Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Värdebaserad vård" skrotas av Sahlgrenska

Verksamhetsmodellen "värdebaserad vård" skrotas av Sahlgrenska. Foto: ARKIV

Verksamhetsmodellen "värdebaserad vård" har funnits på Sahlgrenska sedan 2013.

Men nu skrotas den helt eftersom den har "svag evidens", skriver DN.

Modellen skulle vara framtiden för det nya högteknologiska sjukhusområdet Nya Karolinska i Solna.

"Värdebaserad vård", VBV, har utgjort grunden för Nya Karolinska i Solna, ett högteknologiskt och "toppmodernt" universitetssjukhus som kommer stå helt klart 2018, enligt DN.

Men nu har det visat sig att modellen brister gällande just den vetenskapliga grunden, rapporterar tidningen. Det i en utredning gjord av Sahlgrenska universitetssjukhuset som använt sig av VBV "som strategi i ett antal processer" sedan 2013. Enligt utvärderingen, där forskningspublikationer har granskats och nyckelpersoner intervjuats, kommer man fram till att den har "svag evidens". 

Resultatet: modellen skrotas helt.

VBV har enligt utredaren ett värde för förbättringsarbetet i vården. Metoden ska dock inte vara överlägsen andra metoder för förbättringsarbete enligt tillgänglig data.

Verksamhetsmodell skrotas av Sahlgrenska

Redan i juni började Nya Karolinska distansera sig från modellen med konsultdriven värdebaserad vård. Det efter granskningar av DN.

Sahlgrenska skrotar verksamhetsmodellen "värdebaserad vård". Foto: JAN WIRIDEN

Pressavdelningen på sjukhuset säger dock till tidningen att det inte stämmer att man använder sig av just värdebaserad vård som verksamhetsmodell.

Men sjukhuset har på sin hemsida en flik under namnet värdebaserad vård, där det går att läsa:

"I den nya tematiska organisationen bygger vi verksamheten utifrån patientens resa genom vården, skapar tydliga patientflöden och mäter vilket värde vi tillför patienten. Sjukhuset ska arbeta med värdebaserad vård med patientmedverkan. Med värdebaserad vård styrs vården i större utsträckning på de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten".

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!