Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Räddningsledarens krav efter bussexplosionerna

Förbundsdirektören vid Räddningstjänsten i Storgöteborg, Lars Klevensparr. Foto: RÄDDNINGSTJÄNS STORGÖTEBORG
Bussen som fattade eld i Göteborg. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg
Bussen i Stockholm strax efter explosionen i söndags. Foto: CHRISTOFER DRACKE / PHOTOGRAPHER CHRISTOFER DRACKE

I söndags exploderade en gasbuss i centrala Stockholm.

2016 skedde en liknande olycka i Göteborg när en gasbuss i linjetrafik exploderade efter att ha fattat eld – på bussen fanns ett 20-tal passagerare.

Två brandmän skadades vid explosionen och nu vill chefen för räddningstjänsten i Storgöteborg se en förändring.

– Vi riskerar att äventyra chaufförer, brandmän och civilas liv, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

En kraftig smäll, sedan förvandlades linjebussen vid Tegelbacken till ett eldhav på bara några sekunder. Bussen var tom på passagerare, men föraren har vårdats för allvarliga brännskador sedan i söndags. Efter explosionen kallade infrastrukturministern, Tomas Enroth (S), till säkerhetsmöte.

SKL, Transportstyrelsen, Trafikverket, MSB och Sveriges Bussföretag kallades alla till mötet.

– Gasbussar är en viktig investering som kommuner och regioner gör för att nå klimatmålen. Då ska det inte råda någon osäkerhet om att det är ett bra och säkert alternativ, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Problematiskt med gasbussar

Lars Klevensparr, chef på räddningstjänsten i Storgöteborg, tycker att det är problematiskt med gasbussar.

Förbundsdirektören vid Räddningstjänsten i Storgöteborg, Lars Klevensparr. Foto: RÄDDNINGSTJ STORGÖTEBORG
Bussen som fattade eld i Göteborg. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

– I vår ambition att komma ifrån fossila bränslet går det ibland lite för fort. Jag tycker ambitionen är rätt, men vi får inte tappa bort oss säkerhetsmässigt, säger han.

Sommaren 2016 körde linjebuss 99 genom Gnistängstunneln i Göteborg – kort efter tunneln uppmärksammade busschauffören röklukt och att plasten på bussens innertak börjat smälta, vilket framgår av Räddningstjänstens olycksutredning.

”Busschauffören genomförde omgående en effektiv och säker utrymning av samtliga passagerare”, står det i utredningen.

– Han körde igenom tunneln och stannade utanför. Hade han stannat inne i tunneln hade det kunnat bli besvärligt, men som tur var han erfaren och hade sinnesnärvaro och tog rätt beslut, säger Lars Klevensparr.

Bussen i Stockholm strax efter explosionen i söndags. Foto: CHRISTOFER DRACKE / PHOTOGRAPHER CHRISTOFER DRACKE

 

Snabbt beordrade busschauffören passagerarna – 20-25 personer – att evakuera.

Räddningstjänsten, polis och ambulans anlände alla till platsen. Kort därefter exploderade bussen.

– Två av mina brandmän skadades, men inget allvarligt. Det hade kunnat gå mycket värre, någon hade kunnat omkomma i explosionen, säger Lars Klevensparr.

Kvarlevorna på bussen efter explosionen i Stockholm. Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX

Enligt utredning så skadades brandmännen i samband med att en gastank på bussen exploderade.

Anledningen till explosionen i Stockholm var att bussen körde genom Klaratunnelns låga valv och därmed orsakade en explosion.

Men i Göteborg var det en annan anledning.

”Den troliga orsaken till att gastanken exploderade var en kombination av högttryck i tanken och en försvagad mantel”, står det i utredningen.

Vill se en förändring

I samband med olyckan i Stockholm reagerade Lars Klevensparr med ett Twitter-inlägg. Där berättar han om en olycksutredning som gjordes i samband med olyckan i Göteborg.

https://twitter.com/klevensparrlars/status/1105727057726763009?s=21

– Vi gjorde en utredning omgående och hade kontakt med Västtrafik, Trafikverket och MSB. Vi tycker alla tog händelsen på största allvar, säger Lars Klevensparr.

Men nu vill räddningschefen se en förändring av gasbussarna.

– Vi har egentligen inga synpunkter på gasbussar. Vi efterfrågar bara en nationell och kanske till och med en internationell standard på gasbussarna, säger han och fortsätter:

– När mina brandmän står framför en brinnande gasbuss ska de veta vad det är som gäller, vad som finns ombord och hur det funkar. Skulle en liknande explosion ske i centrala Göteborg hade det kunnat få förödande konsekvenser.