Västlänken blir 35 miljarder dyrare

Kostnaden för Västlänken skjuter i höjden.
Foto: Per Wissing

GÖTEBORG. Enligt trafikverket och Göteborgs stad ska bygget av Västlänken kosta 20 miljarder kronor.

Men riksrevisionens granskning lyfter fram enorma dolda kostnader - som inte redovisats.

Den egentliga prislappen kan i stället hamna på upp till 55 miljarder kronor, om tågtunneln under Göteborg ska fungera effektivt.

- Ingen annan har räknat på detta överhuvudtaget, säger riksrevisorn Claes Norgren.

Riksrevisionen har tittat på de beslutsunderlag som regeringen och riksdagen har haft tillgång till när de klubbat igenom bygget av Västlänken.

- Då kan man se att beslutsunderlagen är väldigt övergripande för att handla om 20 miljarder kronor, säger riksrevisorn Claes Norgren.

Varför finns inte bättre  underlag när det handlar  om så mycket pengar?

- Ja, det är den frågan vi ställer oss, säger Claes Norgren.

I beslutsunderlaget finns, förutom budgeten, mål för vad man vill uppnå i resetidsvinster med Västlänken.

När riksrevisionen sett över Västlänkenprojektet har man dock upptäckt att enorma följdinvesteringar behövs - om bygget ska ge önskad effekt. I går skrev Claes Norgren om de nya siffrorna på SvD Brännpunkt.

- Det handlar om 20-35 ytterligare miljarder kronor som behövs. Det gäller andra investeringar utöver själva Västlänken, för att den ska fungera så bra som man angett, säger Claes Norgren.

"Dyster - inte förvånad"

Summan på 20 till 35 miljarder är en uppskattning - för enligt riksrevisionen har ingen annan räknat på det överhuvudtaget.

- Jag blev dyster, men inte förvånad. För det här har hänt förr, säger han om upptäckten.

Han tar upp Botniabanan som exempel. Den skulle från början kosta 11 miljarder, men för att fungera som önskat krävdes 15 miljarder till investeringar i järnvägsnätet runtomkring.

- Problemet är att ingen har pekat på detta när det kommer till Västlänken. Det är klart att det är mycket pengar som måste fram med tiden. Och var ska de 35 miljarderna komma ifrån, säger Claes Norgren.

Hur kan det bli på det här sättet?

- Det handlar om att man av olika skäl har väldigt bråttom. Det är ett jätteförhandlingsspel. Och på väldigt kort tid kommer man fram till; "pang, här ska vi ha en investering". Och då hinner man inte analysera det här förrän man redan har bestämt sig, säger Claes Norgren.

Ministern håller med

Infrastrukturminister Carharina Elmsäter Svärd (M) kommenterar till GP.

- Jag delar huvudsakligen riksrevisionens uppfattning.

Men enligt trafikverket kommer projektet inte att bli dyrare än tänkt - de räknar på ett annat sätt.

- Det blir det absolut inte, utan projektet, med den avgränsning vi har, kommer som vi ser det i dag att hålla de kostnader som vi räknat med. Däremot, om man vill göra ytterligare åtgärder så är det klart att det kostar mer. Men det är inte samma sak, det är olika projekt, säger Lennart Kallander, chef på planeringsavdelningen på trafikverket.

Men enligt riksrevisionen är ytterligare satsningar nödvändiga för att Västlänken ska användas effektivt?

- Nej, det håller jag inte med om. Man behöver göra ytterligare satsningar i Göteborg och det är bra att göra, men de är inte så att man måste göra dem för att Västlänken ska fungera, säger Lennart Kallander.

illustration: trafikveket

Det här är riksrevisionen

Riksrevisionen är en oberoende revision som ska granska vad statens pengar går till, hur effektivt de används och att regeringen och myndigheter sköter sitt arbete. Riksrevisionen bildades 2003.

Västsvenska paketet

Västlänken

 16 miljarder - så mycket skulle Västlänken kosta enligt en kalkyl som gjordes 2004
20 miljarder - så mycket ska Västlänken kosta
35 miljarder - så mycket kan nödvändiga tilläggsinvesteringar kosta, enligt riksrevisionen
55 miljarder - så mycket kan kostnaderna för själva Västlänken+tilläggsinvesteringar bli, enligt riksrevisionen


Västsvenska paketet:
34 miljarder - så mycket beräknas det västsvenska paketet, där Västlänken ingår, kosta
14 miljarder - så mycket ska trängselskatten dra in till det västsvenska paketet på 25 år
17 miljarder - så mycket bidrar staten med till västsvenska paketet
1,25 miljarder - så mycket bidrar Göteborgs stad med till västsvenska paketet
1 miljard - så mycket bidrar Västra Götalandsregionen och Region Halland med till västsvenska paketet