Tjänsteman stängs av – utreds för band till HA-knuten klubb

En tjänsteman vid Lidköpings kommun har stängts av och utreds för band till en MC-klubb som polisen beskriver som del av kriminellt nätverk.
Foto: Daniel Olsson
Lojalitetsmärket ”Diamond Patch” som signalerar bärarens stöd åt Hells Angels.
Foto: Polisen

En tjänsteman med aktiv roll i arbetet med alkoholtillstånd i Lidköpings kommun har stängts av. 

Personen utreds internt om kontakter med mc-klubben Cults MC. 

Avstängningen sker bara några veckor efter att GT avslöjat hur presidenten i samma klubb – som står nära Hells Angels – driver en kedja restauranger med alkoholtillstånd i Lidköping. 

Tjänstemannen var tidigt aktiv i kommunens arbete med de uppgifter som kom fram om mc-presidenten och dennes alkoholtillstånd.

– Det är ett arbete som pågår internt härinne, så det kommenterar jag inte, säger Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef i Lidköping.

Efter GT:s avslöjande om en storkrögares band till Hells Angels inledde flera kommuner i september tillsyn av alkoholtillståndet på mannens restauranger. 

Både Karlskoga och Skövde kommuner startade redan samma dag en utredning om krögarens lämplighet. 

Men i storkrögarens hemkommun Lidköping hände först inget. Där har kommunen under flera år varit storkund på mc-mannens krogar och bland annat bjudit internationella gäster till bords i hans restaurang – belägen mittemot kommunhusets entré. 

Väntade tre veckor med tillsyn

Först tre veckor efter att det stod klart att krögaren inte bara hade nära vänner inom Hells Angels, utan också bar Hells Angels lojalitetsmärke på bröstet, beslutade Lidköpings kommun att inleda en tillsyn. 

Nu har en tjänsteman på Lidköpings kommun, som var aktiv i arbetet med att undersöka uppgifterna om krögarens band till Hells Angels, stängts av. 

Detta efter att det framkommit uppgifter om att tjänstemannen har en privat relation till en mångårig medlem i just Cults MC. 

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef i Lidköping, lägger locket på om utredningen mot tjänstemannen. 

– Det är ett arbete som pågår internt härinne, så det kommenterar jag inte.

Stängdes av

På en direkt fråga vill Mona Wrethman inte kommentera huruvida den aktuella tjänstemannen är i tjänst eller ej – eller om personen stängts av. Trots att det är en uppgift som är offentlig. 

– Jag kommenterar inte det. 

På frågan om tjänstemannen jävat ut sig från diskussioner som rört MC-presidentens alkoholtillstånd eller från de diskussioner kommunen haft med polisen i frågan, svarar Mona Wrethman: 

– Jag kan inte svara på de frågorna. Jag kommenterar inte det. Det är ett arbete som pågår internt.

Men GT kan nu avslöja att tjänstemannen stängdes av den 5 oktober – mot den fackliga organisationens vilja. Motiveringen är den pågående utredningen. I ett första beslut gäller avstängningen till och med den 19 oktober. Därefter kan avstängningen förlängas efter behov. 

Beslutet om avstängning fattades av Urban Olsson, förvaltningschef vid Samhällsbyggnad i Lidköpings kommun. Han berättar att han kommer få besked i nästa vecka om hur man ska fortsätta agera.

– Jag har inte fått några exakta rapporter. Det kommer jag få i början av nästa vecka. Avstängningen gäller till och med 19 oktober, säger han.

Formellt är det Mona Wrethman som fattat beslutet om tillsyn och varit formellt angiven som handläggare i Lidköpings ärende om mc-mannens restauranger. 

– Jag handlägger ärendet och är ansvarig för ärendet, säger Mona Wrethman.

Daniel Reljanovic, krogägaren som bland annat driver restaurang i Lidköping.

Tog initiativ till samarbete

Men i tjänstemannens mejlkorrespondens framgår det att denne varit klart aktiv under i vart fall den inledande granskningen av alkoholtillstånden – efter att uppgifterna om krögarens band till Hells Angels kommit fram. 

Bland annat har tjänstemannen i tjänsten utbytt information med en kollega i Skövde kommun om hur de bedömer läget på MC-presidentens restauranger. 

Samt huruvida mc-västar synts till på restaurangerna. 

De har även delat information om hur ägarförhållandena förändrats efter vår publicering. MC-presidenten valde omedelbart efter den att träda tillbaka från styrelse och ägande i restaurangerna. 

Lämnade alla uppdrag

I ett annat mejl föreslår tjänstemannen också att samarbetet om hur man ska agera i frågan om MC-presidentens alkoholtillstånd ska utvidgas till att också gälla fler kommuner. 

”Tänkte på att vi kanske skulle samarbeta även med Karlskoga?”, skriver tjänstemannen till sin kollega i Skövde.

”Vi kan väl ta en diskussion, så vi skickar samma fråga”, fortsätter tjänstemannen i ett senare mejl. 

En av kollegerna i grannkommunen som arbetar med tillsynen av MC-presidentens restauranger uppger att hon uppfattat den avstängde tjänstemannen som ansvarig från Lidköpings kommuns sida, och därför delat informationen om ärendet. Och hon hade tidigare i veckan inte blivit informerad om avstängningen. 

Den avstängde tjänstemannen själv har inte velat kommentera relationen. Frågor om tjänstemannen har jävat ut sig i frågor rörande MC-klubben eller informerat arbetsgivaren om relationen har besvarats med ”inga kommentarer”.  

”Visat extra lojalitet”

I sociala medier har tjänstemannen i närtid lagt upp bilder på sig själv i mc-klubbmedlemmens bil. Tillfrågad om bilderna uppger tjänstemannen att de sedan ett halvår tillbaka inte har någon privat relation och att bilderna är från ett tidigare tillfälle. 

På en direkt fråga till tjänstemannen om denne varit i Cults MC:s lokaler, blir svaret:

– Inga kommentarer. 

Cults MC har under senare år närmat sig Hells Angels-miljön. Ett avgörande steg togs tidigare under året då klubben tilldelades Hells Angels lojalitetsmärke, Diamond patch: en röd kvadrat ställd på högkant och texten ”Support 81 Sweden”. 

Enligt en rapport från polisens centrala underrättelseorgan NOA delas märket ut av Hells Angels till enskilda personer och andra mc-klubbar ”som visat extra lojalitet eller på annat sätt ställt upp för organisationen”. 

Polisen: ”Ingår i ett kriminellt nätverk”

– Det är ett förtroende, det ska jag inte sticka under stol med, kommenterade Cults MC:s president Danijel Reljanovic det nya märket på västen. 

Alla klubbens medlemmar bär nu märket på bröstet. 

När polisen i juli stoppade en av klubbens dåvarande medlemmar i Lidköping skriver de i polisrapporten att de söker igenom bilen då medlemmen ”ingår i ett kriminellt nätverk, Cults, som är en undergrupp till Hells Angels MC”.

Vid förarsätet fann polisen den gången en kniv.