Toppolitikern om släkt- rekryteringen: "Bestört"

Patrick Gladh (S), stadsdelsnämndens ordförande i Norra Hisingen är bestört över det inträffade.
Foto: ANNA SVANBERG
GT kunde avslöja hur ledaren för 13,6 miljonerprojektet anställde sin egen släktings fru för 35000 kronor.
Foto: GT

Stadsdelsförvaltningen i Norra Hisingen ska nu undersöka hur det gick till då en chef och projektledare anställde en släktings fru, som GT kunde avslöja under torsdagen.

– Det är klart att man blir bestört att det verkar som att det kan ha förekommit oegentligheter och att man har åsidosatt jävsregler, säger Patrick Gladh (S), stadsdelsnämndsordförande. 

Samtidigt kan GT nu avslöja nya band mellan projektledaren Rüddi Porsgaard och personer som ingår i 13,6-miljonerprojekt.

Bland annat har 320 000 kronor gått till en konsult som projektledaren haft uppdrag tillsammans med i en lokal frikyrkoförsamling. 

Stadsdelsnämndens ordförande i Norra Hisingen, Patrick Gladh, säger att regler och lagar är tydliga. Och att blotta misstanken att något kan ha gått fel riskerar att drabba ett projekt som han i grunden beskriver som positivt.

– Det här kände vi inte till tidigare, säger Patrick Gladh som fick läsa om anställningen i GT.


LÄS MER: Kommunal chef anställde släktingens fru 


Vi har kunnat berätta att projektledaren för 13,6-miljonersprojektet Den Visa Organisationen, Rüddi Porsgaard, anställt en nära släktings sambo och nu fru som kommunikatör i projektet. Med en ingångslön på 35 000 kronor som Porsgaard efter lönesamtal med släktingen sedan var med och höjde med ytterligare 1 350 kronor i månaden.

Nya band med projektledaren

Enligt stadens jävsregler ska inte anställda vara inblandade i ärenden som rör närstående eller vänner – än mindre fatta beslut i sådana ärenden.

– Vi har de här reglerna för att blotta misstanken om oegentligheter ska undvikas, säger Patrick Gladh. 

Det talas nu om att man tagit upp frågan om jäv i projektgruppen. Men är det inte en självklarhet för var och en att man inte anställer sin egen släkting?

– Det ska egentligen inte krävas. Ska man uppbära en chefsposition så ska man ju åtminstone ha så pass med sig så att det ringer i bakhuvudet då man närmar sig en fråga där det kan vara värt att titta efter en extra gång i våra styrdokument. 

Hade uppdrag i frikyrkoförsamling tillsammans

Samtidigt kan GT avslöja nya band mellan projektledaren Rüddi Porsgaard och personer hon själv rekryterat och anställt i projektgruppen, som bestått av ett tiotal personer.

Fyra av personerna som arbetar helt eller delvis i projektgruppen har tidigare varit anställda eller ingått som medarbetare i EU-projekt som Rüddi Porsgaard drev som vd för ett privat konsultbolag, ett bolag hon trädde ur i samband med att hon anställdes som enhetschef i Göteborgs stad.

Samtidigt har en konsult inom etik och värdegrundsfrågor som fakturerat för uppdrag i projektet för hittills 320 000 kronor under flera år varit engagerad i samma lokala frikyrka som Rüddi Porsgaard. 

De hade bland annat uppdrag tillsammans i församlingen då Rüddi Porsgaard också satt som ordförande i församlingsstyrelsen. Uppdrag hon i dag lämnat, men båda är fortsatt aktiva i församlingen.

Ansvarade för upphandlingen

När GT frågar Rüddi Porsgaard om hon känner till konsulten från några privata sammanhang sedan tidigare nekar hon först till att så är fallet, men tonar sedan ned betydelsen av det gemensamma engagemanget i frikyrkoförsamlingen. 

– Några gånger har jag träffat personen i samband med att jag är aktiv i den kyrkan. Men jag känner inte personen. Vi har gjort en korrekt upphandling, säger Rüddi Porsgaard.

Det var Rüddi Porsgaard som var den som ansvarade för upphandlingen av etikkonsulten och att även andra konsulter tillfrågades. Beslutet om vem som skulle anlitas fattades av projektets styrgrupp medan avtalet värt en halv miljon kronor exklusive moms senare undertecknades av en sektorschef i förvaltningen. 

Rüddi Porsgaard: "De har unika kompetenser"

Om de övriga anställda som hon också tidigare arbetat med säger hon att det handlar om att de har kompetenser de fått vid tidigare EU-projekt de drivit tillsammans.

– Vi har alla haft liknande arbetsuppgifter och har insikter och kunskaper om vissa av de här frågorna som också är aktuella nu. 

Är det en slump att just de då har kommit in i projektet? 

– De har unika kompetenser. Det är unika kompetenser som behövs i projektet. Om man har unika kompetenser så är det vad vi efterfrågar. Och det är skälet till att man blir tillfrågad eller blir erbjuden en anställning då de har sökt, säger Rüddi Porsgaard.

Stadsdelsnämndens ordförande Patrick Gladh (S) utesluter inte att också övriga anställningar i projektet kan komma ses över. 

– Det låter ju graverande åtminstone. I och med den artikeln som kom ut har jag gått till min stadsdelsdirektör och försäkrat mig om att man undersöker det här noggrant. Är det så att det finns ytterligare kopplingar förutsätter jag att man går igenom de anställningarna och hur de rekryteringarna har gått till i de lägena. Det får ju inte finnas en systematik bakom sådant här, säger Patrick Gladh. 

Patrick Gladh: "Den bästa kompetensen"

Att tjänster i offentlig sektor annonseras ut offentligt handlar dels om öppenhet men också om att garantera att alla offentligt betalda tjänster ska gå till rätt person med rätt kompetens.

Inte genom vänskapsband eller släktskap.

– Det är för att vi verkligen ska få den bästa kompetensen vid varje anställning. Det här är verksamheter som styrs av de allmänna. Det får inte finnas misstanke om att vi gör detta med någon form av oegentligheter i verksamheten. 

GT har varit i kontakt med konsulten som varit förhindrad att ställa upp på en längre intervju. Konsulten beskriver Rüddi Porsgaard som en person denne känner till från församlingslivet, men inte mer, och enligt konsulten finns det inte någon bekantskap utöver detta privat.