Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Svensken stred för IS - fick barnbidrag från staten

Michael Skråmo åkte ner med sin familj till Syrien. Barn- och bostadsbidrag fortsatte betalas ut tills Försäkringskassan åtta månader senare kastade ut dem ur socialförsäkringssystemet.
Michael Skråmo har flera gånger vädjat till svenska muslimer att ansluta sig till IS i Syrien.
I över två år har Michael Skråmo och hans familj bott i krigets Syrien. Hustrun har meddelat myndigheterna att hon troligen aldrig kommer hem igen.
I över två år har Michael Skråmo och hans familj bott i krigets Syrien som anhängare till terrororganisationen IS. Hustrun har meddelat myndigheterna att hon troligen aldrig kommer hem igen.
Terrorforskaren Magnus Ranstorp menar att fallet med Michael Skråmo visar att det finns en lucka i systemet som borde stängas.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Den svenske IS-jihadisten Michael Skråmo, 31, åkte med sin fru och fyra små barn till krigets Syrien.

Där är han en av den islamistiska terrorns beväpnade propagandister.

Samtidigt har staten fortsatt betala ut både barn- och bostadsbidrag till familjen.

Bara barnbidraget med flerbarnstillägg gav familjen över 5000 kronor varje månad första tiden på IS-kontrollerat område - mycket pengar på plats.

Det var i augusti 2014 som Michael Skråmo lämnade Göteborg och Sverige. Med sig hade han sin fru och deras fyra små barn.

Från Turkiet tog de sig över gränsen in till det krigshärjade Syrien.

Och där, från staden Raqqa, har Michael Skråmo kommit att bli en av IS-rörelsens propagandister på plats. Gång på gång har han uppmanat sympatisörer hemma i Sverige att följa honom i spåren ner.

Han har flera gånger poserat med kalasjnikovs och pistol - även tillsammans med sina barn - och uppgett att han deltagit i strider.

– Islam handlar om uppoffring, vad kan du offra för islam?, frågade sig Skråmo i en propagandafilm från Syrien där han gråtandes, klädd i militärkläder och med kalasjnikov på ryggen, vädjade till muslimer i Sverige att ta sig ner och ansluta sig till IS-bygget. 


LÄS MER: Svenske IS-krigarens gråtande videovädjan 


Utbetalning av barn- och bostadsbidrag

Nu kan GT avslöja att Michael Skråmos familj fått barn- och bostadsbidrag utbetalt från Försäkringskassan under tiden i Syrien. Formellt är det frun som varit berättigad till bidrag då hon har ensam vårdnad om barnen. 

I ett beslut från Skatteverket som vi har tagit del av, och som skickats ut till Michael Skråmos sista folkbokföringsadress i Göteborg mer än ett år efter att han lämnat landet, går att läsa:

"Försäkringskassan har stoppat utbetalningarna av barnbidrag och bostadsbidrag för dina barn."

Försäkringskassan kan inte av sekretesskäl kommentera enskildas bidragsutbetalningar med hänsyn till sekretess. Inte heller om eller när bidrag dras in.

Men vi får veta att Försäkringskassan först åtta månader efter att familjen åkt ner till Syrien, den 21 april 2015, fattade ett beslut om att avregistrera familjen från det svenska socialförsäkringssystemet. Det innebär att en person stängs ute från många av de bidrag, försäkringar och ersättningar som alla fast boende i Sverige har rätt till, däribland barn- och bostadsbidrag men också föräldrapenning.

Skälet för beslutet var utflyttning från Sverige.

Johan Talvik är enhetschef vid Försäkringskassans kontrollverksamhet i Västra Götaland och Halland och kan bara kommentera det hela generellt: 

– Det är ofta så att vi får uppgifterna om att någon till exempel lämnat landet i efterhand. Då gör vi en utredning och fastställer då en tidpunkt där vi inte längre bedömer att de omfattas av socialförsäkringen, säger Johan Talvik.

"Folkhemmets kvarnar mal på"

I det här fallet har Försäkringskassan i efterhand gjort bedömningen att familjen lämnade Sverige den 1 september 2014 och att de därefter inte borde vara en del av landets socialförsäkringssystem.

– Har man då uppburit ersättning så ställs krav på återbetalning av det som betalats ut efter den datumen, säger Johan Talvik.

Bara barnbidraget med flerbarnstillägg gav en fyrabarnsfamilj förra året 5814 kronor i månaden. Bostadsbidragets nivå avgörs i sin tur av en mängd olika faktorer såsom familjens inkomst och lägenhetshyran. 

Som längst kan utbetalningarna ha pågått under åtta månader av familjens första tid i Syrien, från det att de kom dit till att Försäkringskassans utredning var klar och beslut fattades. 

Men även om nu familjen skulle vara återbetalningspliktig är utsikterna att få tillbaka några pengar från en person som lämnat landet små.

– Tyvärr är det så att möjligheten att få tillbaka det som en person tagit med sig retroaktivt är ganska liten, säger Johan Talvik men utan att påstå att det skulle vara omöjligt. 

– Folkhemmets kvarnar mal på. Kommer personen tillbaka till Sverige har vi möjlighet att ställa krav på återbetalning.

Terrorforskaren vid Försvarshögskolan Magnus Ranstorp menar att det inträffade visar att det finns luckor i systemet.

Svagheter i systemet

– Det blottar hur svagt systemet kanske är i kontrollmekanismen. Michael Skråmo har varit en av de mest kända fallen av IS-sympatisörer under ganska lång tid. Här borde ju polisen eller någon omedelbart ryckt i snöret och informerat alla myndigheter om att de åkt ner, säger Magnus Ranstorp.

Han menar att det går att leva ganska gott för en IS-anhängare på pengar från Sverige. Bara barnbidraget på över 5000 kronor i månaden är betydligt mer värt för den som lever i de av IS ockuperade områdena. 

Ranstorp lyfter fram att det redan i dag finns samarbeten mellan olika myndigheter, som till exempel skatteverket, polisen och säkerhetspolisen.

Men han menar att det borde bli ännu mer av samarbete så den här typen av beslut kan fattas snabbare.

–  Det man behöver göra egentligen är ju att jacka ihop systemen och dra i snöret då man vet att någon har åkt ner. Det handlar om att det finns individer som utnyttjar systemet. Hur snabbt kan man sätta stopp för det? Det är det viktiga. Det borde egentligen vara ett regeringsuppdrag att se över systemet, inte bara mot IS utan också mot organiserad brottslighet.   

Länsade bankkonton

Magnus Ranstorp känner igen liknande historier från utlandet. 

Familjen har också andra skulder i Sverige. Det är inte ovanligt att IS-resenärer skuldsätter sig kort före resan ner. Många har tagit lån för att finansiera resan och den första tiden i Syrien.

Michael Skråmo har obetalda hyresskulder på 61842 kronor till sin tidigare hyresvärd i Göteborg medan hustrun har en mindre skatteskuld. 

Ett försök att utmäta kvinnans egendomar har gjorts men kronofogdens utredning visar att alla bankkonton är länsade.

Vi har sökt både Michael Skråmo och hans hustru. Men utan resultat.

Men i ett mejl som hustrun har skickat till Göteborgs tingsrätt i april i år då ett inkassobolag stämt henne för obetalda räkningar föreslår hon de svenska myndigheterna att låta henne vara. 

"Kan ni bara lägga ner allt"

Hon har ändå ingen avsikt att komma tillbaka till Sverige och göra rätt för sig:

"För att göra det enkelt för er så behöver ni inte skicka mer papper till mig jag är inte i svergie och kommer nog alldrig i mitt liv komma tillbaka . . så för er egna skull kan ni bara lägga ner allt ;)", skriver kvinnan till Göteborgs tingsrätt.


Fakta: Socialförsäkringssystemet

Det svenska socialförsäkringssystemet ger alla som bor i landet stadigvarande rätt till ett paket med förmånader. 

Den som har barn har rätt till föräldrapenning och barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Den som är pensionär kan ha rätt till bostadstillägg och garantipension med mera. 

Flyttar en person från landet i syfte att inte återvända eller under en längre tidsperiod kan Försäkringskassan besluta om att avregistrera personen från socialförsäkringssystemet. En följd av det är att bidrag och andra förmåner som baseras på stadigvarande boende dras in.

Visar det sig att personen inte anmält flytt och fått utbetalt bidrag de inte är berättigade till blir återbetalningsskyldiga. Polisanmälan kan också göra om oriktiga uppgifter lämnats.