Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Västlänken delar Göteborgspolitiken

Bygget av tågtunneln Västlänken splittrar Göteborg och dess politiker. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Beslutsångest inför kommunvalet i Göteborg? Med bara dagar kvar till valet erbjuder GT partiernas svar i frågor om infrastruktur, brottslighet, segregation och skola. 

Ett nytt ämne presenteras varje dag till och med söndag.

Dagens ämne: Infrastruktur.

LÄS MER: Valenkäten om brottslighet – S & M överens om övervakning  
LÄS MER: Valenkäten om segregation – förslaget: Riv brottsutsatta torget
LÄS MER: Valenkäten om skola – hotet: lägg ner dåliga skolor 

Fråga 1: Borde byggandet av Västlänken avbrytas?

Martin Wannholt, partiledare, Demokraterna: Demokraternas resultat i senaste kommunvalet: Deltog ej.Foto: NORA LOREK

Martin Wannholt, Demokraterna:

”Ja, omedelbart”.

Jonas Ransgård, oppositionsråd, Moderaterna. Resultat i senaste kommunvalet: 22,33 %.Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Jonas Ransgård, Moderaterna:

”Nej”

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna. Resultat i senaste kommunvalet: 22,39 %.Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Ann-Sofie Hermansson, Socialdemokraterna:

”Nej. Att avbryta vore helt orimligt och skulle vara förenat med enorma kostnader för ingenting. Västlänken är mycket viktig och bra för Göteborg och göteborgarna. Vi får bland annat mer och bättre kollektivtrafik, en effektivare arbetsmarknad och massor av positiva mervärden i stadsutvecklingen.”

Helene Odenjung, oppositionsråd, Liberalerna. Resultat i senaste kommunvalet: 8,12 %.Foto: Pressbild

Helene Odenjung, Liberalerna:

”Nej, Västlänken är en statlig investering som är bra för Göteborg. Med Västlänken får göteborgarna sex nya stationer, minskad trängsel på centralen, ett bättre pendeltågssystem med förstärkt kapacitet och smidigt resande genom Göteborg till 35 stationer i regionen.”

David Lega, oppositionsråd, Kristdemokraterna. Resultat i senaste kommunvalet: 3,95 %.Foto: Csaba Bene Perlenberg

David Lega, Kristdemokraterna:

”Nej. Västlänken kommer att bidra till en större arbetsmarknad och till ökad kapacitet i tågsystemet runtom Göteborg. Liknande investeringar i infrastrukturen har gjorts i både Stockholm och Malmö, och det är hög tid att det också görs i Göteborg.”

Daniel Bernmar, kommunalråd, Vänsterpartiet. Resultat i senaste kommunvalet: 9,44 %.Foto: PETER FALTPIHL / PRESSBILD

Daniel Bernmar, Vänsterpartiet:

”Göteborg kan inte ensidigt stoppa Västlänken. Den är en del av Västsvenska paketet där också ny Hisingsbro och ny biltunnel under älven ingår. Avtal är tecknade med stat, regioner och kommuner i Göteborgsregionen. Västlänken avlastar centralstationen och kollektivtrafiken.”

Claes Westberg, partiledare, Vägvalet. Resultat i senaste kommunvalet: 4,89 %.Foto: ROBIN ARON / GT-EXPRESSEN

Claes Westberg, Vägvalet:

”Ja! Den kostar väldigt mycket pengar, gör nästan ingen nytta och fördärvar miljön och stadslivet i Göteborg under tio år.”

Emmyly Bönfors, ordförande Centerpartiet Göteborg. Resultat i senaste kommunvalet: 2,56 %.Foto: PRESSBILD / CENTERPARTIET

Emmyly Bönfors, Centerpartiet:

”Nej, Västlänken och Västsvenska paketet är viktiga satsningar för Göteborgsregionen. Att Göteborgs kommun ensamt skulle dra sig ur avtalet om Västsvenska paketet skulle kraftigt försena och fördyra helt nödvändiga infrastruktursatsningar i regionen.”

Jörgen Fogelklou, gruppledare, Sverigedemokraterna: Resultat i senaste kommunvalet: 7,02 %.Foto: SVEN LINDWALL

Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna:

”Ja! SD ha sedan 2009 konsekvent drivit linjen att vare sig västlänk eller trängselskatt ska införas! Vi tycker att fullmäktige skall följa folkomröstningsresultatet från 2014!”

Ulf Kamne, kommunalråd, Miljöpartiet. Resultat i senaste kommunvalet: 10,66 %.Foto: PRESSBILD

Ulf Kamne, Miljöpartiet:

”Absolut inte. Västlänken är förutsättning för att skapa ett tätt, grönt och tryggt Göteborg för framtiden, och den är oumbärlig för Västsveriges utveckling. Även miljömässigt bidrar den positivt med mindre koldioxidutsläpp.”

Stina Svensson, gruppledare, Feministiskt initiativ. Resultat i senaste kommunvalet: 3,96 %.Foto: KAJSA SCHEDWIN

Stina Svensson, Feministiskt initiativ:
”Feministiskt initiativ Göteborg bedömer det inte som möjligt att backa processen kring Västlänken, och därför har detta blivit en icke-fråga på kommunal nivå. Det finns ett statligt beslutsmonopol när det gäller landets infrastruktur som gör att det inte är en fråga som Göteborgs politiker längre kan avgöra.”

 

LÄS MER: Experten om att stoppa Västlänken 

 

Fråga 2: Hur ska stadens kollektivtrafik förbättras?

Martin Wannholt, Demokraterna:

”Demokraternas mål är att förorterna ska nå centrum på maximalt 15 minuter. Det blir möjligt med nya snabblinjer för spårvagnar och bussar, som också ger mer kapacitet. Nya spår och bättre framkomlighet för göteborgarna kan byggas tack vare att Västlänken stoppas.”

Jonas Ransgård, Moderaterna:

”Snabbhet, pålitlighet och bekvämlighet gör att många kan och vill välja kollektivtrafiken. Resor mellan olika knutpunkter ska bli snabbare genom planskild kollektivtrafik, metrobuss, linbana över älven samt fler förbindelser över och under älven. Förstärkt infrastruktur i och kring staden.”

Ann-Sofie Hermansson, Socialdemokraterna:

” Viktiga tillskott är på väg: fler elbussar, en ny färja på älven och nya spårvagnar. Ny infrastruktur kommer avlasta flaskhalsar, inte minst vid Brunnsparken, och effektivisera resandet: bl a Västlänken, linbanan, spårväg Lindholmen-Stigberget samt citybuss till och från Biskopsgården och Backa.”

Helene Odenjung, Liberalerna:

”Liberalerna har lagt förslag om en stor utbyggnad av kollektivtrafiken inom 8 år. Det handlar om finansiering av förslag som är på gång som linbanan, elbussar, stadsbana m.m men vi vill också satsa 6 mdkr till på stadsbana till Billdal, Linnéplatsen-Centralen samt Centralen-Hjalmar Brantingsplatsen.”

Daniel Bernmar, Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet vill se en kraftigt utbyggd fossilfri kollektivtrafik med låga priser och på sikt nolltaxa. Vi vill prioritera kollektivtrafiken för att effektivisera och korta restiderna. Vi är positiva till linbanor och vill att spårvägen i större utsträckning ska vara skild från övrig trafik. ”

Claes Westberg, Vägvalet:

”Bygg ut i närtid de i lång in i framtiden planerade utbyggnaderna av spårvägssystemet samt komplettera med elbussar på egna utrymmen och med prioritet i trafiksignalerna.”

Emmyly Bönfors, Centerpartiet:

”Genom fler stambusslinjer, utbyggda spårvägar, ny linbana och tätare turer för Älvsnabben. Brunnsparken är idag en flaskhals som behöver byggas om för utökad kapacitet och förkortad restid. Centerpartiet vill förtäta Göteborg vilket skapar bättre förutsättningar och underlag en utbyggd kollektivtrafik. ”

Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna:

”Det finns flera olika förslag och lösningar. Stadsbana, fler turer över älven, Linbanan kommer definitivt inte hjälpa kollektivtrafiken. Och västlänken kommer blockera flera viktiga satsningar under flera flera år.”

Ulf Kamne, Miljöpartiet:

”Göteborg ska i första hand vara en stad för människor, inte bilar. Därför ska kollektivtrafik, tillsammans med gående, cyklister och andra smarta mobilitetslösningar, prioriteras. För att alla ska ha råd så vill Miljöpartiet satsa 145 miljoner kronor på billigare kollektivtrafik i Göteborg. Det är viktigt att investera i spårvägsnätet och alla stora investeringar i nya spår som kommer med Sverigeförhandlingen är en viktig del tillsammans med att få fler bussar i trafik.”

David Lega, Kristdemokraterna:

”Många människor har, och kommer fortsatt ha, behov av bil och vi jagar därför inte bilen som sådan. Samtidigt är det viktigt att vi ger bra alternativ till bilen genom att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte minst genom snabbare resor mellan olika knutpunkter. ”

Stina Svensson, Feministiskt initiativ:

”Fi anser att utbyggnad av kollektivtrafik och sänkta taxor ska gå hand i hand. Sänkta avgifter ger högre resandeunderlag vilket möjliggör att sätta in fler turer och öppna nya linjer. Fi verkar för omfattande finansiering av detta på statlig och regional nivå. Slutmålet är en helt avgiftsfri kollektivtrafik.”

 

LÄS MER: Krissiffror för M inför valet i Göteborg 

 

Fråga 3: Hur vill ni förenkla pendling från kranskommuner?

Martin Wannholt, Demokraterna: 

”Många från kranskommunerna reser vidare med kollektivtrafiken inom Göteborg. Därför är Demokraternas satsning på snabbare och bättre spårvagns- och busslinjer också till stor nytta för de som pendlar in till Göteborg.”

Jonas Ransgård, Moderaterna: 

”Snabbhet, pålitlighet och bekvämlighet gör att många kan och vill välja kollektivtrafiken. Resor mellan olika knutpunkter ska bli snabbare genom planskild kollektivtrafik, metrobuss, linbana över älven samt fler förbindelser över och under älven. Förstärkt infrastruktur i och kring staden.”

Ann-Sofie Hermansson, Socialdemokraterna:

”Västlänken blir ett lyft, med ökad kapacitet, genomgående trafik samt möjlighet att resa direkt till och från Haga och Korsvägen. Den nya järnvägen Göteborg-Landvetter-Borås blir värdefull. För bilister vill vi skapa stadsnära parkeringsentréer med god service och bara några minuter till centrum.”

Helene Odenjung, Liberalerna:

”Västlänken kommer spela stor roll för pendlingen från kranskommuner, den ger till exempel resmöjlighet till och från 35 stationer runt om i regionen. Den är också en förutsättning för sträckan Göteborg-Landvetter-Borås som vi prioriterar. Det behövs också fler pendelparkeringar och busskörfält. När fler kan pendla med tåg och buss så ger det också mer utrymme på vägarna för den som måste köra bil.”

Daniel Bernmar, Vänsterpartiet:

”Framkomligheten i kollektivtrafiken kan förbättras genom fler busskörfält och fler avskilda stråk. Vi arbetar vi för stora regionala och statliga satsningar på järnväg och övrig kollektivtrafik. För att minska fossila utsläpp är en utbyggd regional järnväg en nödvändig förutsättning.”

Claes Westberg, Vägvalet:

”Bygg ut det så kallade 'Förstärkningsalternativet' förbättra kapaciteten i det kringliggande järnvägssystem; de så kallade "ekrarna" och öka turtätheten.”

Emmyly Bönfors, Centerpartiet:

”Genom framför allt en utbyggd kollektivtrafik, fler pendeltåg med tätare avgångar och fler bussfiler. Trängselskatten ska finnas kvar för att begränsa bilpendling och trängsel samt finansiera viktiga infrastruktursatsningar.”

Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna:

”Station i Olskroken, Station i Gårda. Vi behöver fler turer in till staden. Ett system, sedan ett annat system för att ta sig runt i staden.”

Ulf Kamne, Miljöpartiet:

”Det behövs fler separata bussfiler och vi behöver förstärka pendelparkeringarna så att det blir lättare att välja kollektivtrafiken. Cykelpendling ska uppmuntras, bland annat genom underhålla och bygga nya cykelbanor. Västlänken och alla stora investeringar i nya spår som kommer med Sverigeförhandlingen är en viktig del av Miljöpartiets satsning på ett hållbart pendlande.”

David Lega, Kristdemokraterna:

”Det är viktigt att vi får igenom satsningarna i Göteborg och Västsverige som ingår i Västsvenska paketet. Med de nya stationerna kommer trycket på Göteborgs central och kollektivtrafiken att minska, och det kommer att underlätta för pendlarna. ”

Stina Svensson, Feministiskt initiativ:

”Västlänken är en viktig del i att människor skall kunna transportera sig på ett mer miljövänligt sätt till och från Göteborg. Ökad tillgänglighet på centralstationen möjliggör fler turer och gör tågpendlande till ett mer attraktivt sätt att resa in till staden jämfört med bil.”

 

Fotnot: Partierna som erbjudits att delta är de som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige den pågående mandatperioden plus de som enligt lokala opinionsundersökningar ser ut att ta kunna ta en plats efter valet.