Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Två lärare anställdes på skola – av sin svärfar

Två lärare anställdes på skola – av sin svärfar.
Gamlestadsskolans rektor i Göteborg anställde sin egen svärson och svärdotter.
Foto: Marie Wikström/Göteborgs stad

Rektorn på Gamlestadsskolan, Olof Stigert, anställde sina egna familjemedlemmar.

Efter avslöjandet häromveckan utreds anställningarna av kommunen.

Samtidigt kan GT nu avslöja nya uppgifter: Att Stigert gett ytterligare en släkting fast tjänst vid skolan – en släkting han även förhandlar lönen med.

– Jag har inte upplevt det som problematiskt, säger Olof Stigert.

Påståenden om kränkningar och en hårdför ton i utbildningen fick Olof Stigert att slutligen tvingas bort som rektor på Svenska balettskolan år 2012.

Turerna kring skolan hade då varit många – bland annat kunde GT avslöja en rad missförhållanden inifrån den.

Men kort därpå fick Olof Stigert en ny rektorstjänst: På Gamlestadsskolan i östra Göteborg.

Rektorn: ”Ren tillfällighet”

Nu kan GT avslöja att Olof Stigert inte bara en gång, utan fem gånger, anställt närstående på skolan. Olof Stigerts svärdotter fick kort efter han hade börjat som rektor på skolan ett lärarvikariat omvandlat till en fast tillsvidareanställning.

Olof Stigerts svärson fick fyra vikariat, däribland ett ettårigt långvikariat.

I samtliga fallen är det Stigert som skrivit anställningsavtalet med sin egen familjemedlem.

– Det är en ren tillfällighet att jag skrev under, säger Olof Stigert och medger i dag att det blev fel.

Han beskriver sin inblandning i rekryteringen som ”en praktisk lösning” av mer formell karaktär men också som en ”organisatorisk miss”. En annan chef borde ha skrivit under avtalet, menar han.

”Det är en ren tillfällighet att jag skrev under”, säger Olof Stigert.
Foto: IBL Bildbyrå

Tjänster ska utlysas

Och det slutar inte där. 

När GT begär ut de jobbannonser och ansökningshandlingar som skulle visa att anställningarna utannonserats i vanlig ordning där sedan olika sökandes meriter ställs mot varandra i en objektiv process, visar det sig att inga sådana handlingar finns hos kommunen. 

Varken för tillsvidareanställningen av Olof Stigerts svärdotter eller för något av de fyra vikariaten för svärsonen. Däremot var vikariatet för svärdottern, som inleddes innan Olof Stigert började som rektor vid Gamlestadsskolan, utlyst enligt gällande praxis.

– Det är inget fel i själva anställningarna, de har inte blivit gynnade, säger Olof Stigert och menar att mycket skötts av en rektorskollega till honom – även om han själv sedan skrev under avtalet.

Men hur ska man veta att de inte blivit gynnade av dig om tjänsterna inte utannonserats och det inte finns något som visar att andra sökanden sökt tjänsten?

– Vi har som rutin att alltid annonsera ut tjänster som vi har, så är det. Men vi har haft ett antal väldigt, väldigt, väldigt tuffa år då vi hade extremt svårt att få tag i folk, säger Olof Stigert.

Olof Stigert: ”Var så vi gjorde”

I fallet med svärdottern säger han att behoven i klassen kan ha avgjort att hon fick en fast anställning efter vikariatets slut utan utannonsering. 

– Det var så vi gjorde. Det var ingen särbehandling, sedan kanske det är fel att göra så. Och då ska vi självklart ändra på de rutinerna. 

Om de fyra vikariaten för svärsonen säger Olof Stigert:

– Är det längre vikariat ska man säkert annonsera det, har jag förstått nu. Men vi har inte alltid gjort så tidigare, säger han.

Kommunens utredning: Dubbeljäv

Det är andra gången på kort tid som GT kunnat berätta om rektorer inom Göteborgs stad som är med och rekryterar närstående familjemedlemmar – i juni handlade det om hur både en rektors bror och rektorns hustru fick tjänster på en annan skola i Göteborg.

Rektorns frus tjänst hade aldrig annonserats ut, medan rektorn i fallet med broderns tjänst uppgav att han vid rekryteringen inte lyckats få tag i någon annan av de 16 sökande – med undantag för sin bror som då fick tjänsten. 

Dubbeljäv, enligt kommunens egen utredning. 

Den rektorn är i dag omplacerad till annan tjänst inom grundskoleförvaltningen. 

– Det är inte den första händelsen så vi håller nu på att ta fram ett dokument som hur vi ska hantera situationer som kan tangera jäv, vad kommunallagen skriver och vad som är rätt och riktigt, säger Kristin Perem, HR-chef på grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

– Kunskapen behöver förstärkas hos våra anställande chefer i vad som är rätt och riktigt lagmässigt och också är lämpligt att göra.

Men ska det behövas när det kommer till att anställa sin egen svärson eller svärdotter?

– Jag tycker inte det. Det är inte lämpligt att anställa en släkting. 

Kristin Perem, HR-chef vid Grundskoleförvaltningen i Göteborg, uppger att det behövs information till rekryterande chefer om hur jäv fungerar.
Foto: Göteborgs stad

Ansvaret på den som anställer

Kristin Perem är noga med att understryka att ansvaret ligger på den som anställer, och att ingen skugga ska falla på den som anställts. 

Det går inte heller att i efterhand riva upp anställningarna, det skrivna avtalet gäller, enligt Kristin Perem.

– Vår rekryteringsordning i staden säger att tillsvidareanställningar och längre vikariat ska annonseras och att det ska vara en objektiv rekryteringssituation, där man har en annons och tar in ansökningshandlingar, sedan gör man en rekrytering utifrån det, säger hon. 

2011 avslöjades en liknande historia i samma stadsdel, östra Göteborg. En enhetschef hade då anställd sin syster. 

Då sa Göteborgs stads dåvarande förhandlingschef att man skulle se över styrdokument och även fundera på om inte utbildning av anställande chefer kunde behövas. 

GT har varit i kontakt med svärsonen och svärdottern. Det finns ingenting som tyder på att de skulle ha gjort något fel i samband med anställningarna. 

Svärsonen berättar att han före sin lärarutbildning hade flera vikariat i östra Göteborg, bland annat på Gamlestadsskolan. Efter lärarutbildningen fick han vikariatet på svärfaderns skola. 

Efter de fyra vikariaten fick han en fast anställning. Inte heller den var utannonserad men anställningsavtalet undertecknades av en annan rektor än Olof Stigert. 

Samma rektor sköter i dag lönesamtal och liknande för Olof Stigerts familjemedlemmar.