Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Uppvärmningen har naturliga orsaker"

Helt naturligt. Enligt professor Lars Franzén har den globala uppvärmningen naturliga orsaker. Foto: Larseric Linden
Hallå där Gunnar Franzén
Ålder: 57 år.
Bor: I Göteborg.
Yrke: Professor i naturgeografi.
1 Vad beror den globala uppvärmningen på?
– Många olika orsaker. Framför allt att klimatförändringarna går i tusenårscykler. För 300 år sedan var vi inne i lilla istiden, nu är vi inne i en period som liknar vikingatiden till klimatet. Man vet i dag att vikingarna bland annat odlade råg på Grönland. Klimatet skiftar alltså, och det är naturligt.

2  Har inte människans koldioxidutsläpp bidragit till uppvärmningen?
– Jo, men på ett positivt sätt. En annan orsak till att jorden är varm är flödet av kosmiskt stoff. Man kan likna det vid stjärnfall ner i Jordens hav. Stoffet består mest av järn och bildar svavelgas när det hamnar i vattnet. Gaserna bildar i sin tur moln, som hindrar solen från att värma upp jorden. Men genom att människan släpper ut koldioxid har hon gjort att jorden blir varmare, och förmodligen förhindrat flera istider.

3 Hur kommer Jorden att se ut om 1 000 år?

– Antagligen har människan lyckats häva ännu en istid. Det är farligt när koldioxidhalten blir för låg. Just nu är koldioxidhalterna väldigt låga, geologiskt sett.

4 Är debatten om människans roll i den globala uppvärmningen överdriven?

– Människan vill att allt ska vara statiskt, men Jorden består av mycket mer än människor. Ser man det i ett geologiskt perspektiv så är den här uppvärmningen bara småpotatis.

5 Vad är vi inne i för fas nu?


– Faktum är att vi lever i en istid just nu. Och det är möjligt att vi är på väg in i en superistid som gör att Jorden kan bli helt inisad, som en snöboll. Människan är en parentes i sammanhanget. Men eftersom vi släpper ut fossilt kol är vi ett viktigt redskap att förhindra istiden.

6 Vilka konsekvenser har skiftningarna i klimatet?

– Varje skifte markeras av utdöende av organismer. Vi måste acceptera att jorden påverkas av sådant vi inte kan råda över.

7 Varför forskar du om klimatförändringar?

– Skiften i klimatet har alltid fascinerat. Jag är intresserad av varför förändringarna sker.

8 Hur säker är din forskning?

– Jag har forskat i sammanlagt 30 år, och i tio år om minskningen av det kosmiska stoffet, som gör att jorden värms upp. I den aspekten så är den säker.

9 Vad har du fått för reaktioner?
– Inte så många än. Allt prat om den globala uppvärmningen och människans roll har nästan blivit som en religion. Det behövs nya infallsvinklar.

10 Hur ska vi tackla konsekvenserna av uppvärmningen?
– Havsytan kommer att höjas, redan torra platser kommer att bli ännu torrare. Vi måste acceptera stora flyktingströmmar, klimatflyktingar.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!