet direktören, är förstås den som ska avgöra detta. Inte en underordnad person, säger Jan Turvall till GT.

Projektchef Bo Larsson:

– Helt uppenbart är allmänintresset stort men det är inte en projektfråga. Det är en annan fråga. Men vi konstaterar ju det att oavsett vad vi säger så finns det en misstro.

Tycker du att det är ett problem att ni inte kan vara transparenta med vad ni vet när vi står inför en folkomröstning om trängselskatten och i förlängningen hela Västsvenska paketet?

– Men jag säger ju någonting. Jag säger 20 miljarder.

Så göteborgarna ska alltså blint lita på ditt ord utan att se underlaget?

– Ja, men i det uppdraget jag har så presenterar vi och ställer ut järnvägsplanen i december, säger Bo Larsson till GT.

DETTA ÄR VÄSTLÄNKEN

■ Västlänken beräknas kosta 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. 

Byggstart är 2018 och trafikstart 2026. Just nu pågår projekteringen.

■ Syftet med Västlänken är att korta pendlingstiderna, både för göteborgare och för andra västsvenskar. 

Det anses vara en viktig förutsättning för regional tillväxt och en hållbar stads- och regionutveckling.

■ Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig pendeltågsförbindelse, varav sex kilometer är en tunnel, genom centrala Göteborg.

■ En ny underjordisk station vid Göteborgs centralstation ligger i norra delen av bangården. Nya stationer kommer också att finnas vid Haga och vid Korsvägen.

■ De nya stationerna ska öka tillgängligheten till staden, samtidigt som kapaciteten för tågtrafiken ökar med genomgående linjer.

SÅ FINANSIERAS DET VÄSTSVENSKA PAKETET

■ Det Västsvenska paketet omfattar totalt 34 miljarder kronor, varav 20 miljarder är avsatta till Västlänken.

■ Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt. 

Denna finansierings modell beslutades med bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, regionfull mäktige i Västra Götaland och i Halland. 

Sveriges riksdag röstade under 2010 igenom att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med den 1 januari 2013.

■ Finansieringen är fördelad så här: 

17 miljarder bidrar staten med. 

M 14 miljarder ska trängselskatten dra in under 25 år.

■ 1,25 miljarder bidrar Göteborgs stad med.

■ 1 miljard bidrar Västra Götalands regionen och Region Halland med.

■ 0,75 miljarder kommer från realisering av markvärden.