Tvångsvård för över 8,2 miljoner kronor

GÖTENE. 8 216 261 kronor.

Så mycket kostade det uppmärksammade omhändertagandet av de tre Götenesyskonen.

Notan får Götenes skattebetalare stå för.

Efter två år på olika institutioner kom barnen hem och ärendet lades ner.

- Det finns inte ord för kommunens agerande mot mig och min familj, säger pappan. - Och jag hoppas att Göteneborna reagerar nu när de ser vad socialkontorets inkompetens har kostat dem. Familjens tillvaro rämnade i oktober 2001. Äldsta dottern, 13 år, anmälde - efter mycket starka påtryckningar från en släkting - pappan för sexuella övergrepp. Hon omhändertogs av socialtjänsten i Götene. Och efter bara några dagar tog man också de två yngsta barnen, en pojke och en flicka. Men redan en vecka efter polisförhöret ville 13-åringen ta tillbaka sin anmälan. Socialsekreterarna motsatte sig detta och något nytt polisförhör kom inte till stånd - trots att flickan gång på gång krävde det.

Kallades till polisen

 Flera månader efter barnens omhändertagande kallades pappan till polisen. - Jag förhördes en gång av polisen under en halvtimme. Därefter lades förundersökningen ner, berättar han. Att förundersökningen lades ner var inget som fick socialen i Götene att ändra sig. Den hade bestämt sig för att det som flickan berättat stämde, trots att hon tagit tillbaka allt. - De två yngsta barnen placerades på Ekbacken, en institution i Alvesta där vi inte fick besöka dem. Barnen har vittnat om hur de misshandlades på Ekbacken. En präst från assyriska kyrkan, mammans trostillhörighet, som känner familjen fick inte kontakta barnen för att önska dem god jul.

Placerad på institution

 Den äldsta dottern placerades på en institution i Stockholm. Det fanns knappt någon gräns för socialkontorets agerande. I en skrivelse till länsrätten skrev två socialsekreterare att pappan förgripit sig på dottern sedan hon var tre år. De fullbordade samlagen skedde en gång i månaden. I en annan inlaga till rätten sas det att dottern var gravid och att pappan sålt henne på olika platser i Europa. Dottern bad vid ett flertal tillfällen att få genomgå en gynekologisk undersökning. När den till sist blev av, trots motstånd från socialen, visade det sig att hon var oskuld. Efter att ha tvångsomhändertagit de tre barnen under två år gav socialen i Götene upp. Den överklagade inte länsrättens dom att barnen omedelbart skulle få komma hem. - Vi är förmodligen den första familj som har besegrat socialen i Götene, säger pappan.

Dyrköpt seger

 Men segern har kostat familjen oerhört lidande, både psykiskt och ekonomiskt. De två yngsta barnen fick gå om sina klasser eftersom de inte fick någon riktig skolundervisning när de var omhändertagna. - Yngsta dottern är fortfarande livrädd och vägrar att åka in till Götene. De tre barnen går i dag i skolor utanför Götene kommun. De klarar sig mycket bra i skolan.  Men de har gått hos tre olika psykologer, och psykologerna är överens om att barnen har tagit skada av den behandling de fått när de varit omhändertagna av socialtjänsten i Götene.

Har polisanmält

 För familjen börjar livet återvända till det normala. - Det känns skönt att vi inte har förlorat några vänner på grund av det här, snarare har vi fått fler, säger pappan. Familjen har polisanmält flera personer inom socialtjänsten och förundersökningen pågår. Fallet är också JO-anmält. Även Europadomstolen granskar ärendet och beslutar i höst om man ska ta upp fallet.