Västlänken kommer leda till ökade utsläpp

MOTSATT EFFEKT. Visionen var att förbättra miljön i Göteborgsregionen - men nu visar Trafikverkets kalkyl att Västlänken i själva verket orsakar sämre miljö. . Foto: JAN WIRIDEN
Foto: Jan Wiriden
VAD TYCKER DU OM VÄSTLÄNKEN?Gunnel Kristina Alverén, 65:- Om siffrorna från Trafikverket är adekvata, med det tidsperspektivet man har och utifrån tänkbara variabler som vad som kan hända med bilarna framöver, ja, då är det ju ingen nytta med det. Om Trafikverket påvisar att det inte har någon inverkan på miljön, vilket var meningen, faller det på sin egen orimlighet.
VAD TYCKER DU OM VÄSTLÄNKEN?Ulf Hill, 53, jobbar på Eriksson, Göteborg:- Frågan är om det är rätt prioritering. Om man jämför med Stockholm är kollektivtrafiken i Göteborg undermålig. Men problemet med miljön är inte Västlänken, det är bilarna. Byt bränsle och gå från bensin till elbilar så är problemet ur världen ändå.
VAD TYCKER DU OM VÄSTLÄNKEN?Christina Fält, 69, pensionär, Träslövsläge:- Jag tycker att miljön är väldigt viktig, det är efter den vi får rätta oss. Det är grunden för allt omkring oss. Men sen om Västlänken inte hjälper miljön vet jag inte om det är någon mening med det. Samtidigt vet jag inte hur man löser det på annat sätt.

Västlänken är tänkt att genom minskad bilism leda till bättre miljö i Göteborgsregionen.

Men tvärtemot politikernas löften leder mångmiljardprojektet till ökade utsläpp.

Det visar GT:s granskning av Trafikverkets egna kalkyler.

- Det är tråkigt att höra, säger kommunalrådet Kia Andreasson (Mp).

Färre bilresor ska leda till minskade utsläpp. Det är receptet på miljöframgång för den så omdebatterade Västlänken, jätteprojektet som har en budget på 20 miljarder kronor och är en central del av Västsvenska paketet.

GT har granskat Trafikverkets egen utsläppskalkyl av pendeltågstunneln. Resultatet är nedslående.

Byggandet av Västlänken kommer att leda till större mängder koldioxidutsläpp än vad det minskade bilåkandet kommer att spara in på de 60 år som är avskrivningstiden för Västlänken.

Uppgifter som går rakt emot politikernas påståenden. När GT kontaktar kommunalrådet Kia Andreasson (Mp), en av de Göteborgspolitiker som mest hårdfört marknadsfört Västlänken som en miljösatsning, vet hon inte hur utsläppskalkylen för projektet ser ut.

"Inte bra"

- Alltså, det kan jag inte säga direkt, vi hade en massa siffror. Du vet det kan man inte komma ihåg efter så lång tid men det visar ju på att det är det hållbara.

Enligt Trafikverkets beräkningar ska Västlänken varje år mellan 2030 och 2090 leda till 4 000 ton mindre utsläpp i biltrafiken. Men de klimatljusa förväntningarna förmörkas av siffror som kommer från samma myndighet.

Enligt en klimatkalkyl för Västlänken som kom så sent som förra året slår Trafikverket fast att projektets genomförande kommer att leda till koldioxidutsläpp på över 241 000 ton - betydligt mer än vad som kan tas igen under en 60-årsperiod.

- Jag har sett de siffrorna förut. Jag kan inte säga emot ditt resonemang, säger Kia Andreasson.

- Men å andra sidan blir det ju ännu större miljöbelastning på andra projekt. Då pratar man ju inte om det.

Vad säger du om utsläppssiffrorna som GT tagit fram?

- Det är inte bra att det inte blir större skillnad. Det kan jag ju säga, det är tråkigt att höra. Men samtidigt så är det de andra faktorerna. Ska vi ha ett hållbart resande med så mycket människor så kan vi inte ha bilar på det viset.

Du har sagt vid ett flertal tillfällen att utsläppen kommer att minska till följd av Västlänken. Hur skulle du vilja formulera det i dag?

- Ja, de faktiska utsläppen av resandet kommer att minska. Men om man räknar in hela anläggningstiden och allt det som sker då, och det ska vi ju få ner, men då säger jag att den anläggningstiden nämns ju aldrig när vi gör motorvägar eller när vi gör biltunnlar. Men nu så ska det liksom bli highlightat jättestort.

Finns det som du ser det någon anledning för er att vara självkritiska i hur ni har sålt in Västlänken till göteborgarna?

- Nej, jag tycker att du blandar ihop det. Att anlägga, bygga, det blir en miljöbelastning, men den ska vi försöka få ner så mycket som möjligt på ett smart sätt.

Om du känner till att det blir en negativ klimatpåverkan, borde du inte ha sagt det då?

- Men då skulle jag ju säga det om varenda hus vi bygger och varenda projekt.

- Jag har inte sagt det om miljöbelastningen explicit men det är klart att det blir en miljöbelastning när man anlägger och bygger, säger Kia Andreasson.

"En stor fördel"

Johan Nyhus, kommunalråd med ansvar för trafikfrågor, är en annan Göteborgspolitiker som menar att Västlänken är en miljöviktig satsning.

- Tåg är ju oerhört miljövänligt. Det är det miljövänligaste resesättet du kan åka med. Fler som åker tåg i stället för att köra bil. Fler lastbilar som i stället går över på järnväg och lastar gods, det är en stor fördel för miljön. Jag tror att det här är oerhört viktigt.

"Kan ha visioner"

Men Trafikverkets kalkyler visar ju att klimatpåverkan blir negativ. Vad säger du om det?

- Det är jättebra att de har gjort de här beräkningarna. Men min vision som politiker, för jag kan ha visioner, det är att vi får fler och fler att åka tåg.

Det finns ju fakta här men du väljer att bortse ifrån dem?

- Nej, jag bortser inte från fakta. Jag känner till dem. Men jag kan också lyfta blicken och se det lite större. Det är ju det som är min politiska vision.

- Jag tycker det är jättebra om man tar fram siffror. Jag tycker att det är jättebra om man från Trafikverket motiverar varför, säger Johan Nyhus.

"Anmärkningsvärt"

Trafikverket bekräftar att deras kalkyler visar att Västlänken blir klimatnegativ - vilket gör det svårt att sälja in projektet som en miljösatsning.

- Jag kan förstå det kan ses som ett problem att det blir klimatnegativt med de här siffrorna. Samtidigt så medför ju all infrastrukturutökning en klimatbelastning, vilken vi än gör, säger Martin Upmanis, miljlöspecialist på Trafikverket.

Martin Wannholt, moderat kommunalråd och vice ordförande i trafiknämnden, skrev i förra veckan en uppmärksammad debattartikel i Göteborgs-Posten i vilken han bland annat menade att Västlänken får en negativ inverkan på klimatet.

- Det är anmärkningsvärt att inte fler reagerar på det här. Man har sålt in det här projektet med miljöförbättringar och sen verkar ingen ha orkat läsa Trafikverkets eget underlag. Där står ju ganska tydligt vad det är för förväntade resultat, säger Wannholt till GT.

DETTA ÄR VÄSTLÄNKEN

■ Västlänken beräknas kosta 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Byggstart är 2018 och trafikstart 2026. Just nu pågår projekteringen.

■ Syftet med Västlänken är att korta pendlingstiderna, både för göteborgare och för andra västsvenskar. Det anses vara en viktig förutsättning för regional tillväxt och en hållbar stads- och regionutveckling.

■ Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig pendeltågsförbindelse, varav sex kilometer är en tunnel, genom centrala Göteborg.

■ En ny underjordisk station vid Göteborgs centralstation ligger i norra delen av bangården. Nya stationer kommer också att finnas vid Haga och vid Korsvägen.

■ De nya stationerna ska öka tillgängligheten till staden, samtidigt som kapaciteten för tågtrafiken ökar med genomgående linjer.

SÅ SKA VÄSTSVENSKAPAKETET BETALAS

■ Det Västsvenska paketet omfattar totalt 34 miljarder kronor, varav 20 miljarder kronor är avsatta till Västlänken.

■ Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt.

Denna finansieringsmodell beslutades med bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, regionfull mäktige i Västra Götaland och i Halland.

■ Sveriges riksdag röstade under 2010 igenom att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med den 1 januari 2013.

 ■Finansieringen är fördelad så här:

17 miljarder bidrar staten med.

14 miljarder ska trängselskatten dra in under 25 år.

1,25 miljarder bidrar Göteborgs stad med.

1 miljard bidrar Västra Götalands regionen och Region Halland med.

0,75 miljarder kommer från realisering av markvärden.