Beskedet efter stormötet: Finns risk för ännu fler ras

Jan Carlsson från räddningstjänsten om raset norr om Göteborg.
Bild från torsdagens avspärrningar vid platsen för raset.
Foto: Linus Olsson.
På onsdagsmorgonen inträffade ett större ras i Kungälv.
Foto: Linus Olsson

Ett och ett halvt dygn efter det kraftiga raset utanför Kungälv höll myndigheter och andra berörda ett stormöte.

Beskeden efter det: Avspärrningarna finns kvar åtminstone fram till fredag och risken för nya ras kvarstår.

– Vi kommer stanna kvar med en styrka, vi vågar inte utesluta ytterligare ras, säger Anna Kylén, insatsledare på Bohus Räddningstjänstförbund 

Raset skedde vid halv tio-tiden på onsdagsförmiddagen i samband med att de pålade för ett husbygge, men den exakta orsaken till raset är oklart. Det är en stor del av en sluttning som rasade ner mot havet på Lökebergsvägen i Lökeberg i de västra delarna av Kungälvs kommun.

– Rasmassorna har gått ut mot vattnet mot stranden, säger Jan Carlsson, stabschef vid räddningstjänsten. 

Det var byggarbetare som larmade och raset skedde i direkt anslutning till flera fastigheter, både åretruntboenden och sommarbostäder.

Jordskredet i Kungälv – detta har hänt

 Larmet kom vid 09.20 om ett kraftigt ras på Lökebergsvägen i Lökeberg i Kungälvs kommun. En lång landremsa på hundra gånger tvåhundra meter med berg och stenstrand drogs ner mot havet.


 Skredet inträffade i samband med att man pålade för ett husbygge. Ingen person kom till skada, men fordon och annat som var inne på området påverkades.


 Ingen person kom till skada, däremot räddades två hundar ur en fastighet.

Två hundar räddades

Räddningstjänsten upprättade stora avspärrningar kring platsen. Lyckligtvis kom ingen person till skada vid raset. 

Ingen har heller rapporterats som saknad. Däremot tog räddningstjänsten om hand om två hundar ur en liten byggnad som började rasa in.

– De satt fast i en mindre byggnad, den hade drabbats lite av raset så vi gjorde bedömningen att det var säkert att gå in och hämta hundarna, säger David Henningberg, insatsledare vid Bohus räddningstjänstförbund.

Räddningsledaren: ”Kollar om raset kommer fortsätta”

Rasade fortfarande på torsdagen

På torsdagsmorgonen var området fortfarande avspärrat.

Enligt Fredrik Johansson, också han insatsledare vid Bohus räddningstjänstförbund, fortsätter det i viss mån att rasa i området.

– Vi har inte vidtagit några åtgärder under natten, men mer massa har rasat ner, säger Fredrik Johansson.

Karin Odén, geotekniker och tjänsteman i beredskap vid SGI, Statens geotekniska institut, konstaterade att ”det är farligt att röra sig” på platsen.

– Det är svårt att säga i nuläget vad som var den direkta orsaken. Det har regnat mycket så det är mycket vatten i marken, det är ett område med dålig stabilitet. Entreprenören höll på med stabilitetshöjande åtgärder för att förbättra inför byggnation när det här inträffade, så man var ju medveten om förhållandena, säger hon.

Angående de fortsatta rasen menar Karin Odén att det var att vänta.

– Vi misstänkte att det skulle fortsätta rasa. Det är väldigt höga och branta slänter inåt land, för höga för att jordens styrka ska klara av det. Det kommer att fortsätta skreda tills jorden nått jämvikt.

Beskedet efter mötet

Senare under eftermiddagen torsdagseftermiddagen hölls ett möte med kommunen, räddningstjänsten och SGI.

– Vi har kommit fram till att hålla kvar en räddningstjänststyrka på platsen, så tar vi ett nytt möte i morgon. För att se om vi ska lämna över till husägarna eller inte, säger Anna Kylén, insatsledare på Bohus Räddningstjänstförbund, efter det.

I dagsläget är ett område på 500x500 meter avspärrat. 

– Vi vågar inte utesluta ytterligare ras, så vi har genom SGI valt att vara kvar på platsen samt ha kvar avspärrningarna, säger Anna Kylén. 

Det är rejäla avspärrningar på platsen.
Foto: Lovisa Waldeck

David Strid var på plats

En av de boende i närheten är David Strid. När han fick höra talas om raset på onsdagsmorgonen promenerade han till platsen. 

– Det verkar som att man har hållit på att förbereda marken för att bygga ett hus och att det rasat under det arbetet, säger han.

På plats träffade David Strid berörda personer som varit där när raset inträffade.

– Han satt i grävmaskinen när det hände, han kände hur marken började röra sig under honom och fick snabbt hoppa ur. Den sjönk ner ungefär fyra meter sa han, säger David Strid.

I vattnet utanför raset bildades det, enligt David Strid, vad som kan liknas vid en liten ö där rasmassorna tryckts ut från berget. Han säger att han lider med de drabbade.

Två arbetare som var på stranden när marken släppte är beordrade vila, uppger Dagens Nyheter.

– Det som hände var helt oväntat för dem och självklart skrämmande, säger grundläggningsföretagets vd till DN.

David Strid åkte till platsen när han fick höra talas om rasen. ”Det har bildats en ny liten ö ute i vattnet”.
Foto: Privat

Ett nytt fritidshus byggs

På platsen byggs ett nytt fritidshus som ska ersätta en äldre fastighet. Enligt en geoteknisk utredning som lämnades in till Kungälvs kommun i samband med att fastighetsägaren ansökte om bygglov visar beräkningarna att ”stabiliteten ej är betryggande inom området”. Marken består till stor del av lera.

I samband med att provtagningar av grundvattennivån gjordes två provtagningshål. I den geotekniska utredningen skriver utredaren att det bara gick att mäta vattenytan i ena borrade hållet, men att:

”Det andra provtagningshålet rasade innan mätning”

GT har varit i kontakt med en av de två fastighetsägarna som uppgett att hon inte har möjlighet att svara på några frågor.

Vet du mer om händelsen?

• Kontakta Expressen på 71717@expressen.se eller skicka SMS/MMS till 71717

• Här kan du läsa mer om hur du tipsar Expressen.

Reportern: ”Det är stora avspärrningar”

Ett stort ras har inträffat i Kungälv. En grävmaskinist ska ha följt med raset då en lång landremsa med berg och stenstrand drogs ner mot havet.