Vårdanställd gav 100 gånger för hög dos

Borås stad har gjort en lex Maria-anmält sig själva till Ivo efter händelsen.
Foto: SANNA WIKSTRÖM

En vårdanställd i Borås stad gav en vårdtagare 100 gånger för hög dos av neuroleptika.

Personen fick föras akut till sjukhus, men kunde skickas hem.

Nu har Borås stad anmält sig själva, skriver SVT Nyheter Väst. 

Händelsen inträffade i december förra året. En anställd inom vården i Borås stad var då så stressad att personen gett en för hög dos till en vårdtagare.

Enligt SVT Nyheter Väst ska dosen varit 100 gånger för hög än vad som är brukligt.

Medicinen var klassad som neuroleptika och fungerar som antipsykotikabehandling av personer som lider av kroniska psykoser eller schizofreni.

Borås stad anmäler sig själva

Patienten fick föras till akuten, men kunde skickas hem redan under samma dygn.

I slutet av juni gjorde Borås stad en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Rent generellt är alla sådana anmälningar allvarliga, så är det ju. För varje anmälan görs det försök att undvika att upprepa sig, säger Hans Gustavsson, KD, förste vice ordförande för Vård och äldrenämnden i Borås som gjort anmälan till Ivo, till SVT Nyheter Väst.

Gustavsson menar att det nu är viktigt att man ser över sina rutiner och har en dialog med de anställda för att förbättra arbetsgången på vårdinrättningen.