Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tusentals tjejer kan bli bortgifta under lovet

MöTER UNGDOMARNA I VARDAGEN. Tanya Charif och Ewa Hemlingberg jobbar med barns och ungdomars rättigheter i Angered. "Ingen kommer fram och pratar med oss om tvångsgifte, utan vi måste möta ungdomarna i deras vardag", säger de. Foto: Foto: Jan Wiriden

GÖTEBORG. Tusentals svenska ungdomar får mardrömmar av tanken på att resa utomlands med familjen i sommar.

Det är framför allt unga tjejer som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

- Vi har stött på lärare som kan vittna om flickor som aldrig kommit tillbaka till klassen efter sommarlovet, säger Sara Mühling, nationell samordnare på Rädda Barnen.

Så gör du om du är rädd att bli bortgift

Familjen ska till hemlandet i sommar och jag kommer förmodligen att giftas bort mot min vilja. Vad gör jag?

 

Kontakta polisen, kvinnojouren eller socialtjänsten och berätta om dina misstankar. Det är viktigt att till varje pris förhindra resan om det finns skäl att misstänka att du kommer att bli bortgift mot din vilja. Är du väl utomlands har svenska myndigheter svårare att hjälpa dig.

Var kan jag få hjälp om jag känner mig hotad?

 

Om du har blivit kränkt eller hotad kan du antingen vända dig till polisen, socialtjänsten eller till en kvinnojour om det finns en sådan i din närhet. Kvinnojouren kan i ett akut läge hjälpa dig med skyddat boende.

Hur länge kan jag få skyddat boende?

 

Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du hittat ett eget boende.

Vad händer om jag går till polisen?

 

Polisen utreder vad som har hänt och om det finns skäl att gå vidare med fortsatt utredning. Eftersom du har utsatts för brott blir du kallad till förhör. Polisen kommer också att förhöra misstänkta gärningsmän och vittnen, som till exempel familje- medlemmar och andra inblandade.

Hur kan jag skydda mig om jag känner mig hotad?

 

Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.

Kan jag få något stöd under en rättegång?

 

Du kan få hjälp av ett målsägande-biträde, en egen jurist som hjälper dig.

 

Källa: Polisen

 

Sverige saknar lagstiftning - i Norge är det fängelsestraff

Tvångsäktenskap har förbjudits i följande europeiska länder: Belgien, Cypern, Danmark, Tyskland, Malta, Norge och Österrike. Även i Skottland är det straffbart, och Storbritanniens premiär-minister David Cameron vill införa ny lagstiftning.

I april 2011 antog Europarådets minister-kommitté en konvention som föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda tvångsäktenskap. I maj 2012 var konventionen undertecknad av 18 stater, däribland Sverige.

I Norge har flera handlingsplaner antagits mot tvångsäktenskap sedan 1998, den senaste är från i år. Flera personer som har tvingat barn till tvångsgifte har dömts till fängelse. Maxstraffet är sex år.

I Danmark finns särskild rådgivning för kommunala tjänstemän, lärare och poliser om tvångsäktenskap och liknande förtryck. Där finns också ett särskilt boende för kvinnor som flytt undan tvångsäktenskap

Enligt den statliga myndigheten ungdomsstyrelsen riskerar omkring 70 000 ungdomar att bli bortgifta mot sin vilja.

Av dem är det 8 500 som ofta oroar sig över att inte kunna välja partner själva.

Bland ungdomarna finns det också många homo- och bisexuella som tror att de kommer att bestraffas av föräldrarna om det kommer fram.

Underlaget kommer från två olika enkäter som gjordes 2009. Ungdomsstyrelsen slår fast att;

"I socialt utsatta områden som Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby upplever 27 procent av 16-25-åringarna att föräldrarna, religionen eller kulturen begränsar deras val, mot 5 procent i hela riket. I Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby oroade sig 19,4 procent av tjejerna och 13,5 procent av killarna för att inte själva kunna välja vem de ska gifta sig med."

Ingen lagstiftning

Någon lagstiftning mot tvångsäktenskap finns inte i Sverige.

För två år sedan blev förre justitiekanslern Göran Lambertz klar med en utredning där han föreslog att tvångsäktenskap skulle kriminaliseras.

Han ville också ta bort dispensregeln i svensk lag som gör det möjligt för en omyndig person att gifta sig.

Ett par hundra barnäktenskap kan registreras varje år genom att personer som invandrat till Sverige och antingen i samband med ankomsten eller långt senare registrerar sig som gifta.

I andra fall handlar det om personer som redan är svenska medborgare men som gifter sig med en utlänning.

Mest unga flickor

Enligt skatteverkets beräkningar är merparten av de minderåriga i de här äktenskapen unga flickor.

Sara Mühling på Rädda Barnen har jobbat med tvångsgifte i åtta år. Hon säger att det inte finns någon statistik på hur många som blir bortgifta mot sin vilja.

- Men jag tror att tvångs-äktenskap är vanligare än de flesta tror. Jag hoppas att lagen ska gå igenom riksdagen till hösten.

Varför har det dröjt så länge innan myndigheterna vaknat?

- Jag tror att man inte har velat ta i frågan. Mest för att den är känslig, man har varit rädda för att skapa en vi och dom-känsla. Först när Fadime mördades fick regeringen på allvar upp ögonen för hedersvåld. Men allt det här borde ha kommit tidigare.

I Angered i Göteborg jobbar fältassistenten Ewa Hemlingberg, 33, sida vid sida med Tanya Charif, 28, med att söka upp och prata med ungdomar.

De känner båda till problematiken med tvångsgifte men det är ingen som kommer fram till dem och pratar om specifikt om det.

- Alla vi som jobbar med barn och ungdomar försöker få ungdomarna att förstå vilka rättigheter de har, säger Ewa Hemlingberg,

Insats före sommarlovet

Tanya Charif, som arbetar med Guts, en mötesplats för tjejer och transpersoner, säger:

- Ska vi få reda på vilka som oroar sig för tvångsgifte måste vi först möta ungdomarna i deras vardag och prata om hur de har det här och nu. Det är så vi kan nå fram.

Flera skolor genomförde projektet "Kärleken är fri" inför sommarlovet. En rad organisationer och myndigheter bland andra polisen och Rädda Barnen står bakom satsningen som pågick under tre dagar.

- Med det vill vi visa på barns och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp, säger Ewa Hemlingberg.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!