Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Toppolitikern fick jobb på skola – av sin rektorsvän

Özgür Tasbas lämnade i våras Miljöpartiet med buller och bång – nu får han ett toppjobb i egna stadsdelen.
Foto: Pressbild Miljöpartiet
Gärdsåsskolan i Kortedala är en grundskola som expanderar snabbt. Nu rekryterar rektorn stadsdelens ledande politiker som intendent.
Foto: Daniel Olsson

Politiske vilden och toppolitikern i Östra Göteborg, Özgür Tasbas (-), höll i ordförandeklubban då besluten om Gärdsåsskolans framtid fattades.

Fem veckor senare ansökte han – och fick – tjänsten som intendent med plats i ledningsgruppen för samma skola.

Bakom rekryteringen står hans vän och tidigare arbetskollega: Gärdsåsskolans rektor Robert Svensson.

– Det är väl jättepraktiskt, säger Özgür Tasbas, i dag aktiv i det lokala uppstickarpartiet Demokraterna.

Den 21 maj i år utlyste stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg en tjänst som intendent vid Gärdsåsskolan – en skola för barn i årskurs 4-9 – i samma område av staden. Det rör sig om en tjänst direkt under rektor med plats i skolans ledningsgrupp.

Nu kan GT avslöja att tjänsten går till samma person som bara några veckor tidigare höll i ordförandeklubban då avgörande beslut om Gärdsåsskolans framtid fattades av stadsdelens politiker: Stadsdelsnämnden i Östra Göteborgs egen ordförande Özgür Tasbas (-).

Umgås privat

Samtidigt kan GT berätta att rektorn på Gärdsåsskolan som själv höll i rekryteringsprocessen, intervjuade och valde ut Tasbas bland elva sökande, är tidigare arbetskamrat och umgås privat med toppolitikern.

Özgür Tasbas valdes in på Miljöpartiets lista förra valet, men lämnade i våras partiet för det nya Göteborgspartiet Demokraterna. Samtidigt behöll han sina uppdrag som kommunfullmäktigeledamot och stadsdelsnämndsordförande.

Demokraterna

Ett nytt lokalt parti under ledning av tidigare moderaten Martin Wannholt som i senaste opinionsundersökningarna placerar sig som Göteborgs största parti.


Partiet samlar flera avhoppare från andra partier och förenas i kritiken mot det stora infrastrukturprojektet Västlänken och de många skandalerna i Göteborgs kommun.

Han säger att han varken ser några problem med kopplingen till sitt politiska uppdrag eller relationen till sin nya chef, som han uppger bara varit på en yrkesmässig nivå.

– Du, de flesta jobb i Sverige tillsätts ju genom att man har koll och kanske jobbat och känner till varandra. Det är väl jättepraktiskt? säger Özgür Tasbas.


LÄS MER: Beskedet: Özgür Tasbas lämnar Miljöpartiet


Är det inte skillnad med en skattefinansierad verksamhet, där är det väl inte kontakter utan meriter som ska avgöra?

– Man ska väl känna till att man kommer överens och vet hur den andre är, det är väl jättebra. Det är väl bra att jag vet vem han är, han vet vem jag är, då funkar vi.

Vägg i vägg med rektorn på Gärdsåsskolan har Özgür Tasbas redan fått sitt kontor.
Foto: Daniel Olsson

Bröllopsfest med chefen

Özgür Tasbas och rektorn Robert Svensson har delat arbetsplats: dels på Angeredsgymnasiet, dels under två säsonger med kommunens sommarskola.

Men deras relation stannar inte vid att vara arbetskolleger. Det medger Robert Svensson själv då vi möts på hans kontor på skolan vid Kortedala torg, vägg i vägg med vad som ska bli Tasbas kontor.

Det visar sig att de båda även umgåtts privat genom åren. Bland annat närvarade Özgür Tasbas med fru som gäst vid Robert Svenssons bröllop häromåret.

– Vi känner varandra. Vi umgås privat ibland, absolut, men när jag tillsatte honom och tog det beslutet var det utifrån att hans cv, hans personliga brev och intervjuerna där var bättre än de andra, säger Robert Svensson och berättar att de då och då träffas utanför arbetet för att diskutera gemensamma intressen som skola, sport och IT.

På en direkt fråga om det inte är så att de är att betrakta som mer än arbetskolleger, snarare att man är vänner, säger han:

– Vi är vänner ja.

Gärdsåsskolan i Kortedala är en grundskola som expanderar snabbt. Nu rekryterar rektorn stadsdelens ledande politiker som intendent.
Foto: Daniel Olsson

Delikatessjäv

I en handbok om jäv och mutor som regeringskansliet förra året tog fram åt anställda och ledare inom offentlig verksamhet beskrivs hur en person som är "vän eller ovän med någon som är part eller har intressen i ärendet", kan betraktas som jävig. Liknande formuleringar finns både i kommunallagen och i Göteborgs stads eget regelverk, där det beskrivs som så kallat delikatessjäv.

Ställd mot jävsbestämmelserna säger rektorn Robert Svensson att han känner till dem men ändå valde att sköta rekryteringsprocessen själv, men först efter att ha informerat två överordnade chefer, bland annat uppgiften om vänskapen med Özgür Tasbas. 

De två överordnade cheferna känner inte igen sig i beskrivningen. Både förnekar bestämt att de skulle känt till att rektorn och politikern hade en vänskapsrelation på den nivå som nu framkommit.

När GT återkommer till Özgür Tasbas säger han att han känner många av stadens lärare, inte bara Robert Svensson.

– Jag har jobbat som lärare i 14 år, i kommunen sedan elva år. Jag känner i princip alla matte- och kemilärare, de flesta geografi- och fysiklärare i Göteborg. Säg ett namn, så känner jag den personen. 


LÄS MER: Özgür Tasbas rasar mot nya skolan utan klassrum


Har du varit på bröllop även hos dem?

– Jag har varit på bröllop hos flera kolleger. Bröllop bjuder man kolleger till.

Intendenttjänsten utlystes kort efter att Özgür Tasbas genom sin roll som ordförande i stadsdelsnämnden var med och beslutade om ett så kallat inriktningsbeslut gällande Gärdsåsskolans framtid. 

Fattade framtidsbeslut om skolan

Rektor och övrig personal på skolan har engagerat sig för att göra om skolan till ett så kallat intraprenad, vilket skulle ge skolans personal mer makt och inflytande över den egna verksamheten. Något som Özgür Tasbas är och har varit en stark anhängare av.

– Jag står bakom intraprenad, jag driver för intraprenad, jag vill ha fler intraprenader. Jag gör allt i min makt för att göra intraprenad till ett framgångsrikt koncept som lyckas, säger Özgür Tasbas och menar att hans egen erfarenhet av att arbeta på en annan intraprenadskola, Angeredsgymnasiet, spelat in vid rekryteringen: 

– Det är klart att de vill ha någon med intraprenaderfarenhet, säger Tasbas.

Med den nya tjänsten får Özgür Tasbas ett lönepåslag på 4 000 kronor. Han vill lyfta fram att det klartecken som nämnden gav Gärdsåsskolan tidigare i år inte är det slutgiltiga beslutet. 

Den nya Grundskolenämnden väntas fatta alla de slutgiltiga ekonomiska besluten senare i år. Efter den 1 juli är det också under Grundskolenämnden som alla stadens skolor ligger.


Fakta: Gärdsåsskolan

Gärdsåsskolan är en grundskola för årskurserna 4-9, vid Kortedala torg i Göteborg.

Rektorn har varit drivande bakom en process att göra skolan till ett så kallat intraprenad, en självstyrande enhet inom kommunens verksamhet. Det har beskrivits som en friskola med kommunen som huvudman. 

I april fattade Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg ett första beslut, ett så kallat inriktningsbeslut, som gav klartecken till skolan att påbörja förberedelserna inför att skapa en organisation som kan styra intraprenadskolan. Det är första gången som nämnden bifaller en sådan ansökan från en skola. Ett nej hade inneburit stopp på omvandlingen. 

Slutgiltigt beslut fattas av Grundskoleförvaltningen, troligtvis senare i år.

Tillägg 190523: Hösten 2018 utredde Stadsdelen Östra Göteborg frågan om jäv ur strikt arbetsrättsligt perspektiv. Slutsatsen var att formell grund för jäv inte fanns utifrån ett vänskapsperspektiv mellan rektor och Tasbas, men att: ”Utredningen visar att det kan finnas kompetensbrist inom organisationen kring vad som är jäv och hur man bör agera vid risk för jäv.”