Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Storvarsel på Volvo – tusentals får sluta

Volvo Cars fabriker i Torslanda, Göteborg.
Foto: HENRIK JANSSON
VD Martin Lundstedt utanför Volvos huvudkontor i Göteborg.
Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Inom kort förlorar tusentals västsvenska tjänstemän jobben. 

Förhandlingarna kring varslen på Volvo Cars och AB Volvo är långt gångna. Det handlar om cirka 2 500 tjänstemän som kommer få sluta på de båda storbolagen.

– Vi är klara med förhandlingarna kring den nya organisationen, uppger fackliga förhandlare på båda bolagen.

Totalt har nu över 100 000 varsel gjorts i Sverige under 2020.

För landets två största företag, Volvo Cars och AB Volvo, handlar nedskärningarna om två saker som sammanfaller just nu:

Minskad försäljning till följd av Coronapandemin.

En omställning inför framtiden med framför allt elektrifieringen av fordonen som tillverkas kräver ny kompetens. Tusentals ingenjörer ska omskolas eller tvingas sluta.

Las-listan klar denna månad

I slutet av april varslade Volvo Cars 1 300 tjänstemän och 300 konsulter i Göteborg och Skövde. 

Under sommaren släppte bolaget resultatet för första halvåret vilket underströk krisen som till stor del förklaras av pandemin.

Man gjorde en rörelseförlust på nästan en miljard, 989 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

– Pandemin har stärkt oss i vår tro på att våra strategiska ambitioner är de rätta, kommenterade Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef, de röda siffrorna.

Med andra ord: antalet anställda måste minska. 

Jörgen Olsson.
Foto: Privat

– Under sommaren har ett antal personer slutat frivilligt, jag vet inte hur många det handlar om. Och nu är vi klara med förhandlingarna kring en ny organisation, uppger Jörgen Olsson, tjänstemannafacket Unionens klubbordförande för Volvo Cars medarbetare.

Nu pågår arbetet med att bestämma vilka som får vara kvar och vilka som tvingas sluta.

– I slutet av denna månad beräknas listan utifrån las vara färdig, säger Jörgen Olsson.

Sagt upp arbetstidsavtalet

Man är ännu inte helt klara med nya organisationen inom Volvo Cars, men är långt gångna i förhandlingarna.

Maria Dagman på Volvo Cars pressavdelning skriver följande om läget: 

”Arbetet kring varslet av 1 300 personer pågår och företaget har satt en övergripande organisationsstruktur. I samband med det varsel som föreligger på tjänstemannasidan har företaget valt att gå ut med frivillighetserbjudanden. Hur många som tackat ja till detta erbjudande och hur många som får lämna företaget kan vi inte kommentera förrän i början av oktober eftersom processen ska vara klar i slutet av september.” 

Volvo.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

Några varsel för fabriksarbetarna är inte lagda. Däremot har företaget aviserat en taktsänkning och sagt upp arbetstidsavtalet. 

– Det löper fram till 31 januari 2021. Företaget anser att det är för dyrt, säger Glenn Bergström, verkstadsklubbens ordförande.

På hemsidan skriver verkstadsklubben: 

”I spåren av krisen i samband med Covid-19 har försäljningen minskat och företaget drar nu i handbromsen för att dra ner kostnaderna. Först ut var ett varsel på tjänstemannasidan och nu aviseras även tuffa besparingskrav i produktionen.”

Pandemin har påverkat

Läget är ungefär likadant på AB Volvo som i mitten av juni varslade 4 100 tjänstemän. Av dessa arbetar 1 250 i Sverige, de flesta i Göteborg.

– Coronapandemin och de globala åtgärderna för att bekämpa denna har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt, sa vd Martin Lundstedt i ett uttalande. 

Även här är varslen på god väg att verkställas.

– Vi är klara med förhandlingarna kring en ny organisation, säger Katarina Strid, ordförande för akademikerföreningen på Volvo Technology, ett av de bolag i koncernen som drabbats.

Man är dock inte klara med ny organisation för hela bolaget ännu.

– Det ser väldigt olika ut inom bolaget. På vissa håll är vi klara, på andra återstår en del förhandlingar innan ny organisation är satt, säger Claes Eliasson på AB Volvos pressavdelning.

Gäller samma numerär som ni gick ut med i juni, att det ska bli 1 250 tjänstemän färre i Sverige?

– Ja, det är den siffra som gäller. 

Också Cevt, Geelykoncernens (majoritetsägare i Volvo Cars och storägare i AB Volvo) utvecklingsbolag, varslade nyligen. Det handlar om 180 tjänster i Göteborg och Trollhättan som ska bort från det Göteborgsbaserade bolaget.

Större framtidstro nu

Volvoföretagen är långt ifrån de enda inom tillverkning som varslat under coronapandemin.

GKN som tillverkar flygmotorer i Trollhättan har varslat 350 medarbetare. Många konsulter och underleverantörer kopplade till storföretagen drabbas hårt.

Över 100 000 varsel har gjorts i Sverige i år. En stor majoritet är kopplade till pandemin. Hårdast drabbade branscher är Hotell- och restaurangverksamhet (18 871), Tillverkning (där Volvobolagen ingår, 15 906), Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (14 593) och Transport och magasinering (12 664).

Västsverige är hårt drabbat. Runt 18 000 har varslats i Västra Götaland sen i mars enligt statistik från VG-regionen. Men den värsta krisen kan vara över.

– Vi kan se i våra undersökningar bland företagen att det ändå råder en större optimism inför framtiden nu än tidigare under pandemin även om vissa branscher ännu har det väldigt tungt.

– För våra två storföretag, Volvo Cars och AB Volvo, handlar det om en gigantisk omställning med framför allt elektrifiering, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska handelskammaren. 

Se mer: