Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

V-nämndeman får sitta kvar efter utredning

Mostafa Malakeah nominerades till nämndeman av Vänsterpartiet efter förra valet och har tjänstgjort vid flera rättegångar.
Göteborgs tingsrätt.
Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den vänsterpartistiske nämndemannen Mostafa Malaekah har publicerat flera religiöst ideologiska texter till stöd för sharialagar.

Andra texter har tolkats som acceptans för visst våld ”då hustrun beter sig upproriskt”.

Nu meddelar Göteborgs tingsrätt – efter en egen utredning – att han är fortsatt lämplig för uppdraget som nämndeman. 

Det var stiftelsen Doku som häromveckan pekade ut den vänsterpartistiske nämndemannen Mostafa Malaekah som knuten till Muslimska brödraskapet.

Stiftelsen kunde också binda flera texter som förespråkar Sharia och visst våld mot kvinnor till samme nämndeman. Detta samtidigt som han dömt i bland annat relationsmål, rörande våld mot kvinnor.

Själv har Mostafa Malaekah uppgett i en mejlkorrespondens med DN, att det som skrivits om honom är felaktigt och förtal. Och att citaten är tagna ur sitt sammanhang.

Tingsrättens utredning

Sedan i början av förra veckan har Göteborgs tingsrätts lagman Göran Lundahl utrett anklagelserna mot nämndemannen, som varit avstängd från tjänstgöring under utredningens gång.

Och tingsrättens utredning har kommit fram till att Malaekah är fortsatt lämplig för uppdraget. 

– Vid samtal med honom har han framhållit att han utför sin dömande gärning i enlighet med svensk lagstiftning och det finns inte något som tyder på något annat. Att en ledamot av rätten ibland är skiljaktig i exempelvis en bevisfråga är inte anmärkningsvärt utan den möjligheten följer av uppdraget, säger chefen för Göteborgs tingsrätt, lagmannen Göran Lundahl.

Lagmannen Göran Lundahl, chef för Göteborgs tingsrätt.
Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Ge sin fru ett lätt slag”

I en text om Koranen, publicerad på en muslimsk hemsida, beskriver Mostafa Malaekah visst våld som en ”symbolisk åtgärd”, så länge det inte sker mot ansiktet eller ger kvinnan märken:

”I extrema fall, då hustrun beter sig upproriskt, och större skada, så som skilsmässa, därför är ett troligt alternativ, tillåter den mannen att ge sin fru ett lätt slag som inte får träffa ansiktet”, skriver Mostafa Malaekah och fortsätter:

”Det kan, i vissa fall, tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande.”

I andra texter ska han förespråka att även kvinnor har rätt att ansöka om skilsmässa. Men bara om det finns inskrivet i hennes äktenskapskontrakt eller efter domstolens beslut om det finns legitim anledning, skriver Doku och uppger att Mostafa Malaekah så sent som 2018 föreläste på en internationell konferens i London tillsammans med en av Muslimska brödraskapets grundare i Nordamerika‚ vars texter Malaekah också översatt.

– Mannen är en person som figurerat mer i bakgrunden under många år, men som genom sina skrifter har förklarat islam och skött det religiösa ideologiska arbetet. Han har verkat som skribent för organisationer som är kopplade till Muslimska brödraskapet, säger Aje Carlbom, biträdande professor vid Malmö universitet och fil.dr. i socialantropologi, till Doku.

Vänsterpartiet utreder uppgifterna

Tingsrätten slår dock i sin utredning fast att passagerna som citerats i medierna förekommer i texter skrivna av nämndemannen men menar att de, som Malaekah själv framfört, har tagits ur sitt sammanhang.

De uppgifter som har citerats i media förekommer i texterna men är lösryckta ur sitt sammanhang och är i delar regelrätta citat från religiösa texter. Det finns vad tingsrätten kunnat finna inte stöd i texterna för att nämndemannen själv förespråkar sådana uppfattningar på det sätt som påståtts i media”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 

GT har under en längre tid sökt nämndemannen – även efter torsdagens beslut men utan framgång. 

Samtidigt utreder Vänsterpartiet också uppgifterna. Sedan tidigare har den sammankallande i partiets valberedning uppgift förklarat att nämndemannens artiklar på olika religiösa hemsidor var okända för både henne och partiet. 

Enligt Dagens Nyheter kommer Mostafa Malaekah trots att han inte blir entledigad att avsluta sitt arbete i tingsätten. Det eftersom han ska flytta till en annan kommun.

SE MER:

Det är ett avslöjande från stiftelsen Doku som pekar ut nämndemannen som skribent för flera muslimska organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet.