Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Toppolitikern Kjell begärde dubbla arvoden - 31 gånger

Kjell Johansson, S, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Lilla Edet. Foto: Lilla Edets kommun
Carina Andersson, C, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Lilla Edet. Foto: Centerpartiet
Michael Grönlund, M, tidigare vice ordförande i utbildningsnämnden i Lilla Edet. Foto: MODERATERNA
Tommy Nilzén, MP, kommunpolitiker i Lilla Edets kommun. Foto: LILLA EDETS KOMMUN
Paulina Svenungsson, C, kommunpolitiker Lilla Edet. Foto: Lilla Edets kommun
1 / 8

En serie toppolitiker i Lilla Edets kommun har kvitterat ut, eller försökt få ut, dubbla arvoden för sina politiska uppdrag.

En av dem är ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Kjell Johansson, S, som 31 gånger begärt dubbla arvoden.

Och han skyller på arvodesregler han själv varit med och beslutat om.

– Reglerna är så väldigt otydliga att det har blivit lite tokigt, säger Kjell Johansson.

I grunden är principen ganska enkel. Den som har en fast månadsersättning som ordförande eller vice ordförande i en nämnd kan inte samtidigt kvittera ut timarvode för de möten han eller hon går på i samma nämnd.

På samma sätt kan en anställd inom hemtjänsten i regel inte få en månadslön och samtidigt begära engångsersättning för varje åldring denne sköter om.

Men precis så har det gått till i många fall – och under flera år – bland toppolitikerna i Lilla Edet. Det visade en stickprovskontroll som revisionsbyrån PWC gjort och som presenterades i en revisionsrapport nyligen.

Begärde dubbla ersättningar 31 gånger

GT:s djupare granskning av arvodesutbetalningarna till toppolitiker i Lilla Edet visar att bristerna har varit större än tidigare varit känt. Fem politiker, med post som ordförande eller vice ordförande i tunga kommunala nämnder har fått dubbla arvoden utbetalat. 

Men ännu fler har begärt dubbla ersättningar som stoppats av kommunens administration vid de rutinmässiga kontroller som görs före utbetalningar.

 

LÄS MER: Tips avslöjade politikers otillåtna arvoden i Lilla Edet

 

Ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Kjell Johansson (S) har under en elvamånadersperiod – från augusti 2016 fram till juni 2017 – begärt ersättningar för 31 möten i den egna nämnden som han inte var berättigad till.

Det rör sig om 20 457 kronor i felaktigt arvoden. Av dessa slank sju utbetalningar om totalt 4 390 kronor igenom administrationens kontroll och betalades ut till Kjell Johansson. Något som upptäcktes av kommunen först långt senare.

Kjell Johansson, S, Lilla Edet Foto: Lilla Edets kommun

"Otydliga regler"

– Reglerna är så väldigt otydliga att det har blivit lite tokigt där, säger Kjell Johansson som också sitter i kommunfullmäktige sedan flera år. 

Du har ju själv som kommunfullmäktigeledamot varit med och beslutat om de här reglerna, borde du inte känna till dem?

– Ja visst är det så. Man är med lite för mycket och andra säger saker till en, men det finns inga undanflykter. Det har blivit fel helt enkelt.

Kjell Johansson har själv skrivit under sina arvodeshandlingar och vice ordföranden i samma nämnd Centerpartisten Carina Andersson har godkänt, attesterat.

 

LÄS MER: Politiker tjänar 57600 för en dags arbete

 

Centerpartisten Carina Andersson gick själv igenom sina arvoden och fann fel. Foto: Centerpartiet

Fick muntliga besked

Carina Andersson, C, är också en av de som fått dubbla arvoden utbetalt. Detta vid fem tillfällen. Utöver det har hon begärt men fått nekat en felaktig utbetalning.

Hennes arvodeslistor har ordföranden Kjell Johansson i sin tur godkänt, attesterat.

– Det är självklart beklagligt och jag tycker det är pinsamt att jag gjort det. Jag visste verkligen inte om att man inte fick ut sammanträdesersättning då jag varit på aktiviteter som legat utanför Lilla Edet. 

Jörgen Hellman, riksdagsledamot och vice ordförande i Lilla Edets kommunala revision beskriver arvodessystemet som "anmärkningsvärt". Foto: SVEN LINDWALL

Carina Andersson säger att hon fått muntligt besked om att hon var berättigad till de extra ersättningarna, vilket visat sig vara fel.

– Nu i efterhand var det väldigt olyckligt att jag inte läste reglementet själv.

I september drogs 6 255 kronor från hennes lön för felaktigt utbetalda arvoden och mejlväxling med kommunen visar att hon under sommaren själv gick igenom sina listor och rapporterade in felen.

Revisionen nåddes av rykten

Några månader tidigare, i maj, hade Lilla Edets kommunala revision fått uppgifter om att det fanns brister i politikernas rapportering av arvoden. En information som nådde flera politiker som då själva gick igenom sina listor. 

– Det var en massa rykten om att det inte fungerade så bra, de här rutinerna och då valde vi att ge PWC i uppdrag att titta på rutinerna, säger Jörgen Hellman, riksdagspolitiker för S och vice ordförande för revisionen. 

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt 2017 att kommunen har så dåliga regler och dåliga rutiner runt detta. Det känns som att det är tio-tjugo år för gamla rutiner. Det är inte så enkelt för en sekreterare när det kommer politiker och lämnar över. 

Om den enskilde politikerns ansvar säger han:

– Regler måste följas. Det är kommunfullmäktige som har fattat de reglerna och då ska de följas.

Michael Grönlund, M, menar att den som granskade hans arvodeblanketter inte gjort sitt jobb. Foto: / MODERATERNA

Skyller på lönekontoret

De fem toppolitikerna som fastnat i granskningen har - eller kommer enligt muntliga utfästelser - betala tillbaka de felaktigt utbetalda arvodena till kommunen.

Utöver Kjell Eriksson och Carina Andersson rör det sig om:

■ Michael Grönlund (M), vice ordförande i utbildningsnämnden som fram till att han avgick i januari 2016, har krävts på 1 215 kronor, för ett sextimmarsmöte som betalats ut felaktigt. Han har också begärt dubbel ersättning för ytterligare ett möte där utbetalningen stoppades tidigt.

Han bollar över ansvaret på de inom kommunens administration som haft till uppgift att kontrollera hans begärda arvoden.

– Man kan konstatera att den som granskat den här listan inte gjort sitt jobb.

Samtidigt är det ju du själv som fyllt i att du ska ha arvode?

– Ja, jag skulle ha gjort ett streck och gjorde ett kryss. Jag har gjort ett fel där. Jag har inte mer att tillägga för jag har slutat med politiken.

"Satte ett kryss i stället för ett streck"

■ Paulina Svenungsson (C), vice ordförande i Individnämnden, har begärt dubbla arvoden vid två tillfällen, varav ett betalats ut och kommer återbetalas mot slutet av året.

– Jag hade av misstag satt ett kryss på arvodesraden i stället för ett streck. Jag fick veta om det först nu.

■ Tommy Nizén (MP), vice ordförande i Omsorgsnämnden, har vid sju tillfällen fått ut dubbla ersättningar. 

– Det har blivit fel och jag ber om ursäkt för att det blir fel, säger han och menar att han aldrig haft för avsikt att begära några extra arvoden.

Tommy Nizén har använt en gammal arvodesblankett från en helt annan förvaltning och där skrivit ner vilken tid mötena pågått mellan, vilket blivit grund för utbetalning av sammanträdesarvoden.  

– Mitt fel är att jag inte kollat lönespecifikationen egentligen, den har hamnat i lådan när den kommit, säger han och uppger att han kommer betala tillbaka summan på 2754 kronor.

Krav på digitala system

Ytterligare ett par politiker med ledande positioner har i enstaka fall begärt ut – men inte fått – utbetalt felaktigt ansökta arvoden.

Lilla Edets kommun har via sin hemsida bara angett de faktiskt utbetalda beloppen, inte de större summorna där politiker begärt dubbla arvoden men stoppats i ett tidigare läge: "Kommunledningen gör bedömningen att felaktigheterna uppkommit oavsiktligt och genom missförstånd om hur arvodesbestämmelser och arvodesblanketter ska tolkas".

Kommunen kräver tillbaka 15 380 kronor från de fem toppolitikerna enligt deras egen redovisning.

– Vi förutsätter nu från revisionen att kommunen skaffar ett digitalt system som är lättövervakat, säger Jörgen Hellman, vice ordförande vid Lilla Edets revision.