Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Trots grannilskan – grönt ljus för Gekås-ägarens lyxbygge

Torbjörn Bäck har nu sålt sin andel
Thomas Karlsson är sedan 2019 ensam ägare till Gekåsi Ullared.
Foto: JESPER MOLIN / GEKÅS

Gekås-miljonären Thomas Karlssons planer på ett över 2000 kvadratmeter stort lyxhus har rört upp känslor bland de boende i havsnära Agerör by, några mil norr om Falkenberg.

Flera privatpersoner har protesterat mot bygget, och kommunens egen plan- och bygglovsavdelning vill inte att projektet blir av.

Trots det har byggnadsnämnden nu sagt ja till Karlssons bygglovsansökan.

– Jag tycker det är för jävligt, säger blivande grannen Jörgen Hall.

På den drygt 50 hektar stora fastigheten, några hundra meter från havet och med gräns till ett naturskyddsområde, står i dag ett gammalt bostadshus och flera stora ekonomibyggnader. Dessa ska rivas för att ge plats för det som i bygglovshandlingarna beskrivs som ”ett modernt slott”, gråputsat och med socklar i granit.

Den tänkta byggarean är på över 1000 kvadratmeter, och den totala bruttoarean – med källare, övervåning och garage inräknat – uppgår till hisnande 2300 kvadratmeter.

Vem som ligger bakom lyxbygget har omgärdats av stort hemlighetsmakeri, men nyligen kunde Hallands Nyheter avslöja att beställaren av huset är Gekåsmiljonären Thomas Karlsson.

Han är ensam ägare av handelsmeckat i Ullared sedan 2019, då han köpte Torbjörn Bäcks del av bolaget för närmare 800 miljoner kronor. Men Karlsson tycks fortfarande ha pengar kvar på kontot.

Enligt arkitekt Pål Ross, som ritat stenslottet i Agerör, kommer slutnotan sannolikt att landa på mer än 40 miljoner kronor. Det berättade han nyligen för GT.

Bakom ritningarna står arkitekt Pål Ross, känd för sina exklusiva och ovanliga villor.
Foto: JOHAN ADELGREN
Fasader åt söder och norr.
Foto: Ross Arkitekter & Design

Grannarnas protester förgäves

I mejlkonversationer med kommunen skriver Pål Ross att huset ”kommer att förädla platsen på ett arkitektoniskt hållbart och vackert sätt” – men många av Thomas Karlssons blivande grannar är av en annan åsikt. Det framgår av de synpunkter som ägarna till de angränsande fastigheterna lämnat på bygglovsansökan.

”Föreslagen byggnation kan inte på något vis sägas ha någon relation till eller vara anpassad till den halländska byggnadstraditionen”, skriver en granne.

”Om ni godkänner byggplanen, har ni talat om att kustområdet är fritt fram för exploatering”, skriver en annan.

En tredje granne ”hoppas att bygglovsnämndens lojalitet främst ligger i att se vilka värden som riskerar att gå förlorade”.

Men protesterna visade sig vara förgäves. I slutet av förra veckan gav politikerna i byggnadsnämnden grönt ljus för Thomas Karlssons ”moderna slott”.

Yvonne Nilsson (S), nämndens ordförande, kommenterar beslutet:

– En enig nämnd har gett bygglov. Även om det är en stor och dominerande byggnad så rör det sig om en mindre byggyta än de väldigt stora ekonomibyggnader som står där i dag.

Yvonne Nilsson (S), byggnadsnämndens ordförande.
Foto: Socialdemokraterna Falkenberg/Glenn T Unger / Foto Glenn T Unger

Grannen: ”Det är för jävligt”

Men politikernas beslut går på tvärs med den bedömning som kommunens egen plan- och bygglovsavdelning gjort. I tjänsteskrivelsen, där det föreslås att bygglovet ska avslås, står det att huset ”är till sin storlek, höjd och utformning avvikande i det öppna och flacka landskapet [...] Föreslaget fasadmaterial och färgsättning på hela byggnadsprojektet bedöms inte ta tillräcklig hänsyn till platsens förutsättningar.”

– Vi tjänstemän bedömer att platsen och huset inte gifte sig riktigt, säger bygglovsarkitekt Lena Nylander, som tillägger att det är ”förhållandevis vanligt” att politiken går emot det tjänstemännen föreslår.

Den kustnära fastigheten omfattar i dag en samling äldre gårdsbyggnader som ska rivas för att ge plats åt den nya byggnaden.
Foto: Falkenbergs kommun

Jörgen Hall, som i framtiden kommer att kunna se Karlssons jättehus från sin tomt, är besviken.

– Att riva en bondgård som ligger som den gör och bygga upp det här stenslottet i stället... Jag tycker det är för jävligt, säger han och fortsätter:

– Det spelar ingen roll vem det är som bygger det, det är inte det som är grejen. Huset liknar inte något annat här och passar inte in överhuvudtaget. Jag har inte hört någon som är positiv till detta, säger han.

Förra husprojektet lades ner

Det är inte första gången Thomas Karlssons husdrömmar blir föremål för ilska och diskussioner i Falkenberg. När han för några års sedan beviljades bygglov för att bygga en engelskinspirerad, slottsliknande villa med jacuzzi, orangeri och swimmingpool i Svartrå, överklagades beslutet av Naturskyddsföreningen i Varberg, som hänvisade till naturintressen.

Flera år av rättsliga turer följde innan länsstyrelsen rev upp bygglovet 2020. Detta efter att Högsta domstolen beslutat att utreda frågan på nytt.

Den föreslagna lokaliseringen är olämplig eftersom den saknar stöd i landskapet och till stor del hamnar på brukningsvärd jordbruksmark”, skrev länsstyrelsen bland annat då.

GT söker Thomas Karlsson för en kommentar.

2017 lämnade Thomas Karlsson in bygglovsansökan om det slottsliknande huset i Svartrå, Falkenberg.
Foto: 105525079

SE OCKSÅ: Grannarnas uppror mot Gekås framtidsplan