Svensk kultur som recept för integration

Andrea Jovell.
Foto: Privat

Spelar det någon roll om vi tar i hand när vi hälsar eller inte? För att besvara detta får vi först ställa oss frågan om det finns något som kan kallas för en svensk kultur, med innebörden hur vi är och vill vara mot varandra, värderingar, erfarenheter och referensramar som binder oss samman.

Själva ordet kultur betyder odling, bildning. Kultur kan beskriva en grupps tankar och handlingar, definierat av 1800-talets etnologer och socialantropologer.

Efter många år som vd och ägare för en PR-byrå i Jämtland bland entreprenörer och småföretagare flyttade jag åter till Göteborg och fann i Centerpartiet tydliga värderingar och en egen kultur som svetsade samman, en kultur jag som medlem hade att förhålla mig till. Här rymdes företagande, mångfald och miljö. Idag är jag ordförande i Götacentern och har lett arbetet att ta fram Centerpartiets värderingsbaserade vision för Göteborgs Stad.


Till statsministerns konferens i vintras om arbetsmarknad och flyktingar kom folk från departement, kommun och företag. Även om målet är detsamma tycks det som om statsministern och jag ser ganska olika på det här med en svensk kultur. Och vad vi kan ha den till. På konferensen visades budskapet att invandring inte är något nytt, att vi alla är en konsekvens av invandring och att det inte finns en inhemsk svensk kultur.


Detta kan jag inte hålla med om. Det är för att det finns en kultur som binder oss samman, sociala beteenden vi accepterar som vi reagerar så starkt på beteenden som bryter mot denna kultur. Att komma som nyanländ och lära sig Sveriges kultur är lika angeläget som att lära sig språket. Hur ska man annars kunna bli den del av det svenska samhället? Gigantiska företag som Google, Apple och Ikea styr med tydliga värderingar och genererar fantastiska resultat när värderingarna görs tydliga – men landets statsminister tycks blunda för att det finns svenska värderingar och med detta en svensk kultur.

Min slutsats är att Sverige har en svensk kultur och den kulturen består av gemensamma befintliga normer och värderingar. Att känna till och leva efter dessa skapar tillit människor emellan, bygger ett socialt kapital och ett tryggt samhälle där alla får plats.


Så nästa gång vi pratar vardag och integration låt oss göra våra värderingar kända. Låt oss berätta vad vi är stolta över, vilka värderingar vi menar bär samhället. Den som får kunskap om rådande kultur kommer då lättare kunna identifiera sitt eget beteende. Ska då alla göra och vara likadana? Nej men med kunskap om rådande kultur blir det enklare att berätta varför man beter sig annorlunda och att avsikten är en annan än att kränka. Att bejaka att det finns en svensk kultur i dag kan vara receptet för integration i morgon.


Andrea Jovell, kommunikationskonsult